İSTEKSİZCE (TDK)

İstek göstermeden, isteksiz olarak: "Köylü de beklenilmeyen bir cesaretle kendisine isteksizce verilen yere sıkıştı."- S. F. Abasıyanık.

İsteksizce kelimesi baş harfi İ son harfi E olan bir kelime. Başında İ sonunda E olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi S , üçüncü harfi T , dördüncü harfi E , beşinci harfi K , altıncı harfi S , yedinci harfi İ , sekizinci harfi Z , dokuzuncu harfi C , onuncu harfi E . Başı İ sonu E olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

CESARET Nedir?


1 - Güç ya da tehlikeli bir işe girişirken kişinin kendinde bulduğu güven; yüreklilik, yiğitlik, yürek ve göz pekliği.
2 - Çekinmezlik, atılganlık.

GÖSTERME Nedir?


1 . Göstermek işi: ": "Akreditifi açtırmadan ithal edilecek malı karşılık olarak gösterme olanağı yok."- Ç. Altan.
2 . Teşhir, sergileme.

İSTEK Nedir?


1 . Bir şeye duyulan eğilim, arzu, şevk: "Yanıma yaklaşan gölge, o eski şarkıyı gerçek bir istekle tekrarlıyordu."- Ç. Altan.
2 . Yerine getirilmesi başkasından istenilen şey, talep: "Bu adamın istekleri bitmiyor."- .
3 . dil bilgisi İstek ve niyet kavramı veren isteme kipi: "Göreyim, göresin, göre."- .
4 . ruh bilimi Belirli bir gereksinimi karşılayacağı düşünülen nesne veya duruma karşı duyulan özlem, arzu.

İSTEKSİZ Nedir?


1 . Bir işi yapmaya isteği olmayan, gönülsüz: "İsteksiz gözlerle listeye şöyle bir baktı."- Ç. Altan.
2 . zarf İsteksizce: "Güneş de bu duman yığınının içine dalıyor, isteksiz kaybolup gidiyor."- R. H. Karay.

İSTEKSİZCE Nedir?

İstek göstermeden, isteksiz olarak: "Köylü de beklenilmeyen bir cesaretle kendisine isteksizce verilen yere sıkıştı."- S. F. Abasıyanık.

KENDİ Nedir?


1 . İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarayan dönüşlülük zamiri, zat.
2 . Kişiler üzerinde direnilerek durulduğunu anlatan bir söz: "Kendisi gelsin. Kendimiz görmeliyiz."- .
3 . Bir işte başkalarının etkisi bulunmadığını belirten bir söz: "Kendi yapacağı işi bırakır, âleme öğüt vermeye kalkar."- B. Felek.
4 . "Kendisi, kendileri" biçiminde bazen saygı duygusuyla veya söz konusu olanları amaçlayarak o ve onlar yerine kullanılan bir söz: "Kendileri evde yoklar mı?"- .

SIKI Nedir?


1 . Dar: "Sıkı bir kemer."- .
2 . İyice sıkıştırılmış, doldurulmuş, tıkız, gevşek olmayan: "Sıkı bir denk."- .
3 . Zorlu, güçlü ve etkili: "En sıkı ve katı bir merkeziyet sistemi, bugün diğer faaliyet merkezlerini bloke edebilir."- B. Felek.
4 . Dikkatli, titiz ve göz yummadan uygulanan: "Ankaralılarla münasebetlerinde her zaman sıkı bir ahlak ve seviye kontrolüne tabi tutuldu."- Y. K. Karaosmanoğlu.
5 . İlkelerine çok bağlı, hoşgörüsü olmayan, katı.
6 . Yoğun: "Samsun'a geldiğimi ve kendisiyle daha sıkı temasta bulunmak istediğimi bildirdim."- Atatürk.
7 . Cimri.
8 . zarf Sıkıca, iyice: "Sıkı giyinmek."- .
9 . isim Disiplin.
10 . isim Zorlayıcı durum: "Sıkıya gelmemek. Sıkıyı görünce kaçtı."- . 1
1 . isim Ağızdan dolma ateşli silahlarda, barut ve kurşunun üstünden namluya sokulup bastırılan bez ve kâğıt parçaları vb. şeylerin tümü: "İlk sıkıyı babam attı."- S. Kocagöz. 1
2 . Güçlü ve çabuk, hızlı: "Karabalçıklı çiftliği, kasabadan sıkı yürüyüşle bir saat çeker."- R. N. Güntekin.

VERİ Nedir?


1 . Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge, muta, done: "İstatistik veriler."- .
2 . Bir sanat eserine veya bir edebî esere temel olan ana ilkeler: "Bir romanın verileri."- .
3 . Bilgi, data.
4 . matematik Bir problemde bilinen, belirtilmiş anlatımlardan bilinmeyeni bulmaya yarayan şey.
5 . bilişim Olgu, kavram veya komutların, iletişim, yorum ve işlem için elverişli biçimli gösterimi.

C E E K S S T Z İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

İsteksizce,

8 Harfli Kelimeler

Ceketsiz, İsteksiz,

7 Harfli Kelimeler

Etkisiz, Kesesiz,

6 Harfli Kelimeler

Eskice, Eskici, İkizce, İskete, Kesici, Zekice,

5 Harfli Kelimeler

Ceket, Ceset, Ekici, Eksiz, Eskiz, Etsiz, Ezici, İstek, Kesit, Sekiz, Seksi, Sekte, Setik, Sizce, Tesis, Tezce, Tezek,

4 Harfli Kelimeler

Eksi, Ekti, Esik, Eski, Etek, Etik, Etki, Ezik, İkiz, İtki, İzci, Kese, Kete, Kist, Seci, Seki, Seks, Sezi, Site, Teke, Tike, Zeki,

3 Harfli Kelimeler

Cet, Ece, Eke, Eti, İki, İti, Kes, Ket, Kez, Kit, Sek, Ses, Set, Sik, Sis, Sit, Siz, Ski, Tek, Tez, Tik, Tiz,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Ek, Es, Et, İs, İt, İz, Ke, Ki, Se, Si, Te, Ti, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.