İSTİNABE (TDK)

Davanın görülmekte olduğu mahkemeye gönderilmek için başka bir yerde bulunan bir tanığın oradaki mahkeme tarafından ifadesinin alınması.

İstinabe kelimesi baş harfi İ son harfi E olan bir kelime. Başında İ sonunda E olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi S , üçüncü harfi T , dördüncü harfi İ , beşinci harfi N , altıncı harfi A , yedinci harfi B , sekizinci harfi E . Başı İ sonu E olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALIN Nedir?


1 - Yüzün, kaşlarla saçlar arasındaki bölümü.
2 - (Kimi şeylerde) Ön, ön yüz, (ön) cephe, alnaç.
3 - karşı.

BAŞKA Nedir?


1 . Bilinenden ayrı, değişik, farklı, özge: "Yıllar sonra olaya başka bir açıdan bakabildim."- H. Taner.
2 . Nitelik yönünden alışılmışın dışında bir üstünlüğü olan: "Bütün bunlar beni herkesten başka bir insan yapmıyor."- H. E. Adıvar.
3 . edat "Ayrıca, üstelik, bir yana" anlamlarında -dan / -den başka biçiminde kullanılan bir söz.

DAVA Nedir?


1 . Korunmanın bir hüküm ile sağlanması için yargı organlarına başvurma.
2 . Sav: "Erkekler davalarını hanımlar kadar hararetle müdafaa edememişlerdir."- H. C. Yalçın.
3 . mecaz Sorun: "O kırkyıllık davada beyhude akıntıya kürek çekmişiz."- Y. K. Beyatlı.
4 . mecaz Ülkü: "Ankara'nın bırakılışını Türkiye'nin ve davanın bırakılışı sayanlar vardı."- T. Buğra.
5 . argo Sevgili.

GÖNDERİLMEK Nedir?

Gönderme işi yapılmak veya gönderme işine konu olmak: "Öğrenimini tamamlaması için devlet bursuyla Almanya'ya gönderiliyor."- N. Cumalı.

GÖRÜ Nedir?


1 . Görme yetisi.
2 . Bir yerin çevreyi görme özelliği, nezaret: "Buranın görüsü geniş."- .
3 . felsefe Dolaysız kavrama, birden kavrama.

GÖRÜLME Nedir?

Görülmek işi.

GÖRÜLMEK Nedir?


1 . Göz yardımıyla bir şey, bir varlık algılanmak, seçilmek.
2 . Gereken iş yapılmış olmak: "İşimiz kolayca görüldü."- .
3 . Bir şeyin bulunduğu anlaşılmak, karşılaşılmak, rastlanmak: "Yıllarca görülmemiş bir dostu kucaklar gibi hemşiresini öptü."- P. Safa.

İFADE Nedir?


1 . Anlatım: "Güzel bir ifade."- .
2 . Deyiş, söyleyiş: "Not ettiklerimi bir ağzın ifadesi şekline sokarak size okutacağım."- S. M. Alus.
3 . Bir duyguyu yüz aracılığıyla anlatan belirtilerin bütünü: "Sakalı yeni çıkmış yüzünde çocukça ifadeler uçuyordu."- S. F. Abasıyanık.
4 . hukuk Tanık ve sanıkların olay hakkında yargı organlarına yaptıkları sözlü açıklama: "Onun ifadesini henüz dosyada görmedim."- A. İlhan.
5 . felsefe Dışa vurum.

MAHKEME Nedir?


1 . Bir yargıçtan veya bazen savcı ve yargıçlardan oluşan bir kurulun, yargı görevini yerine getirdikleri yer, yargı yeri, yargıevi.
2 . Duruşma: "Mahkeme tam yedi yıl sürdü."- .

OLDU Nedir?


1 . Evet.
2 . ünlem Başüstüne.

TANI Nedir?

Hastalığın ne olduğunu araştırıp ortaya koyma, tanılama, teşhis.

TARAFINDAN Nedir?


1 . Herhangi birinden: "Dostları tarafından çok sevilmiş bir zattı."- A. Ş. Hisar.
2 . Eliyle, aracılığıyla.
3 . Türünden, çeşidinden.

A B E N S T İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

İstinabe,

7 Harfli Kelimeler

İstiane,

6 Harfli Kelimeler

Absent, Esinti, İntiba, İsabet, Nebati, Sabite,

5 Harfli Kelimeler

Basen, Basit, Besin, Besni, Binit, İbate, İsnat, İtina, Nebat, Nisai, Sabit, Saten, Sebat, Senit, Tabii, Tasni, Tenis,

4 Harfli Kelimeler

Abes, Abis, Asit, Bani, Bant, Bati, Beis, Bent, Besi, Beta, Beti, Biat, Bina, Bini, Ebat, Esin, Esna, İane, İbis, İbne, İnat, İnti, Nebi, Nesi, Nisa, Nite, Sabi, Sena, Sent, Sine, Sini, Site, Sten, Tabi, Tane, Tein,

3 Harfli Kelimeler

Abe, Abi, Ait, Ani, Ant, Asi, Ast, Ate, Ati, Ban, Bas, Bat, Ben, Bet, Bin, Bit, Eti, İni, İsa, İta, İti, Nas, Net, San, Sen, Set, Sin, Sit, Tab, Tan, Tas, Ten, Tin,

2 Harfli Kelimeler

Ab, An, As, At, Be, En, Es, Et, İn, İs, İt, Ne, Se, Si, Ta, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.