İSPENÇİYARİ (TDK)

Eczacılık.

İspençiyari kelimesi baş harfi İ son harfi İ olan bir kelime. Başında İ sonunda İ olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi S , üçüncü harfi P , dördüncü harfi E , beşinci harfi N , altıncı harfi Ç , yedinci harfi İ , sekizinci harfi Y , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi R , onbirinci harfi İ . Başı İ sonu İ olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ECZA Nedir?


1 . Canlılardaki rahatsızlıkların bozuklukların ve çeşitli hastalıkların tanısı, önlenmesi veya tedavisi için yararlanılan doğal veya sentez yoluyla hazırlanmış madde.
2 . Çeşitli amaçlarla kullanılan kimyasal madde: "Burada musluklar, mermer teşrih masaları, antiseptik eczalar yok!"- F. R. Atay.

ECZACI Nedir?

Eczacılık fakültesinden mezun olarak eczacılık mesleğini yapmaya hak kazanmış kimse: "Eczacının söylediğinden anlıyorum, avuç avuç ağrı kesici alıyor."- T. Buğra.

ECZACILIK Nedir?


1 . Eczacının mesleği veya görevi.
2 . Hastalıkların tanısı, tedavisi ile sağlığın korunmasında kullanılan ilaçların ve kozmetik ürünlerin üretimi, çözümlenmesi, etkinlik ve güvenilirliği ile ilgili çalışmaları yürüten ve uygulayan sağlık bilimi.

A E N P R S Y Ç İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

İspençiyari,

8 Harfli Kelimeler

Peynirsi, Pirinçsi,

7 Harfli Kelimeler

Aspirin, Nisaiye,

6 Harfli Kelimeler

İspari, İspenç, Perçin, Peynir, Pirina, Pirinç, Presçi, Reçina, Saniye, Serçin, Serian, Seyran,

5 Harfli Kelimeler

Arsin, Çepin, Çepni, Enayi, Ensar, Erinç, Espri, İçeri, İrsen, İspir, İsyan, Nasip, Nasir, Nesiç, Nesir, Nisai, Nisap, Nispi, Payen, Penis, Pines, Pisin, Piyan, Piyes, Prens, Rayiç, Senir, Sepya, Serap, Serin, Seyir, Sinir, Siper, Siren, Siyer, Sprey, Yaren, Yasin,

4 Harfli Kelimeler

Apre, Apse, Asri, Ayin, Ayni, Çare, Çeri, Çine, Çini, Çise, Enir, Erin, Esin, Esir, Esna, İane, İare, İçin, İçre, İneç, İpçi, İpsi, İrap, İrin, İris, Naip, Nesi, Nisa, Niye, Pare, Pars, Paye, Pena, Peni, Pens, Peri, Pire, Pisi, Pres, Reis,

3 Harfli Kelimeler

Ani, Ari, Arp, Asi, Ayn, Çan, Çap, Çar, Çay, Çip, Çir, Çis, Çiy, İnç, İni, İri, İrs, İsa, İye, İyi, Nar, Nas, Ney, Pas, Pay, Peç, Pes, Pey, Piç, Pir, Pis, Rap, Ray, Rey, Saç, San, Sap, Say, Sen, Ser,

2 Harfli Kelimeler

Aç, An, Ar, As, Ay, Çe, En, Er, Es, Ey, İç, İn, İp, İs, Ne, Pe, Ra, Re, Se, Si, Ya, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.