İSTENÇSEL (TDK)

İstençle ilgili olan, istençli, °iradi.

İstençsel kelimesi baş harfi İ son harfi L olan bir kelime. Başında İ sonunda L olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi S , üçüncü harfi T , dördüncü harfi E , beşinci harfi N , altıncı harfi Ç , yedinci harfi S , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi L . Başı İ sonu L olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

İSTENÇ Nedir?


1 . İrade: "Böyle bir değerlendirme, yerel seçimlerin halk istencini daha iyi gösterdiği sonucunu ortaya çıkarır."- M. C. Anday.
2 . felsefe, ruh bilimi Davranışlarla ilgili tepilerden bir bölümünü tutup ötekileri eyleme dönüştürme gücü, irade.

İSTENÇLİ Nedir?


1 . İradeyle yapılan, iradi: "İstençli eylem."- .
2 . felsefe, ruh bilimi Herhangi bir dış zorunluluk söz konusu olmadan belirli bir durum karşısında girişilecek eylemi kararlaştıran ve uygulayabilen, iradeli.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

E E L N S S T Ç İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Çenetli, Senetli,

6 Harfli Kelimeler

Çeneli, Elenti, Ensest, Etilen, İstenç, Sesçil, Setliç, Tensel, Tensil, Teslis, Tinsel,

5 Harfli Kelimeler

Çelen, Çenet, Çetin, Çiten, Entel, Etçil, Etsel, İçsel, İçten, İlenç, Letçe, Linet, Liste, Nesiç, Nesil, Nitel, Selen, Selis, Senet, Senit, Sesçi, Sesli, Sinle, Teles, Telin, Telis, Telsi, Tenis, Tesis,

4 Harfli Kelimeler

Çene, Çete, Çile, Çine, Çise, Elçi, Elit, Elti, Enli, Ense, Esen, Esin, Etçi, Eten, Etil, Etli, İçel, İlçe, İneç, İtçe, Leçe, Lens, Liet, Linç, Lise, Nesi, Nite, Seçi, Sele, Sene, Sent, Sine, Site, Sten, Stil, Tein,

3 Harfli Kelimeler

Çil, Çis, Çit, Eti, İle, İnç, Net, Sel, Sen, Ses, Set, Sin, Sis, Sit, Tel, Ten, Tin,

2 Harfli Kelimeler

Çe, El, En, Es, Et, İç, İl, İn, İs, İt, Le, Ne, Se, Si, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.