İSKARPİN (TDK)

Ökçeli, konçsuz ayakkabı: "Ninenin iskarpinlerini çıplak ayaklarına giyerek sokağa fırladı."- S. F. Abasıyanık.

İskarpin kelimesi baş harfi İ son harfi N olan bir kelime. Başında İ sonunda N olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi S , üçüncü harfi K , dördüncü harfi A , beşinci harfi R , altıncı harfi P , yedinci harfi İ , sekizinci harfi N . Başı İ sonu N olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AYAK Nedir?


1 . Bacakların bilekten aşağıda bulunan ve yere basan bölümü.
2 . Bacak.
3 . Birtakım şeylerin yerden yüksekçe durmasını sağlayan dayak, destek veya bunlardan her biri: "İskemlenin bir ayağı kırık. Bu köprünün dört ayağı var."- .
4 . Vücudun belden aşağı bölümü: "Ayağına bir pantolon çekti."- .
5 . Yürüyüşün ağırlık veya çabukluk derecesi: "Senin ayağınla köye akşama kadar varamayız."- .
6 . Basamak.
7 . Fut.
8 . Futun küpü alınarak hesaplanan değer.
9 . halk ağzında Mayalardan önce, makama uygun olarak çalınan veya söylenen beste.
10 . eskimiş Yarım arşın veya 30,
5 cm uzunluğundaki ölçü birimi, kadem. 1
1 . coğrafya Göl ayağı. 1
2 . edebiyat Halk edebiyatında koşuklarda kısa yedekli dizeler. 1
3 . edebiyat Halk edebiyatında uyak: "Mânicilerin kafa yormadan buldukları ayaklar Cenap'ı şaşkınlıktan şaşkınlığa sürükler."- S. Birsel. 1
4 . matematik Bir doğrunun başka bir doğruyu veya bir düzlemi kestiği nokta: "Dikme ayağı."- . 1
5 . spor Karakucak ve yağlı güreşte pehlivanların ayrıldıkları beş dereceden biri. 1
6 . spor Altılı ganyanda yer alan her bir koşu.

AYAKKABI Nedir?

Özellikle sokakta ayağı korumak için giyilen, iskarpin, çizme, kundura, makosen, sandalet, patik, galoş gibi türleri olan ayak giyeceği, °pabuç.

ÇIPLAK Nedir?


1 . Soyunmuş durumda olan vücudun resmi, nü.
2 . sıfat Üstünde bulunması gereken giysi, örtü vb. bulunmayan, üryan, nü, cıbıl, cıbıldak: "Kız, çıplak tabanlarını bozuk yolda şaplata şaplata köyün içerisine doğru uzaklaştı."- E. E. Talu.
3 . sıfat Saçsız (baş).
4 . sıfat Üzerinde yeşillik olmayan (arazi): "Irmağın başında kocaman, çıplak bir tek kavak vardı."- H. E. Adıvar.
5 . sıfat İçinde gerekli eşya bulunmayan: "Ankara tepelerinin birinde, boz renkli bir binanın çıplak ve dar bir odasında onunla karşı karşıyayız."- Y. K. Karaosmanoğlu.
6 . sıfat, mecaz Yoksul (kimse): "Askerliğini yapmamış, beş parasız, çıplak bir Cemal'in nesi vardı evlenilecek?"- N. Cumalı.
7 . sıfat, mecaz Yalın, süssüz: "Çıplak bir anlatım."- .
8 . sıfat, mecaz Olduğu gibi, apaçık.

İSKARPİN Nedir?

Ökçeli, konçsuz ayakkabı: "Ninenin iskarpinlerini çıplak ayaklarına giyerek sokağa fırladı."- S. F. Abasıyanık.

KONÇSUZ Nedir?

Koncu olmayan veya koncu kısa olan.

ÖKÇE Nedir?


1 . Ayakkabı altının topuğa rastlayan yüksek bölümü, topuk: "Ökçesi yenmiş ayakkabıların üstünde çamurlu paçaları lime lime sarkıyordu."- Ö. Seyfettin.
2 . Topuğun arka bölümü.
3 . halk ağzında Saban demirinin geçtiği ağaç parçası.

ÖKÇELİ Nedir?

Ökçesi olan veya ökçesi yüksek olan, topuklu: "Ayaklarında kalın ökçeli kauçuk pabuçlar."- A. İlhan.

A K N P R S İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

İskarpin,

7 Harfli Kelimeler

Aspirin, İnkisar,

6 Harfli Kelimeler

İnikas, İspari, Kapris, Nikris, Niksar, Pirina,

5 Harfli Kelimeler

Arsin, İksir, İnkar, İskan, İspir, Karni, Kirpi, Nakip, Nasip, Nasir, Nikap, Nisai, Nisap, Nispi, Panik, Pisik, Pisin, Rakip, Sakin, Sanki, Sinik, Sinir,

4 Harfli Kelimeler

Akis, Aksi, Asri, İkna, İnak, İnik, İpka, İpsi, İrap, İrin, İris, Kain, Kani, Kari, Kars, Kira, Naip, Nisa, Park, Pars, Pisi, Raks, Rika, Rina, Risk, Saik, Sair, Saki, Sari, Sarp, Sini, Sirk,

3 Harfli Kelimeler

Aks, Ani, Ari, Ark, Arp, Asi, Ask, İka, İki, İni, İri, İrs, İsa, Kan, Kap, Kar, Kas, Kin, Kip, Kir, Nar, Nas, Pak, Pas, Pik, Pir, Pis, Rap, Sak, San, Sap, Sik, Sin, Ski,

2 Harfli Kelimeler

Ak, An, Ar, As, İn, İp, İs, Ki, Ra, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.