İSTAVROZ (TDK)


1 . Haç: "İstavrozunu bir gün göğsünden eksik etmez."- H. Taner.
2 . teknik Sıhhi tesisatta kullanılan dört girişli bağlantı borusu.

İstavroz kelimesi baş harfi İ son harfi Z olan bir kelime. Başında İ sonunda Z olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi S , üçüncü harfi T , dördüncü harfi A , beşinci harfi V , altıncı harfi R , yedinci harfi O , sekizinci harfi Z . Başı İ sonu Z olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAĞLANTI Nedir?


1 . İki veya daha çok şeyin birbiriyle bağlı bulunması, ilişki, irtibat, bağlanak: "Kar yüzünden çevre ile bağlantı kesildi."- .
2 . İki şey arasında ilişki sağlayan bağ: "Bütün ulaştırma bağlantıları tahrip edilmiştir."- F. R. Atay.
3 . Yapılacak işle ilgili sözlü veya yazılı anlaşma, angajman.

BORU Nedir?


1 . Bir yerden başka bir yere sıvı, gaz vb. aktarmaya yarayan, içi boş, uçları açık, uzun ve dar silindir: "Soba borusu kazanın içinden geçerdi."- N. Cumalı.
2 . Borazan: "Ankara'da ilk sabah boru sesinden uyandım."- R. E. Ünaydın.

DÖRT Nedir?


1 . Dört sayısının adı.
2 . Bu sayıyı gösteren 4, IV rakamlarının adı.
3 . sıfat Üçten bir artık.

EKSİK Nedir?


1 . İhtiyaç duyulan şey: "Aklı sıra bu eksiğini biraz olsun doldurmaya çalışıyor."- H. Taner.
2 . sıfat Bir bölümü olmayan, noksan, natamam: "Bu kitap eksik, baş tarafı yok."- .
3 . sıfat Mükemmel olmayan, kusurlu, muallel, sakat.
4 . sıfat Az: "Arada can sıkıntısından doğma kavgalar da hiç eksik değil..."- R. N. Güntekin.

ETME Nedir?

Etmek işi.

GİRİŞ Nedir?


1 . Girme işi: "Fakülteye her girişimde ilk selamlaştığım o olurdu."- H. Taner.
2 . Bir yapıda içeri geçilen yer, methal, antre: "Evin girişi pek dar."- .
3 . edebiyat Bir eserin konusunu tanıtarak kolay kavranmasını sağlayan, ön sözden sonra yer alan bölüm, methal.
4 . Bir anlatımda gelişme bölümüne hazırlık yapmayı sağlayan bölüm, girizgâh.
5 . Bir bilime hazırlık amacıyla yazılan eser: "Dil bilimine giriş."- .
6 . müzik Bir müzik parçasında baştaki bölüm, methal.

SIHHİ Nedir?

Sağlıkla ilgili, sağlığa yarar.

TANE Nedir?


1 . Herhangi bir sayıda olan, adet.
2 . Bazı bitkilerin tohumu: "Bu küllerin içinde, kavrulmuş buğday taneleri ... görüyorum."- M. Ş. Esendal.
3 . bitki bilimi Çekirdekli küçük meyve: "Üzüm tanesi. Nar tanesi."- .

TEKNİK Nedir?


1 . Bir sanat, bir bilim, bir meslek dalında kullanılan yöntemlerin hepsi.
2 . Fizik, kimya, matematik vb. bilimlerden elde edilen verileri iş ve yapım alanında uygulama: "Yurdumuz teknik gelişme yolundadır."- .
3 . sıfat Bu uygulamaya dayanan, bu uygulamaya ilişkin: "Teknik okul."- .
4 . Yol, beceri, yöntem: "Bu kızın sanatını hiç olmazsa teknik tarafından bildiğine hükmediyorum."- H. E. Adıvar.

TESİS Nedir?


1 . Yapma, kurma, temelini atma.
2 . Kuruluş.

TESİSAT Nedir?

Döşem.

A O R S T V Z İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

İstavroz,

6 Harfli Kelimeler

Asorti, Avisto, Otarsi, Tasvir,

5 Harfli Kelimeler

Satir, Siroz, Sirto, Sorit, Sorti, Tariz, Taviz, Varis, Varit, Varto, Vatoz,

4 Harfli Kelimeler

Aort, Asit, Asri, Avro, Azit, Azot, İrat, İsot, İvaz, Orsa, Orta, Rast, Rota, Roza, Sair, Sari, Star, Stor, Tarz, Tras, Trio, Vaiz, Vasi, Vazo, Vira, Virt, Zait, Zati, Zira,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Ari, Art, Arz, Asi, Ast, Ati, İrs, İsa, İta, Ora, Ova, Rot, Sav, Saz, Sit, Siz, Tar, Tas, Tav, Tiz, Tor, Tos, Toz, Var, Vat, Vaz, Zar, Zat, Zir, Zor,

2 Harfli Kelimeler

Ar, As, At, Av, Az, İs, İt, İz, Ot, Ra, Si, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.