İSTENÇSİZLİK (TDK)

İradesiz olma durumu, iradesizlik.

İstençsizlik kelimesi baş harfi İ son harfi K olan bir kelime. Başında İ sonunda K olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi S , üçüncü harfi T , dördüncü harfi E , beşinci harfi N , altıncı harfi Ç , yedinci harfi S , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi Z , onuncu harfi L , onbirinci harfi İ , onikinci harfi K . Başı İ sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

İRADE Nedir?


1 . Bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücü, istenç: "Korkunç bir irade kuvveti sarfıyla baş ucundaki lambayı yaktı."- S. F. Abasıyanık.
2 . felsefe, ruh bilimi İstenç.
3 . eskimiş Buyruk: "Görülünce vurulması için irade bile var."- S. M. Alus.
4 . eskimiş İstek, dilek.

İRADESİZ Nedir?

İstençsiz: "O, artık bu adamın elinde iradesiz, cansız bir şey gibiydi."- Y. K. Karaosmanoğlu.

İRADESİZLİK Nedir?

İstençsizlik: "İşin içinden nasıl çıkacağını kestiremez, bir iradesizlik, bir bilgisizlik, bir bıkkınlık, canından bezginlik ile ayakta durabiliyordu."- M. Ş. Esendal.

E K L N S S T Z Ç İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

İstençsizlik,

11 Harfli Kelimeler

İçtenliksiz, İçtensizlik,

10 Harfli Kelimeler

Kesintisiz, Niteliksiz,

9 Harfli Kelimeler

Çentiksiz, Esintisiz, İstençsiz, Kesintili,

8 Harfli Kelimeler

Çeliksiz, Çentikli, Çetinlik, Ensizlik, Esintili, İçtenlik, İçtensiz, İlençsiz, İsteksiz, İstençli, Kilitsiz, Nikelsiz, Seslikçi, Silkinti, Sinekçil, Sinsilik, Tekinsiz,

7 Harfli Kelimeler

Çekinti, Çeliksi, Çileksi, Çilenti, Çinisiz, Çisenti, Çizikli, Çizinti, Eksilti, Etkisiz, İçkisiz, İliksiz, İskitçe, İstekli, Kesinti, Nikelsi, Nitelik, Sekizli, Selinti, Silinti, Silisiz, Sizinki, Tenisçi, Tiksinç,

6 Harfli Kelimeler

Çeltik, Çentik, Çilsiz, Çinili, Çiskin, Çitili, Çizili, Ekinti, Esinti, Etkili, Ezinti, İçkili, İkizli, İletki, İlikçi, İliksi, İlinek, İlinti, İlkten, İnekçi, İnilti, İsilik, İstenç, İzinli, Kentçi, Kentli, Kilise, Kinsiz, Netlik, Seçkin, Sekili, Sesçil, Seslik, Setliç, Sinlik, Telkin, Telsiz, Tenkil, Tenkis, Tensik,

5 Harfli Kelimeler

Çelik, Çetin, Çilek, Çinli, Çiten, Çizik, Ekili, Eksin, Eksiz, Ensiz, Eskil, Eskiz, Etçik, Etçil, Etkin, Etlik, Etnik, Etsiz, Ezinç, İçkin, İçlik, İçsel, İçsiz, İçten, İkili, İlenç, İleti, İlkin, İstek, İtlik, İzlek, İznik, Kesin, Kesit, Kilis, Kilit, Kiliz, Kilsi, Kinli, Kitin,

4 Harfli Kelimeler

Çeki, Çenk, Çile, Çine, Çini, Çise, Çiti, Çizi, Ekin, Ekli, Eksi, Ekti, Elçi, Elik, Elit, Elti, Enik, Enli, Esik, Esin, Eski, Etçi, Etik, Etil, Etki, Etli, Ezik, İçel, İçin, İçit, İçki, İçli, İken, İkiz, İlçe, İliç, İlik, İlke, İneç, İnek,

3 Harfli Kelimeler

Çek, Çil, Çis, Çit, Elk, Eti, İki, İle, İlk, İnç, İni, İti, Kel, Kes, Ket, Kez, Kil, Kin, Kit, Net, Sek, Sel, Sen, Ses, Set, Sik, Sin, Sis, Sit, Siz, Ski, Tek, Tel, Ten, Tez, Tik, Tin, Tiz, Zen, Zil,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Ek, El, En, Es, Et, İç, İl, İn, İs, İt, İz, Ke, Ki, Le, Ne, Se, Si, Te, Ti, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.