İSKELETÇİ (TDK)

Sandalye, koltuk vb. iskeleti yapan usta.

İskeletçi kelimesi baş harfi İ son harfi İ olan bir kelime. Başında İ sonunda İ olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi S , üçüncü harfi K , dördüncü harfi E , beşinci harfi L , altıncı harfi E , yedinci harfi T , sekizinci harfi Ç , dokuzuncu harfi İ . Başı İ sonu İ olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

İSKELE Nedir?


1 . Deniz taşıtlarının yanaştığı, çoğu tahta ve betondan yapılmış, denize doğru uzanan yer: "Vapurdan indi, iskeleye çıkar çıkmaz etrafına bakındı."- S. F. Abasıyanık.
2 . Kıyıya yanaşan deniz aracına doğru uzatılan eğreti küçük köprü veya gemiye çıkmayı sağlayan merdiven: "Oturduğu yerden kalkıyor, iskele zincirine uzanan eli, iskele tabanına basan ayağı, kendini çekiyor yukarı."- Z. Selimoğlu.
3 . Vapur uğrağı olan şehir veya kasaba.
4 . İçerilerde bulunan bir yerin kendine en yakın olan deniz taşıtı uğrağı veya demir yolu durağı: "Mudanya, Bursa'nın iskelesidir."- .
5 . Yapıların dışında sıvama, boyama veya onarım için keresteden kat kat kurulan, çalışma sırasında üstüne çıkılan çatkı.
6 . Geminin sol yanı.
7 . sinema, TV (***) Işıkların yerleştirilmesi, ışıkçıların dolaşabilmesi için stüdyolarda tavana yakın yerde duvarı çepeçevre saran çıkıntı.

İSKELET Nedir?


1 - İnsan ve hayvan bedeninin kemik çatısı, °teşrih.
2 - Yumuşak bölümleri dökülmüş, ölü bir vücudun kemiklerinin tümü.
3 - Bir şeyi oluşturan temel çatı.
4 - Çok zayıf.
5 - Bir yapıtın genel planı.

KOLTUK Nedir?


1 . Omuz başının altında, kolun gövde ile birleştiği yer: "Gazetelerini bir koltuğunun altına koydu, zayıf kollarıyla kutulara sarıldı."- H. E. Adıvar.
2 . Kol dayayacak yerleri olan geniş ve rahat sandalye: "Ta yan beline kadar gömüldüğü koltuğunun içinden ileriye doğru uzandı."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . Eski düğünlerde damatla gelinin eve girerken konuklar arasından kol kola geçmeleri töreni: "Babamız, annemizi gelin geldiği ilk gün şu merdivenin alt başında karşılamış, 'koltuk' yapılmıştı."- H. C. Yalçın.
4 . Yapıcılıkta yan destek.
5 . denizcilik Demirledikten sonra gemiyi iskeleye, rıhtıma veya başka bir gemiye bağlayan ip.
6 . mecaz Koltuklama veya koltuklanma: "O koltuktan hoşlanmaz."- .
7 . mecaz Kayırma, destek: "Dayısının koltuğunda sırtı yere gelmez."- .
8 . mecaz Yüksek mevki, makam: "Koltuk kavgası."- .
9 . argo Genelev: "Burası Mesut Bey adında bir herifin koltuğudur."- H. R. Gürpınar.
10 . halk ağzında Mısır ve buğday fidesinin yanlarından çıkan filizler. 1
1 . eskimiş Kenar, tenha yer.

SANDAL Nedir?

Sandalgillerden, kerestesi sert ve kokulu bir ağaç (Santalum album).

SANDAL Nedir?

Yalnız tabanı bulunan, ayağa kordon ve kayışla bağlanan açık ayakkabı.

SANDALYE Nedir?


1 . Arkalıklı, kol koyacak yerleri olmayan, bir kişilik oturma eşyası: "Sandalyelerimizden doğrulduk, el sıktık, yer gösterdik."- R. H. Karay.
2 . mecaz Makam, koltuk, mevki: "Bunların gençliğe karşı aldıkları vaziyeti ben biraz sandalye vehminden doğmuş telakki ediyorum."- H. E. Adıvar.

USTA Nedir?


1 . Bir zanaatı gereği gibi öğrenmiş olan ve kendi başına yapabilen kimse.
2 . Zanaat öğreticisi.
3 . Zanaatçılar için unvan: "Üzeyir usta yoldan geçmeyeceğimizi söyledi."- R. H. Karay.
4 . sıfat Eli uz, işinin eri, becerikli, mahir: "Bunların hepsi de çok güzel sesli ve oyunun en ustaları arasından seçildi."- T. Buğra.
5 . tarih Osmanlı İmparatorluğu'nda saraydaki cariye ve hizmetlilerin kıdemlisi.
6 . mecaz Akıl veren veya öğreten kimse: "Kız sana bir hâl olmuş, kim senin ustan?"- R. H. Karay.

E E K L S T Ç İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Teleksçi,

7 Harfli Kelimeler

Çeliksi, Çileksi, Eksilti, İskelet, İskitçe, İstekli,

6 Harfli Kelimeler

Çeltek, Çeltik, Elekçi, Etkili, İletki, İskele, İskete, Keçeli, Keseli, Kestel, Kilise, Sekili, Setliç, Teleks,

5 Harfli Kelimeler

Çekel, Çelek, Çelik, Çilek, Ekili, Elçek, Eskil, Eslek, Etçik, Etçil, Etlik, Etsel, İçlik, İçsel, İleti, İstek, İtlik, Keles, Kesel, Kesit, Kilis, Kilit, Kilsi, Kitle, Leçek, Letçe, Likit, Liste, Seçki, Sekel, Sekil, Sekte, Selek, Setik, Silik, Silki, Sitil, Tekçi, Tekel, Tekil,

4 Harfli Kelimeler

Çeki, Çete, Çile, Çise, Çiti, Ekli, Eksi, Ekti, Elçi, Elek, Elik, Elit, Elti, Esik, Eski, Etçi, Etek, Etik, Etil, Etki, Etli, İçel, İçit, İçki, İçli, İlçe, İliç, İlik, İlke, İsli, İtçe, İtki, Keçe, Keçi, Kele, Kese, Kete, Kile, Kils, Kist,

3 Harfli Kelimeler

Çek, Çil, Çis, Çit, Eke, Elk, Eti, İki, İle, İlk, İti, Kel, Kes, Ket, Kil, Kit, Sek, Sel, Set, Sik, Sit, Ski, Tek, Tel, Tik,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Ek, El, Es, Et, İç, İl, İs, İt, Ke, Ki, Le, Se, Si, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.