İSİMLİ (TDK)

Adı olan, ad almış: "Teslim, bu orijinal isimli kadın dayımın emektar aşçısıdır."- R. H. Karay.

İsimli kelimesi baş harfi İ son harfi İ olan bir kelime. Başında İ sonunda İ olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi S , üçüncü harfi İ , dördüncü harfi M , beşinci harfi L , altıncı harfi İ . Başı İ sonu İ olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AŞÇI Nedir?


1 . Yemek pişirmeyi meslek edinen kimse: "Ben bu aşçı kadar çılgın ve aksi insan görmedim."- R. N. Güntekin.
2 . Yemek pişirip satan kimse.
3 . halk ağzında Yemek yenilen dükkân, aşevi, lokanta.

DAYI Nedir?


1 . Annenin erkek kardeşi.
2 . sıfat, halk ağzında Cesur, yiğit.
3 . ünlem, halk ağzında Yaşlı erkeklere söylenen bir seslenme sözü: "O kadarcık okumaktan kanun anlaşılsa avukata ekmek mi kalırdı, dayı!"- S. F. Abasıyanık.
4 . mecaz Kayırıcı: "Bunların çok bariz olan bir tarafı da siyasi dayıları sık sık değiştirmeleridir."- P. Safa.
5 . argo Kabadayı.
6 . tarih Osmanlı İmparatorluğu döneminde Tunus, Cezayir ve Trablusgarp'ta seçimle başa getirilen yönetici.

EMEKTAR Nedir?


1 . Bir görevde uzun süre kalıp o işe emeği geçmiş olan (kimse): "Raşit çocuk, emektar hizmetçimiz ve sütannemin oğluydu."- R. N. Güntekin.
2 . mecaz Çok kullanılmış, eski: "Emektar makinenin tozlarını silip masaya yerleşmeye karar verdim."- Ç. Altan.

İSİMLİ Nedir?

Adı olan, ad almış: "Teslim, bu orijinal isimli kadın dayımın emektar aşçısıdır."- R. H. Karay.

KADIN Nedir?


1 . Erişkin dişi insan, zen erkek veya adam karşıtı: "Yanlarında, kendileriyle ahbaplık edecek dostlar, hizmetlerine koşacak kadınlar veya erkekler görmek isterler."- A. Ş. Hisar.
2 . Evlenmiş kız.
3 . sıfat Analık veya ev yönetimi bakımından gereken erdemleri olan.
4 . mecaz Hizmetçi bayan.
5 . eskimiş Bayan: "Hintli kadın toplantıyı renklendirmek için herkesin kendisine bazı şeyler sormasını teklif ediyordu."- B. Felek.

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

ORİJİNAL Nedir?


1 - Özgün.
2 - Alışılagelenden daha değişik, şaşırtıcı nitelikte olan.
3 - Fabrikasınca yapılmış olan, taklit olmayan (araç ve gereç).

L M S İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

İsimli,

5 Harfli Kelimeler

İslim, Milis, Misil,

4 Harfli Kelimeler

İlim, İsim, İsli, Sili,

3 Harfli Kelimeler

Lim, Mil, Mis, Sim,

2 Harfli Kelimeler

İl, İm, İs, Mi, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.