İSKANDİNAVYALI (TDK)

İsveç, Norveç, Danimarka ve Finlandiya'da oturan halk ve bu halkın soyundan olan kimse.

İskandinavyalı kelimesi baş harfi İ son harfi I olan bir kelime. Başında İ sonunda I olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi S , üçüncü harfi K , dördüncü harfi A , beşinci harfi N , altıncı harfi D , yedinci harfi İ , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi V , onbirinci harfi Y , onikinci harfi A , onüçüncü harfi L , ondördüncü harfi I . Başı İ sonu I olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

HALK Nedir?


1 . Aynı ülkede yaşayan, aynı kültür özelliklerine sahip olan, aynı uyruktaki insan topluluğu, folk: "Türk halkı."- .
2 . Aynı soydan gelen, ayrı ülkelerin uyruğu olarak yaşayan insan topluluğu: "Yahudi halkı."- .
3 . Bir ülke içerisinde yaşayan değişik soylardan insan topluluklarının her biri: "Bağımsız Devletler Topluluğunun halkları."- .
4 . Belli bir bölgede veya çevrede yaşayanların bütünü: "Bütün köy halkı orada idi."- Ö. Seyfettin.
5 . Yöneticilere göre bir ülkedeki yurttaşların bütünü, kamu: "Bilmiyorlar ki halk, halkın diliyle konuşan sanatkârla birliktir."- O. V. Kanık.

HALK Nedir?


1 - Aynı ülkede yaşayan, aynı uyrukta dil, kültür bağı olan insan topluluğu,insanlar, toplum.
2 - Aynı soydan gelen, ayrı ülkelerin uyruğu olarak yaşayan insan topluluğu.
3 - Bir ülke içerisinde yaşayan değişik soylardan insan topluluklarının her biri.
4 - Belli bir bölgede ya da çevrede yaşayanların tümü.
5 - Yöneticilere göre bir ülkedeki yurttaşların tümü.
6 - Aydınların dışında kalan topluluk.
7 - Kalabalık, insan topluluğu.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

A A A D I K L N N S V Y İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

İskandinavyalı,

11 Harfli Kelimeler

Kaynanadili,

10 Harfli Kelimeler

İskandinav,

9 Harfli Kelimeler

Avadanlık, Dayanaklı, Kandilisa, Yılankavi,

8 Harfli Kelimeler

Dalyasan, İnsanlık, İskandil, Kadınana, Kadınsal, Kanadalı, Nadanlık, Nadaslık, Yakından, Yalandan, Yavanlık,

7 Harfli Kelimeler

Adanalı, Adaylık, Andaval, Aslında, Aynalık, Ayvalık, Daniska, Davalık, Dayaklı, Dayanak, İnadına, İnaksal, İnisyal, İnsanlı, İnsiyak, Kalaysı, Kalinis, Kavasya, Kavilya, Kavisli, Kaynana, Lakaydi, Nadaslı, Nalayık, Sadaklı, Sanidin, Skandal, Vanilya, Vasilik, Yakında, Yanaklı, Yanında, Yasaklı,

6 Harfli Kelimeler

Adaklı, Adilik, Akasya, Alanya, Alaysı, Alyans, Analık, Ananas, Anasıl, Anında, Anısal, Anilin, Asalak, Asilik, Asyalı, Avanak, Ayaklı, Ayaksı, Aynalı, Dalyan, Danslı, Dasnik, Davalı, Dayalı, Daylak, Divani, İnanlı, İnikas, İnsani, Kandil, Kasalı, Kavala, Kıyasi, Kildan, Ladini, Lisani, Nakisa, Nisyan, Sadaka, Sakalı,

5 Harfli Kelimeler

Adalı, Adana, Adına, Adsal, Akala, Aklan, Aksan, Alaka, Alkan, Alyan, Analı, Andık, Anlak, Anlık, Asklı, Aslan, Aslık, Avans, Avlak, Aydın, Aylak, Aylık, Ayvan, Dalak, Dalan, Dalsı, Dalya, Davya, Dayak, Dılak, Dilsi, Dinli, Dival, Divan, Divik, Islak, İlkin, İndis, İnsan, İskan,

4 Harfli Kelimeler

Adak, Aday, Adıl, Adil, Adlı, Adli, Akıl, Akın, Akil, Akis, Aklı, Akli, Aksi, Akva, Alan, Alay, Aldı, Alık, Alın, Anal, Anık, Anka, Asal, Asık, Asıl, Asil, Askı, Asla, Asli, Asya, Aval, Ayak, Ayal, Ayan, Ayık, Ayın, Ayin, Ayla, Aylı, Ayna,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Adi, Aka, Akı, Aks, Ala, Ali, Ana, Anı, Ani, Asa, Ası, Asi, Ask, Aya, Ayı, Ayn, Dal, Dav, Dik, Dil, Din, İka, İki, İla, İlk, İni, İsa, İyi, Kal, Kan, Kas, Kav, Kay, Kıl, Kın, Kil, Kin, Lak, Lan,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Al, An, As, Av, Ay, İl, İn, İs, Ki, La, Si, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.