İSTİKRARSIZLIK (TDK)

İstikrarsız olma durumu, dengesizlik, kararsızlık: "Hemen bütün demokrasilerin başlıca gailesi olan hükûmet istikrarsızlığından İsviçre'de hiçbir alamet görülmemişti."- Y. K. Karaosmanoğlu.

İstikrarsızlık kelimesi baş harfi İ son harfi K olan bir kelime. Başında İ sonunda K olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi S , üçüncü harfi T , dördüncü harfi İ , beşinci harfi K , altıncı harfi R , yedinci harfi A , sekizinci harfi R , dokuzuncu harfi S , onuncu harfi I , onbirinci harfi Z , onikinci harfi L , onüçüncü harfi I , ondördüncü harfi K . Başı İ sonu K olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALAMET Nedir?


1 - Belirti, im, iz, °nişan.
2 - Büyüklük, irilik bakımından şaşılacak durumda olan şey.

BAŞLICA Nedir?

En önemli, başta gelen: "Eleştirme her okurun, her seyircinin başlıca hakkıdır."- N. Ataç.

BÜTÜN Nedir?


1 . Eksiksiz, tam: "Güller bütün güller bu sabah / Bir ağızdan şarkı söyler gibi açıyor her bahçede."- N. Cumalı.
2 . Çok sayıdaki varlık ve nesnelerin hepsi: "Bütün civar köylerde onu sevmeyen yoktu."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . Bozuk olmayan (para): "Bütün para."- .
4 . Parçalanmamış.
5 . isim Birlik, tamlık: "Şiirde bir bütünün lüzumuna inananlar bile mısralar arasında birtakım aralıklar kabul eder."- O. V. Kanık.

DEMOKRASİ Nedir?

Halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimi, el erki, demokratlık: "Burnu büyüklerden demokrasiye ancak zarar gelir."- H. Taner.

DENGE Nedir?


1 . Bir nesnenin veya bir insanın devrilmeden durma hâli, muvazene, balans.
2 . Zihinsel ve duygusal uyum, istikrar: "Ruhsal denge."- .
3 . Siyasi güçlerin, yetkilerin birbirini sınırlayacak biçimde dağıtılması.
4 . Ekonomik hayatın uyumlu düzeni.
5 . fizik Birbirini ortadan kaldıran güçlerin sonucu olan durma hâli.

DENGESİZ Nedir?


1 . Dengesi olmayan, muvazenesiz.
2 . mecaz Tutum ve davranışlarında uyum olmayan (kimse), istikrarsız.

DENGESİZLİK Nedir?


1 . Bir şeyde denge bulunmaması durumu.
2 . mecaz Bir kimsenin tutum ve davranışlarında beklenmedik değişmeler olması, istikrarsızlık: "Toplumdaki bu sıkıntılı dengesizliği örtecek kelimeler arıyoruz."- Ç. Altan.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GAİLE Nedir?


1 . Sıkıntı, dert, keder, üzüntü: "Küçücük yaşta büyüklüğün olanca gaileleri kendi üzerlerine yığılmış kimseler görülür."- A. Mithat.
2 . Uğraştırıcı, pürüzlü iş, yük: "Otuz iki senelik bir saltanatın binbir gailesi ve bu en son yıllarda geçirdiği ağır hastalığın tesiri yüzünden o, kendisini çok yorulmuş, yıpranmış, çökmüş hissediyordu."- N. S. Örik.
3 . İstenmeyen durum, baş belası.

GÖRÜ Nedir?


1 . Görme yetisi.
2 . Bir yerin çevreyi görme özelliği, nezaret: "Buranın görüsü geniş."- .
3 . felsefe Dolaysız kavrama, birden kavrama.

GÖRÜLME Nedir?

Görülmek işi.

GÖRÜLMEMİŞ Nedir?

O güne kadar karşılaşılmamış, şaşılacak nitelikte olan: "Görülmemiş bir olay."- .

HİÇBİR Nedir?

Bir addan önce getirilerek o adın bildirdiği varlıktan bir tanesinin bile olmadığını anlatan bir söz: "Nevin hiçbir insana kin, hiçbir insana tiksinti duymamıştı."- S. F. Abasıyanık.

İSTİKRA Nedir?

Tümevarım.

İSTİKRAR Nedir?


1 . Aynı kararda, biçimde sürme, kararlılık, stabilizasyon: "Devletini, sağlam bir iman ve istikrar müessesesi olarak teşkilatlandırmıştır."- S. Ayverdi.
2 . Yerleşme, oturma, stabilizasyon.
3 . mecaz Denge, stabilizasyon.
4 . ekonomi Ödemeler dengesinde, istihdamda düzen, stabilizasyon.

İSTİKRARSIZ Nedir?

İstikrarı olmayan, dengesiz, kararsız.

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

KARAR Nedir?


1 . Bir iş veya sorun hakkında düşünülerek verilen kesin yargı: "Kararımı biradere pek güçlükle kabul ettirdim."- R. N. Güntekin.
2 . hukuk Herhangi bir durum için tartışılarak verilen kesin yargı, hüküm: "Yargıç kararı."- .
3 . Bu yargıyı bildiren belge: "Mahkeme kararını aldı."- .
4 . Değişmeyen, düzenli durum, düzenlilik, yöntemlilik.
5 . Değişmez olma: "Havanın hiç kararı yok."- .
6 . Tam ölçüsünde, ne az ne çok: "Yemeğin tuzu karar."- .
7 . müzik Türk müziğinde, taksim yaparken ana makama dönüş.

KARARSIZ Nedir?


1 . Kararı olmayan: "Kararsız adam."- .
2 . Karar vermekte güçlük çeken, duruksun, mütereddit: "Çalı kuşu gibi daldan dala konan kararsız bir çocuktu."- H. R. Gürpınar.
3 . Düzensiz, istikrarsız: "Kararsız hava."- .

KARARSIZLIK Nedir?


1 . Kararsız olma durumu, tereddüt: "Benim yerimde kim olsa başka türlü yapamayacağına emin olduğumdan bu kararsızlıklarımı mazur görüyorum."- R. H. Karay.
2 . Düzensizlik, istikrarsızlık: "Bu ne kararsızlık, ne döneklik, muttasıl dil değiştiriyoruz."- R. H. Karay.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

A I I K K L R R S S T Z İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

İstikrarsızlık,

11 Harfli Kelimeler

İstikrarsız,

10 Harfli Kelimeler

İstikrarlı,

9 Harfli Kelimeler

Karsızlık, Lastiksiz,

8 Harfli Kelimeler

Arsızlık, Istırari, İstikrar, İstikraz, İstiskal, Kasıtsız, Katıksız, Katırlık, Katkısız, Kıratlık, Kirazlık, Krizalit, Rastıklı, Rikkatli, Saksılık, Sıskalık, Taksirli,

7 Harfli Kelimeler

Akılsız, Akrilik, Aksırık, Aksilik, Arıklık, Asılsız, Asırlık, Askılık, Askısız, Asrilik, Atiklik, Azıklık, Iraklık, Israrlı, Istırar, İltisak, İstikra, Kakırtı, Karılık, Karstik, Kartlık, Kartsız, Kasıtlı, Katıklı, Katılık, Katkılı, Kazıklı, Kırklar, Kısalık, Kızarık, Kızartı, Kiralık, Kristal, Lakırtı, Sakırtı, Sakızlı, Sarıkız, Sarıklı, Sarılık, Satılık,

6 Harfli Kelimeler

Aktris, Altsız, Arılık, Arktik, Asıltı, Asilik, Askılı, Atkılı, Azıklı, Iraklı, Irksal, İktiza, İstika, İstila, İtalik, İtikal, İtiraz, İtizar, Kalsit, Karılı, Karlık, Karsız, Karslı, Kartlı, Kassıl, Kassız, Kılsız, Kırkar, Kırklı, Kırlık, Kırsal, Kısrak, Kıstak, Kıstas, Kıtlık, Kızlık, Kiralı, Kirkit, Kirtil, Klasik,

5 Harfli Kelimeler

Aklık, Altık, Altız, Arızi, Arkıt, Arsız, Artık, Asılı, Asist, Asklı, Aslık, Astik, Atılı, Azılı, Azlık, Iltar, Iskat, Islak, Islık, Israr, Issız, Istar, Itlak, Izrar, İkrar, İkraz, İksir, İrsal, İtila, İtlik, Kalık, Kalıt, Karık, Karlı, Karst, Kasık, Kasır, Kasıt, Kasis, Kaslı,

4 Harfli Kelimeler

Akıl, Akik, Akil, Akis, Akit, Aklı, Akli, Aksi, Alık, Altı, Arık, Arız, Arlı, Artı, Asık, Asıl, Asır, Asil, Asit, Askı, Asli, Asri, Atık, Atıl, Atik, Atkı, Atlı, Azık, Azil, Azit, Ilık, Irak, Irki, Isıl, Iska, Itır, Itri, İkaz, İkiz, İlik,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Akı, Aks, Ali, Alt, Arı, Ari, Ark, Art, Arz, Ası, Asi, Ask, Ast, Ati, Azı, Ira, Irk, Irz, Isı, İka, İki, İla, İlk, İri, İrs, İsa, İta, İti, Kak, Kal, Kar, Kas, Kat, Kaz, Kıl, Kır, Kıt, Kız, Kik,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Ar, As, At, Az, İl, İs, İt, İz, Ki, La, Ra, Si, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.