İSTİFLETMEK (TDK)

İstifleme işini yaptırmak, istiflenmesini sağlamak.

İstifletmek kelimesi baş harfi İ son harfi K olan bir kelime. Başında İ sonunda K olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi S , üçüncü harfi T , dördüncü harfi İ , beşinci harfi F , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi T , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi E , onbirinci harfi K . Başı İ sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

İSTİF Nedir?


1 . Eşya veya başka nesnelerin düzgün bir biçimde üst üste konulmasıyla oluşan yığın.
2 . Kereste, tahta vb. ağaç ürünlerini kurutmak veya bekletmek amacı ile belirli düzenlerde üst üste dizerek yapılan yığın.
3 . Stok.

İSTİFLEME Nedir?

İstiflemek işi.

İSTİFLENME Nedir?

İstiflenmek işi.

SAĞLAM Nedir?


1 . Dayanıklı, kolay bozulmaz, yıkılmaz, stabil: "En sağlam sütunlar üstünde durduğu sanılan devir, bir karton kale gibi yıkılmıştı."- F. R. Atay.
2 . Zarar görmemiş, bozulmamış: "Bütün eşya sağlam."- .
3 . Sakatlık veya hastalığı bulunmayan, sağlıklı, sıhhatli: "Kendisi uzun boylu, sağlam, orta yaşlı bir adamdır; ama yıprandığını söylüyor."- M. Ş. Esendal.
4 . Güvenilir: "Sağlam iş. Sağlam para."- .
5 . Gerçek, inanılır bir temeli olan: "Böyle sağlam adı nereden bulacaksın."- M. Ş. Esendal.
6 . zarf, halk ağzında (sa'ğlam) Her hâlde, muhakkak: "Sağlam bu gece perilere karıştım gitti."- H. R. Gürpınar.

SAĞLAMA Nedir?


1 . Sağlamak işi: "Kimse siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."- Anayasa.
2 . matematik Bir problemin çözümü veya bir hesabın doğruluğunu denetlemek için yapılan kontrol işlemi, mizan.

SAĞLAMAK Nedir?


1 . Bir işin olması için gerekli durumu, şartları hazırlamak, temin etmek: "Biz bu ihtiyara son günlerinde hiç aklından geçirmediği bir saadet sağladık."- H. Taner.
2 . Elde etmek, sahip olmak: "... o sevimli yavru hâliyle sağladığı sempatinin büyük bir kısmını yitirmişti."- Y. N. Nayır.
3 . matematik Bir işlemin doğruluğunu ortaya koymak. sağlamak (II) (nsz) Öndeki aracın sağından ilerleyerek önüne geçmek.

YAPTIRMA Nedir?

Yaptırmak işi.

YAPTIRMAK Nedir?

Yapmasını sağlamak, yapmasına imkân vermek: "Uzatmayalım, yeni yaptırdığım smokini giydim."- B. Felek.

E E F K L M S T T İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

İstiflemek,

9 Harfli Kelimeler

Eskitilme, İstifleme,

8 Harfli Kelimeler

Eksiltme, Etiketli, Fitlemek, İkiletme, İstetmek, Testilik,

7 Harfli Kelimeler

Eksilme, Eksilti, Eskitme, Estetik, Fitleme, İkileme, İletmek, İskelet, İskemle, İslemek, İsmetli, İstekli, İstemek, İstemli, İstetme, İtilmek, Kelifit, Kesilme, Limitet, Mesleki, Metelik, Metilik, Sekitme, Semitik, Silifke, Sitemli, Tekstil,

6 Harfli Kelimeler

Efelik, Ekilme, Emekli, Esefli, Eskime, Etiket, Etkili, Etkime, Feliks, İkilem, İletim, İletki, İletme, İskele, İskete, İsleme, İsteme, İtilme, Kefeli, Kelime, Keseli, Kestel, Kilise, Melike, Meslek, Misket, Mistik, Sekili, Seklem, Silkme, Silmek, Tefeli, Teklif, Tekmil, Teksif, Teleks, Teltik, Temlik, Temsil, Teslim,

5 Harfli Kelimeler

Efekt, Ekili, Eklem, Elifi, Elmek, Emlik, Eskil, Eslek, Esmek, Estet, Etlik, Etmek, Etsel, Felek, Filet, Filsi, Fiske, Fitil, İklim, İleti, İlmek, İlmik, İmlek, İmlik, İslim, İsmet, İstek, İstem, İstif, İstim, İtlik, İtmek, Kefil, Kelem, Keles, Kesel, Kesif, Kesim, Kesit, Kesme,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekli, Ekme, Eksi, Ekti, Elek, Elem, Elif, Elik, Elim, Elit, Elti, Emek, Emel, Emet, Emik, Esef, Esik, Esim, Eski, Esme, Etek, Etik, Etil, Etki, Etli, Etme, Feke, Fiil, File, Film, Flit, İlik, İlim, İlke, İlme, İsim, İsli, İtki, İtme,

3 Harfli Kelimeler

Efe, Eke, Elk, Eti, Fek, Fel, Fes, Fil, Fit, İki, İle, İlk, İti, Kel, Kem, Kes, Ket, Kil, Kim, Kit, Lef, Lif, Lim, Met, Mil, Mis, Mit, Sek, Sel, Sem, Set, Sif, Sik, Sim, Sit, Ski, Tef, Tek, Tel, Tem,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, Es, Et, Fe, İl, İm, İs, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Se, Si, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.