İSTİNKAF (TDK)

Çekinme, geri durma, sakınma.

İstinkaf kelimesi baş harfi İ son harfi F olan bir kelime. Başında İ sonunda F olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi S , üçüncü harfi T , dördüncü harfi İ , beşinci harfi N , altıncı harfi K , yedinci harfi A , sekizinci harfi F . Başı İ sonu F olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇEKİ Nedir?


1 . Tartı.
2 . 225,97
8 kg olan, odun, kireç vb. ağır ve kaba şeyleri tartmakta kullanılan ağırlık ölçü birimi.
3 . mecaz Üzüntü, sıkıntı.
4 . halk ağzında Kadınların başlarına bağladıkları örtü.

DURMA Nedir?


1 . Durmak işi.
2 . Eğleşme, eğlenme, tevakkuf.

GERİ Nedir?


1 . Arka, bir şeyin sonra gelen bölümü, art, alt taraf, ileri karşıtı: "Amerikan barın gerisinden işaret eden barmen seslendi."- N. Cumalı.
2 . Son, sonuç: "Sen gerisini düşünme."- .
3 . Bir şeyin sona kalan bölümü: "Yazının gerisi yarın yayımlanacak."- .
4 . Geçmiş, mazi: "Artık geride özleyeceğim hiçbir şey yok."- S. F. Abasıyanık.
5 . Hayvanda boşaltım organının dışı.
6 . sıfat Eksik gösteren (saat): "Bu saat beş dakika geridir."- .
7 . sıfat Aptal, anlayışsız.
8 . sıfat, mecaz Benzerlerine ayak uydurup ilerleyememiş, gelişememiş: "Geri düşünce. Geri adam."- .
9 . zarf Geriye doğru: "Bağına, bahçene, suyuna, toprağına veda ederek geri gidiyorum."- F. R. Atay.
10 . ünlem "Geri dön, geri git!" anlamında bir söz.

SAKIN Nedir?


1 - Yapmaktan çekin, çekinin, °zinhar.
2 - Korkulacak bir durum olmasın.

SAKINMA Nedir?


1 . Sakınmak işi, içtinap.
2 . Olabileceği düşünülen kötü durumlara karşı önlem alma, ihtiyat.
3 . spor Boksörün korunmak için, ayaklarını oynatmadan eliyle, gövdesiyle sağa sola, öne arkaya yaptığı hareket.

A F K N S T İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

İstinkaf,

7 Harfli Kelimeler

İstinaf, Sikatif,

6 Harfli Kelimeler

Fistan, İktifa, İnikas, İnikat, İntifa, İstifa, İstika, İtikaf, Tasnif,

5 Harfli Kelimeler

Aktif, Antik, Astik, Fanti, Fasit, Fitin, İfsat, İnfak, İnsaf, İntak, İskan, İsnat, İstif, İtina, Kasti, Kitin, Nakit, Nifak, Nisai, Sakin, Sakit, Sanki, Sifin, Sinik, Taksi, Tasni,

4 Harfli Kelimeler

Afis, Akis, Akit, Aksi, Anif, Asit, Atik, Faik, Faks, Fani, Fink, İfna, İfta, İkna, İnak, İnat, İnik, İnti, İtfa, İtki, Kafi, Kain, Kani, Kant, Kast, Kati, Kist, Nafi, Naif, Nisa, Safi, Saik, Saki, Sini, Skif, Tank,

3 Harfli Kelimeler

Afi, Aft, Ait, Aks, Ani, Ant, Asi, Ask, Ast, Ati, Fak, Fan, Fas, Fin, Fit, İfa, İka, İki, İni, İsa, İta, İti, Kan, Kas, Kat, Kin, Kit, Nas, Saf, Sak, San, Sif, Sik, Sin, Sit, Ski, Tak, Tan, Tas, Tik,

2 Harfli Kelimeler

Af, Ak, An, As, At, Fa, İn, İs, İt, Ki, Si, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.