İSTİHKAMCILIK (TDK)

İstihkâm sınıfının yaptığı iş.

İstihkamcılık kelimesi baş harfi İ son harfi K olan bir kelime. Başında İ sonunda K olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi S , üçüncü harfi T , dördüncü harfi İ , beşinci harfi H , altıncı harfi K , yedinci harfi A , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi C , onuncu harfi I , onbirinci harfi L , onikinci harfi I , onüçüncü harfi K . Başı İ sonu K olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

SINIF Nedir?


1 . Öğrencilerin yıllık öğrenime göre ayrıldıkları bölümlerden her biri: "Birinci sınıf öğrencileri."- .
2 . Çeşitli amaçlarla oluşmuş kümeler.
3 . Ders okutulan yer, dershane, derslik.
4 . Önemlerine, niteliklerine göre kişi veya nesnelerin yerleştirildiği kategorilerden her biri: "Üçüncü sınıf bir gazeteciydi."- N. Cumalı.
5 . biyoloji Takımlardan oluşan birlik, dalların alt bölümü: "Memeliler, kuşlar, balıklar, omurgalılar dalının birer sınıfıdırlar."- .
6 . mantık Belli ortak belirtileri olan tek tek nesneler öbeği.
7 . toplum bilimi Bir toplumda, aynı görevi yapan, aynı yararı sağlayan, aynı şartlarda yaşayan büyük insan grubu, klas: "Parter, her sınıftan insanla hıncahınç dolu idi."- R. N. Güntekin.

A C H I I K K L M S T İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

İstihkamcılık,

8 Harfli Kelimeler

Hakimlik, Hasımlık, İhtimalı, İstihkak, İstihkam, İstihlak, İstilacı, İstimlak, Katımlık, Kısaltım, Kısılmak, Sathilik, Satımlık, Sıcaklık, Sıkılmak, Sıkmalık, Sıtmalık, Tahkimli, Tıkılmak,

7 Harfli Kelimeler

Aksilik, Askılık, Astımlı, Atımlık, Atiklik, Hacılık, Hacimli, Ilıtmak, Isıtmak, Istılah, İhmalci, İhtilam, İhtilas, İhtimal, İltihak, İltimas, İltisak, İmtisal, İslamcı, İstical, İstimal, Kalıtım, Kasıtlı, Katıklı, Katılık, Katılım, Katkılı, Kısacık, Kısalık, Kısılma, Kıskacı, Makilik, Satılık, Satımcı, Sıkılma, Sıtmalı, Silikat, Taksici, Tıkılma,

6 Harfli Kelimeler

Acıklı, Acılık, Acımık, Acımsı, Ahilik, Akılcı, Akımcı, Alımcı, Asıltı, Asilik, Askıcı, Askılı, Atılım, Atımcı, Atkılı, Camlık, Hakiki, Halıcı, Hamlık, Hasılı, Hilkat, Ilıcak, Ilımak, Ilıtma, Isıcam, Isıtma, İltica, İslami, İstika, İstila, İtalik, İtikal, Kalıcı, Kalsit, Kılmak, Kısmak, Kısmık, Kıstak, Kıtlık, Kimlik,

5 Harfli Kelimeler

Acılı, Akıcı, Aklık, Alıcı, Alkım, Altık, Asılı, Asklı, Aslık, Astım, Astik, Atıcı, Atılı, Atmık, Cahil, Camit, Camlı, Camsı, Cihat, Cisim, Hacim, Hakim, Haklı, Halik, Halim, Halis, Hamil, Hamsi, Hasıl, Hasım, Hatıl, Hatim, Hatmi, Hısım, Hilat, Hisli, Hitam, Ihmak, Ilıca, Ilıma,

4 Harfli Kelimeler

Acil, Ahit, Akıl, Akım, Akik, Akil, Akim, Akis, Akit, Aklı, Akli, Aksi, Alık, Alım, Alim, Altı, Amil, Amit, Asık, Asıl, Asım, Asil, Asit, Askı, Asli, Atık, Atıl, Atım, Atik, Atkı, Atlı, Cali, Cami, Chat, Cılk, Cila, Cilt, Cima, Hacı, Hail,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Ahi, Ait, Akı, Aks, Ali, Alt, Ası, Asi, Ask, Ast, Ati, Cam, Cık, Cıs, Cim, Hac, Hak, Hal, Ham, Has, Hat, Hık, His, Hit, Isı, İka, İki, İla, İlk, İma, İsa, İta, İti, Kah, Kak, Kal, Kam, Kas, Kat,

2 Harfli Kelimeler

Ah, Ak, Al, Am, As, At, Ha, Ih, İl, İm, İs, İt, Ki, La, Mi, Si, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.