İRTİCALEN (TDK)

Doğaçlama: "Önünde tek kâğıt olmadan irticalen konuştu."- H. Taner.

İrticalen kelimesi baş harfi İ son harfi N olan bir kelime. Başında İ sonunda N olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi R , üçüncü harfi T , dördüncü harfi İ , beşinci harfi C , altıncı harfi A , yedinci harfi L , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi N . Başı İ sonu N olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DOĞA Nedir?


1 . Kendi kuralları çerçevesinde sürekli gelişen, değişen canlı ve cansız varlıkların hepsi, tabiat, natür.
2 . İnsan eliyle büyük değişikliğe uğramamış, doğal yapısını koruyan çevre, tabiat.
3 . Evrende meydana gelen olayları denetiminde, egemenliğinde tuttuğuna inanılan, kendi kendini sürekli olarak yeniden yaratan ve değiştiren güç: "Deniz de pisliği doğa yoluyla temizleyemez oldu."- H. Taner.
4 . mecaz Bir kimsenin eğilimlerinin, içgüdülerinin hepsi, huy.

DOĞAÇ Nedir?

Şiir veya sözü birdenbire, düşünmeden, içine doğduğu gibi söyleme, irtical.

DOĞAÇLAMA Nedir?


1 . Doğaçlamak işi, emprovizasyon.
2 . zarf Birdenbire, düşünmeden, içine doğduğu gibi, doğaçtan, doğmaca, irticalen, emprovize: "Doğaçlama şiir söylemek."- .
3 . tiyatro Yazılı metni olmayan, kararlaştırılmış taslağı, yerine, zamanına göre oyuncular tarafından, sahnede yakıştırılan sözlerle tamamlanan oyun, tuluat.

İRTİCALEN Nedir?

Doğaçlama: "Önünde tek kâğıt olmadan irticalen konuştu."- H. Taner.

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

KONUŞ Nedir?


1 . Konma işi.
2 . askerlik Bütün imkânlar göz önünde tutularak kara, hava ve deniz birliklerinin yerleştirilmesi biçimi.
3 . coğrafya Konum.

TANE Nedir?


1 . Herhangi bir sayıda olan, adet.
2 . Bazı bitkilerin tohumu: "Bu küllerin içinde, kavrulmuş buğday taneleri ... görüyorum."- M. Ş. Esendal.
3 . bitki bilimi Çekirdekli küçük meyve: "Üzüm tanesi. Nar tanesi."- .

A C E L N R T İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

İrticalen,

7 Harfli Kelimeler

İrtical, Latince, Tanecil,

6 Harfli Kelimeler

Acilen, Entari, İltica, İrtica, Retina, Taneli, Tercan, Ticani, Ticari, Tirlin,

5 Harfli Kelimeler

Aleni, Antre, Cinai, Cinli, Cirit, İleri, İleti, İncil, İncir, İrice, İrite, İtila, İtina, Lanet, Latin, Linet, Liret, Litre, Necat, Nicel, Nitel, Rical, Ricat, Tacil, Tacir, Teali, Tecil, Telin, Terli, Tiner, Tiran, Tirle,

4 Harfli Kelimeler

Acil, Aile, Alet, Atel, Cali, Cani, Cari, Cart, Celi, Cila, Cilt, Ecir, Elan, Elci, Elit, Elti, Enir, Enli, Erat, Eril, Erin, Etil, Etli, İane, İare, İcar, İcat, İcra, İlan, İlca, İnal, İnat, İnce, İnci, İnti, İrat, İrca, İrin, Lain, Lice,

3 Harfli Kelimeler

Ace, Ait, Ali, Alt, Ani, Ant, Ari, Art, Ate, Ati, Can, Car, Cer, Cet, Cin, Ela, Eti, İla, İle, İni, İri, İta, İti, Lan, Lir, Nal, Nar, Net, Ret, Tal, Tan, Tar, Tel, Ten, Ter, Tin,

2 Harfli Kelimeler

Al, An, Ar, At, Ce, El, En, Er, Et, İl, İn, İt, La, Le, Ne, Ra, Re, Ta, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.