İSPİR (TDK)

At veya araba uşağı: "Aşçı yamakları, kilerci, ispir ile arabacı çocukları arabalarla paytonda."- A. Rasim. İspir (II) özel, isim (i'spir) Erzurum iline bağlı ilçelerden biri.

İspir kelimesi baş harfi İ son harfi R olan bir kelime. Başında İ sonunda R olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi S , üçüncü harfi P , dördüncü harfi İ , beşinci harfi R . Başı İ sonu R olan 5 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARABA Nedir?


1 . Tekerlekli, motorlu veya motorsuz her türlü kara taşıtı: "Ve arabayı dörtnala ileri sürdü."- H. Taner.
2 . sıfat Bu taşıtın aldığı miktarda olan: "İki araba saman. Bir araba kömür."- .

ARABACI Nedir?


1 . Arabayı süren kimse: "Fakat arabacının dizginleri çektiğini görünce yere atladım."- H. E. Adıvar.
2 . Araba yapan veya satan kimse.

BAĞLI Nedir?


1 . Bir bağ ile tutturulmuş olan: "Günlerden beri bağlı duran demir, sert bir hırıltıyla denize daldı."- Halikarnas Balıkçısı.
2 . Gerçekleşmesi bir şartı gerektiren, vabeste: "Ekinlerin gürleşmesi yağmura bağlıdır, Sevincimiz üzüntümüz / Hep sana bağlı."- B. Necatigil.
3 . Sınırlanmış, sınırlı: "Tüzüğe bağlı bir işlem."- .
4 . Kapatılmış olan, kapalı: "Bağlı geçit."- .
5 . Bir kuruluşun yetkisi altında bulunan: "Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun bağlı kuruluşlarını ziyaret ettim."- .
6 . Sadık: "Türkiye Cumhuriyeti Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir."- Anayasa.
7 . mecaz Bir kimseye, bir düşünceye, bir hatıraya saygı, aşk vb. duygularla bağlanan, tutkun: "Çocuklarına bağlı ana."- .
8 . halk ağzında Halk inanışına göre, büyü etkisiyle cinsel güçten yoksun edilmiş (erkek).

BİRİ Nedir?

ya da.

BİRİ Nedir?


1 - Bir tanesi.
2 - Bilinmeyen bir kimse.
3 - Olumsuz nitelik gösteren bir tamlayanla, kendisinden küçümsemeyle söz eden kimse.

ÇOCUK Nedir?


1 . Küçük yaştaki oğlan veya kız: "Çocuğun bir sütninesi vardı."- R. H. Karay.
2 . Soy bakımından oğul veya kız, evlat: "Anası olacak bir kadın çocuğu omuzundan yakalamış."- B. R. Eyuboğlu.
3 . Bebeklik ile erginlik arasındaki gelişme döneminde bulunan oğlan veya kız, uşak: "Çocuk köşeyi dönerken ana arkasından su içmeye gitti."- B. R. Eyuboğlu.
4 . Genç erkek.
5 . mecaz Büyükler arasında daha az yaşlı olan kişi.
6 . mecaz Büyüklere yakışmayacak biçimde düşüncesizce davranan kimse: "Otuz yaşında ama hâlâ çocuk."- .
7 . mecaz Belli bir işte yeteri kadar deneyimi ve yeteneği olmayan kimse.

İLÇE Nedir?

Yönetim bakımından yurt bölümlemesinde ilden sonra gelen bölüm, kaymakamlık, kaza: "Ankara'nın bir ilçesinde bir yazıhane açtığını duydum sonradan."- Ç. Altan.

İSİM Nedir?


1 - Ad.
2 - Kişi, insan.

İSPİR Nedir?

At veya araba uşağı: "Aşçı yamakları, kilerci, ispir ile arabacı çocukları arabalarla paytonda."- A. Rasim. İspir (II) özel, isim (i'spir) Erzurum iline bağlı ilçelerden biri.

KİLE Nedir?

Genellikle tahıl ölçmede kullanılan belirli hacimdeki kap, ölçek: "Mercimek kile kile / Ölçerler sile sile"- Halk türküsü.

KİLER Nedir?

Evlerde yiyecek, içecek ve erzakın saklandığı oda, ambar veya dolap: "Kileri kilitlemezdi, paraları meydanda dururdu."- Ö. Seyfettin.

KİLERCİ Nedir?

Saraylarda, büyük konaklarda kiler işlerini yöneten kimse.

PAYTON Nedir?

Fayton.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YAMA Nedir?


1 . Delik ve yırtığı uygun bir parça ile onarma, kapatma.
2 . Bu iş için kullanılan parça: "Bereket versin benim tente yaması içindeki paracıklara."- A. Gündüz.
3 . Deride geniş leke.

YAMAK Nedir?


1 . Bir işte yardımcı olarak çalışan erkek: "Eli yüzü düzgün, işgüzar bir yamağı mektupçu efendinin yanına kapılandıracaklar..."- E. E. Talu.
2 . tarih Yeniçeri Ocağında topçu ve humbaracı gibi askerî kuruluşlarda aday olarak bulunan kimse.
3 . mecaz Birinin etkisinde kalarak onun sözünden çıkmayan kimse.

P R S İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

İspir,

4 Harfli Kelimeler

İpsi, İris, Pisi,

3 Harfli Kelimeler

İri, İrs, Pir, Pis,

2 Harfli Kelimeler

İp, İs, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.