İSTENÇDIŞI (TDK)

İstençsiz, iradedışı, °gayri iradi.

İstençdışı kelimesi baş harfi İ son harfi I olan bir kelime. Başında İ sonunda I olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi S , üçüncü harfi T , dördüncü harfi E , beşinci harfi N , altıncı harfi Ç , yedinci harfi D , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi Ş , onuncu harfi I . Başı İ sonu I olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

İRADE Nedir?


1 . Bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücü, istenç: "Korkunç bir irade kuvveti sarfıyla baş ucundaki lambayı yaktı."- S. F. Abasıyanık.
2 . felsefe, ruh bilimi İstenç.
3 . eskimiş Buyruk: "Görülünce vurulması için irade bile var."- S. M. Alus.
4 . eskimiş İstek, dilek.

İRADEDIŞI Nedir?

İstençdışı.

İRADİ Nedir?

İstençli.

İSTENÇ Nedir?


1 . İrade: "Böyle bir değerlendirme, yerel seçimlerin halk istencini daha iyi gösterdiği sonucunu ortaya çıkarır."- M. C. Anday.
2 . felsefe, ruh bilimi Davranışlarla ilgili tepilerden bir bölümünü tutup ötekileri eyleme dönüştürme gücü, irade.

İSTENÇSİZ Nedir?

Yapılması istenmediği hâlde yapılan (davranış), istenç dışı, irade dışı, iradesiz, gayriiradi.

D E I I N S T Ç İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

İstenç,

5 Harfli Kelimeler

Çeşit, Çeşni, Çetin, Çiten, Deist, Edinç, İçten, Nesiç, Seçiş, Senit, Sındı, Şedit, Tenis,

4 Harfli Kelimeler

Çine, Çise, Deni, Dinç, Dine, Esin, Eşit, Etçi, Isın, Işın, İneç, İşte, İtçe, Nesi, Nite, Seçi, Sent, Sine, Site, Sten, Şeni, Şist, Tein, Tını,

3 Harfli Kelimeler

Çın, Çıt, Çis, Çiş, Çit, Dış, Din, Diş, Edi, Eti, Isı, İde, İnç, Net, Niş, Sen, Set, Sin, Sit, Şen, Şet, Ten, Tın, Tıs, Tin,

2 Harfli Kelimeler

Çe, De, En, Es, Eş, Et, İç, İn, İs, İş, İt, Ne, Se, Si, Şe, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.