İSTİNADEN (TDK)

Bir görüşe, bir düşünceye dayanarak, güvenerek.

İstinaden kelimesi baş harfi İ son harfi N olan bir kelime. Başında İ sonunda N olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi S , üçüncü harfi T , dördüncü harfi İ , beşinci harfi N , altıncı harfi A , yedinci harfi D , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi N . Başı İ sonu N olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DÜŞÜN Nedir?

Duyularla değil, zihinsel olarak tasarlanan, biçim verilen, canlandırılan nesne veya olay.

DÜŞÜNCE Nedir?


1 . Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla değil, yalnızca ruhen algılanabilen asıl gerçeklik, mütalaa, fikir, mülahaza, ide, idea: "Anlaşmazlıklarda aracılığına, zor durumlarda düşüncesine başvurulur."- T. Buğra.
2 . Dış dünyanın insan zihnine yansıması.
3 . Niyet, tasarı.
4 . mecaz Tasa, kaygı, sıkıntı: "Sınıfta kalma düşüncesi uykumu kaçırdı."- .
5 . felsefe İlke, yönetici sav.

GÖRÜ Nedir?


1 . Görme yetisi.
2 . Bir yerin çevreyi görme özelliği, nezaret: "Buranın görüsü geniş."- .
3 . felsefe Dolaysız kavrama, birden kavrama.

GÖRÜŞ Nedir?


1 . Görme işi.
2 . Gözle bir şeyi algılama yetisi.
3 . Cezaevi ve hastanede yapılan ziyaret.
4 . mecaz Bir olay, varlık veya düşünce üzerinde varılan yargı, fikir.
5 . mecaz Benzerlerinden ayıran özellik, konsept.

GÜVE Nedir?

Kurtçuğu yapağı, yünlü kumaş ve dokuma yiyen pul kanatlılardan bir böcek (Tine pellionella).

GÜVEN Nedir?


1 . Korku, çekinme ve kuşku duymadan inanma ve bağlanma duygusu, itimat: "... Bakanlar Kurulunun güven isteği, bir tam gün geçtikten sonra oylanır."- Anayasa.
2 . Yüreklilik, cesaret.

A D E N N S T İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

İstinaden,

7 Harfli Kelimeler

Destani, İsnaden, İstiane, Sanidin, Sintine,

6 Harfli Kelimeler

Adenit, Aniden, Destan, Edinti, Esinti, İnsani, İntani, İstida,

5 Harfli Kelimeler

Anide, Anten, Aside, Dasit, Deist, Dinen, İndis, İnsan, İntan, İsnat, İtina, Nisai, Nisan, Sadet, Saten, Senit, Tanen, Tanin, Tasdi, Tasni, Tedai, Tenis,

4 Harfli Kelimeler

Adet, Anne, Asit, Dane, Dans, Deni, Dine, Dini, Edat, Edna, Esin, Esna, İade, İane, İdea, İnan, İnat, İndi, İnti, Nane, Nesi, Nida, Nine, Nisa, Nite, Sade, Seda, Sena, Sent, Sine, Sini, Site, Sten, Tane, Tein,

3 Harfli Kelimeler

Adi, Ait, Ani, Ant, Asi, Ast, Ate, Ati, Din, Eda, Edi, Eti, İde, İni, İsa, İta, İti, Nan, Nas, Net, San, Sen, Set, Sin, Sit, Tan, Tas, Ten, Tin,

2 Harfli Kelimeler

Ad, An, As, At, De, En, Es, Et, İn, İs, İt, Ne, Se, Si, Ta, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.