İSPANYOLCA (TDK)


1 . Hint-Avrupa dillerinden, İspanya'da, Brezilya dışındaki Latin Amerika'da ve İspanyol uygarlığını benimsemiş ülkelerde kullanılan dil.
2 . sıfat Bu dille yazılmış olan.

İspanyolca kelimesi baş harfi İ son harfi A olan bir kelime. Başında İ sonunda A olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi S , üçüncü harfi P , dördüncü harfi A , beşinci harfi N , altıncı harfi Y , yedinci harfi O , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi C , onuncu harfi A . Başı İ sonu A olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BREZİL Nedir?

Baklagillerden, bazı ağaçların kırmızı boya çıkarılan odunu.

İSPANYA Nedir?

Boyacılıkta kullanılan tebeşir tozu.

İSPANYOL Nedir?

İspanya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse.

LATİN Nedir?


1 . İtalya'da Latium bölgesi halkından olan kimse.
2 . Latin halkları.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

SIFAT Nedir?


1 - Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal ya da hukuksal bakımdan yeri ve özelliği.
2 - Yüz, kılık ve dış görünüş.
3 - Bir adı, nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımından niteleyen, belirten sözcük, önad.

UYGAR Nedir?


1 . Fikir, sanat ve endüstri alanlarında çok büyük bir gelişme göstermiş olan, medeni.
2 . Kültürlü, eğitimli, görgü kurallarına uyan, medeni (kimse): "Ona layık, uygar bir eş olmak için bütün aklını seferber ettiği ortadadır."- H. Taner.

ÜLKE Nedir?


1 . Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü, diyar, memleket: "Artık vatan toprağı, Rumeli'deki hudutlarından Anadolu'daki hudutlarına kadar yekpare bir ülke olmuştur."- Y. K. Beyatlı.
2 . Devlet: "Vicdan hürriyetine riayet eden tek ülke Osmanlı İmparatorluğu idi."- F. R. Atay.
3 . Herhangi bir özelliği yönünden düşünülen bölge: "Dünyanın gelişmiş, gelişmemiş ülkelerini tek tek geziyorum."- H. Taner.

YAZI Nedir?


1 . Düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi, yazma işi: "Türklerde yazının kullanılması eskidir."- .
2 . Alfabe: "Türk yazısı. Arap yazısı. Nota yazısı"- .
3 . Harfleri yazma biçimi: "İnci gibi bir yazı. Okunaklı yazı."- .
4 . Herhangi bir konuda yazılmış bilim, düşünce ve sanat ürünü: "İstiklal Harbi'nde millî duyguları aksettiren ümit ile dolu yazılarını hâlâ unutmadık."- O. S. Orhon.
5 . Anlam, sanat veya biçim bakımından yazılan şey, makale: "İlk yazı denemelerim için gazete bulmaya çalışıyorum."- F. R. Atay.
6 . Metal paraların üzerinde değeri yazılan yüzü.
7 . din b. (***) Yazgı.

A A C L N O P S Y İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

İspanyolca,

8 Harfli Kelimeler

İspanyol,

7 Harfli Kelimeler

İspalya, İspanya, Laponca,

6 Harfli Kelimeler

Acayip, Alyans, İpsala, Lapina, Olanca, Opalin, Piyano, Piyasa, Planya, Sanayi, Sincap, Sinyal,

5 Harfli Kelimeler

Alyan, Alyon, Aslan, Calip, Canip, Cinas, İsyan, Lapon, Lisan, Liyan, Lonca, Nasip, Nisap, Palan, Palas, Payan, Piyan, Piyon, Polis, Salip, Salon, Salpa, Salya, Sanal, Sapan, Sinop, Yalan, Yalpa, Yanal, Yasal, Yasin, Yonca,

4 Harfli Kelimeler

Acil, Acyo, Alan, Alay, Anal, Anca, Asal, Asap, Asil, Asla, Asli, Asya, Ayal, Ayan, Ayin, Ayla, Ayna, Ayni, Ayol, Cali, Cana, Cani, Cila, Cins, Cips, İcap, İlan, İlca, İnal, İsal, İyon, Lain, Lapa, Laso, Loca, Nail, Naip, Nisa, Olay, Onay,

3 Harfli Kelimeler

Ala, Ali, Alo, Alp, Ana, Ani, Asa, Asi, Aya, Ayn, Can, Cin, Cip, Cop, İla, İsa, Lan, Lap, Lop, Nal, Nas, Ona, Ons, Oya, Pal, Pas, Pay, Pil, Pis, Pos, Poy, Sac, Sal, San, Sap, Say, Sin, Sol, Son, Soy,

2 Harfli Kelimeler

Al, An, As, Ay, İl, İn, İp, İs, La, Ol, On, Oy, Si, Ya, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.