İSTİRİDYECİLİK (TDK)

İstiridye üretmek ve türünü iyileştirmek amacıyla yapılan işletmecilik.

İstiridyecilik kelimesi baş harfi İ son harfi K olan bir kelime. Başında İ sonunda K olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi S , üçüncü harfi T , dördüncü harfi İ , beşinci harfi R , altıncı harfi İ , yedinci harfi D , sekizinci harfi Y , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi C , onbirinci harfi İ , onikinci harfi L , onüçüncü harfi İ , ondördüncü harfi K . Başı İ sonu K olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

İSTİRİDYE Nedir?

Yassı solungaçlılar sınıfından, ılıman ve sıcak denizlerde yaşayan, güçlü kaslarla birbiri üzerine kapanan iki çeneti olan, eti beğenilen bir deniz yumuşakçası (Ostrea edulis).

İŞLETME Nedir?


1 . İşletmek işi.
2 . Tarım, sanayi, ticaret, bankacılık vb. iş alanlarında, kâr amacıyla bir sermaye yatırılarak kurulan kurum: "Adam, büyük bir film işletme ortaklığının sahibiydi."- N. Cumalı.
3 . Bu kuruluşu verimli bir duruma getirip kazanç sağlama yöntemi.
4 . İş yeri.

İŞLETMECİ Nedir?


1 . Bir fabrikayı veya gelir getiren bir kuruluşu yöneten kimse.
2 . sinema Yapımcıdan işletme hakkını alarak filmleri oynatanlara kiralayıp dağıtan kimse.

İŞLETMECİLİK Nedir?


1 . Bir işletmeyi yönetme.
2 . Bağımsız bir bütçe ile yönetilen devlet işletmesi.

İYİLEŞTİRMEK Nedir?


1 . İyileşmesini sağlamak, sağlığına kavuşturmak, tedavi etmek.
2 . Eksikliğini, bozukluğunu gidermek, ıslah etmek.

ÜRETMEK Nedir?


1 . Aynı türden canlıları çoğaltmak: "Tavuk üretmek."- .
2 . Ekonomik bir etkinlik sonucu ürün elde etmek: "Petrol üretmek. Çimento üretmek."- .
3 . mecaz Oluşturmak, yaratmak, meydana getirmek: "Şiir üretmek."- .

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

C D E K L R S T Y İ İ İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Seyircilik,

9 Harfli Kelimeler

Delirtici, Dericilik, Diriltici, Esircilik, İrkiltici, İstiridye, Siktirici,

8 Harfli Kelimeler

Dileyici, Diriksel, İskitler, İticilik, Likidite, Seyirlik, Terliksi,

7 Harfli Kelimeler

Cildiye, Derslik, Direkli, Dirilik, Eksilti, Eristik, Eritici, Esirlik, İkircil, İlerici, İletici, İlistir, İrsiyet, İstekli, İsterik, Kesirli, Kilerci, Kirdeci, Kredili, Listeci, Reislik, Sertlik, Seyirci, Siderit, Sidikli, Siirtli, Sirkeci, Sirkeli, Terslik, Tesirli, Yedilik, Yetkili,

6 Harfli Kelimeler

Ciklet, Delici, Derici, Derili, Dertli, Dikici, Dikili, Dilcik, Direkt, Dirice, Dirlik, Dirsek, Disket, Eriksi, Eriyik, Esirci, Eskici, Etkili, İletki, İliksi, İlkeci, İrilik, İsilik, İsteri, İyelik, İyicil, İyilik, Kesici, Kilise, Kirtil, Likide, Riskli, Sekili, Selcik, Serili, Siktir, Silici, Steril, Tedris, Tekdir,

5 Harfli Kelimeler

Cedit, Cirit, Deist, Delik, Derik, Dicle, Dikel, Dikey, Dikit, Dikse, Dikte, Dilci, Dilek, Dilsi, Direk, Direy, Diril, Diyet, Ekici, Ekili, Elcik, Ercik, Erkli, Erlik, Eskil, Esrik, Etlik, İkici, İkili, İksir, İleri, İleti, İrice, İrite, İstek, İster, İtici, İtlik, İyice, Kerti,

4 Harfli Kelimeler

Cedi, Celi, Cide, Cilt, Deli, Delk, Deri, Derk, Ders, Dert, Deyi, Diri, Disk, Diye, Ecir, Edik, Ekli, Eksi, Ekti, Elci, Elik, Elit, Elti, Erik, Eril, Esik, Esir, Eski, Etik, Etil, Etki, Etli, İdil, İlik, İlke, İris, İsli, İtki, Kedi, Kile,

3 Harfli Kelimeler

Cer, Cet, Dek, Dik, Dil, Edi, Elk, Erk, Eti, İde, İki, İle, İlk, İri, İrs, İti, İye, İyi, Kel, Ker, Kes, Ket, Kil, Kir, Kit, Ley, Lir, Ret, Rey, Sek, Sel, Ser, Set, Sik, Sit, Ski, Tek, Tel, Ter, Tik,

2 Harfli Kelimeler

Ce, De, Ek, El, Er, Es, Et, Ey, İl, İs, İt, Ke, Ki, Le, Re, Se, Si, Te, Ti, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.