İSTİKRARSIZ (TDK)

İstikrarı olmayan, dengesiz, kararsız.

İstikrarsız kelimesi baş harfi İ son harfi Z olan bir kelime. Başında İ sonunda Z olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi S , üçüncü harfi T , dördüncü harfi İ , beşinci harfi K , altıncı harfi R , yedinci harfi A , sekizinci harfi R , dokuzuncu harfi S , onuncu harfi I , onbirinci harfi Z . Başı İ sonu Z olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DENGE Nedir?


1 . Bir nesnenin veya bir insanın devrilmeden durma hâli, muvazene, balans.
2 . Zihinsel ve duygusal uyum, istikrar: "Ruhsal denge."- .
3 . Siyasi güçlerin, yetkilerin birbirini sınırlayacak biçimde dağıtılması.
4 . Ekonomik hayatın uyumlu düzeni.
5 . fizik Birbirini ortadan kaldıran güçlerin sonucu olan durma hâli.

DENGESİZ Nedir?


1 . Dengesi olmayan, muvazenesiz.
2 . mecaz Tutum ve davranışlarında uyum olmayan (kimse), istikrarsız.

İSTİKRA Nedir?

Tümevarım.

İSTİKRAR Nedir?


1 . Aynı kararda, biçimde sürme, kararlılık, stabilizasyon: "Devletini, sağlam bir iman ve istikrar müessesesi olarak teşkilatlandırmıştır."- S. Ayverdi.
2 . Yerleşme, oturma, stabilizasyon.
3 . mecaz Denge, stabilizasyon.
4 . ekonomi Ödemeler dengesinde, istihdamda düzen, stabilizasyon.

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

KARAR Nedir?


1 . Bir iş veya sorun hakkında düşünülerek verilen kesin yargı: "Kararımı biradere pek güçlükle kabul ettirdim."- R. N. Güntekin.
2 . hukuk Herhangi bir durum için tartışılarak verilen kesin yargı, hüküm: "Yargıç kararı."- .
3 . Bu yargıyı bildiren belge: "Mahkeme kararını aldı."- .
4 . Değişmeyen, düzenli durum, düzenlilik, yöntemlilik.
5 . Değişmez olma: "Havanın hiç kararı yok."- .
6 . Tam ölçüsünde, ne az ne çok: "Yemeğin tuzu karar."- .
7 . müzik Türk müziğinde, taksim yaparken ana makama dönüş.

KARARSIZ Nedir?


1 . Kararı olmayan: "Kararsız adam."- .
2 . Karar vermekte güçlük çeken, duruksun, mütereddit: "Çalı kuşu gibi daldan dala konan kararsız bir çocuktu."- H. R. Gürpınar.
3 . Düzensiz, istikrarsız: "Kararsız hava."- .

A I K R R S S T Z İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

İstikrarsız,

8 Harfli Kelimeler

İstikrar, İstikraz,

7 Harfli Kelimeler

İstikra, Kartsız, Satirik, Sirtaki,

6 Harfli Kelimeler

Aktris, İktiza, İstika, İtiraz, İtizar, Karsız, Kassız, Kıstas, Rastık, Sarkıt, Sarsık, Sırtar, Siktir, Sirkat, Takrir, Takriz, Taksir, Tırkaz,

5 Harfli Kelimeler

Arızi, Arkıt, Arsız, Artık, Asist, Astik, Iskat, Israr, Istar, Izrar, İkrar, İkraz, İksir, Karst, Kasır, Kasıt, Kasis, Kasti, Katır, Kırat, Kısas, Kıssa, Kiraz, Kizir, Rakit, Rasıt, Sakıt, Sakız, Sakit, Saksı, Sarık, Sarız, Satır, Satir, Sırat, Sıska, Sızak, Siirt, Taksi, Tarik,

4 Harfli Kelimeler

Akis, Akit, Aksi, Arık, Arız, Artı, Asık, Asır, Asit, Askı, Asri, Atık, Atik, Atkı, Azık, Azit, Irak, Irki, Iska, Itri, İkaz, İkiz, İrat, İris, İrsı, İtki, Karı, Kari, Kars, Kart, Kast, Katı, Kati, Kazı, Kısa, Kıta, Kira, Kist, Kriz, Rakı,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Akı, Aks, Arı, Ari, Ark, Art, Arz, Ası, Asi, Ask, Ast, Ati, Azı, Ira, Irk, Irz, İka, İki, İri, İrs, İsa, İta, İti, Kar, Kas, Kat, Kaz, Kır, Kıt, Kız, Kir, Kit, Sak, Saz, Sık, Sır, Sik, Sis, Sit,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Ar, As, At, Az, İs, İt, İz, Ki, Ra, Si, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.