İRİNLEŞMEK (TDK)

İrinli olmak, irin toplamak.

İrinleşmek kelimesi baş harfi İ son harfi K olan bir kelime. Başında İ sonunda K olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi R , üçüncü harfi İ , dördüncü harfi N , beşinci harfi L , altıncı harfi E , yedinci harfi Ş , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi K . Başı İ sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

İRİN Nedir?

Organizmanın herhangi bir yerinde iltihaplanma sonunda ölmüş hücre artıklarından ve bozulmuş akyuvarlardan oluşan, mikroplu veya mikropsuz, genellikle sarımtırak renkte koyuca sıvı, cerahat.

İRİNLİ Nedir?

İrin toplamış, cerahatli.

TOPLA Nedir?

Üç parmaklı dirgen.

TOPLAM Nedir?

Toplama işleminin sonucu, mecmu, yekûn.

TOPLAMA Nedir?


1 . Toplamak işi: "Yarışırcasına para toplamaya başladılar."- H. E. Adıvar.
2 . matematik Sayıları veya nicelikleri birbirine ekleyip toplamını bulma işlemi, cem.
3 . sıfat Değişik parçaların bir araya getirilmesiyle oluşmuş: "Toplama bilgisayar."- .
4 . Kalın bazlamaya benzer bir çeşit tandır ekmeği.

TOPLAMAK Nedir?


1 . Bir araya getirmek: "Şairin bütün eserlerini, bütün hatıralarını toplayacak."- O. S. Orhon.
2 . (nsz) Devşirmek: "Kırlardan çiçek topladık."- .
3 . Devşirip kaldırmak: "Sofrayı toplamak. Yatakları toplamak."- .
4 . Dağınıklıktan kurtarmak: "Bu odayı biraz toplamak gerek."- .
5 . Bir araya getirmek, düzene sokmak, düzeltmek: "Uzun yağlı saçlarını parmaklarıyla taradı, kalpağının altında topladı."- M. Ş. Esendal.
6 . (nsz) Artırıp biriktirmek: "Epey servet toplamış."- .
7 . (nsz) Hizmete çağırmak: "Asker toplamak."- .
8 . Vergi veya bağışı verecek olanlardan almak.
9 . (nsz) Şişmanlamak, kilo almak.
10 . (nsz) Çıban, yara irinlenmek. 1
1 . matematik Sayıları veya nicelikleri birbirine ekleyip toplamını bulmak.

E E K L M N R İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Erişilmek, İrileşmek, Kilermeni, Kirişleme, Şinikleme,

8 Harfli Kelimeler

Erişilme, Ermişlik, İkilenme, İkileşme, İrileşme, İşlenmek, Kirlenme,

7 Harfli Kelimeler

Elimine, Emirlik, Erinlik, Erinmek, Erişkin, Erişmek, Eşilmek, Eşinmek, Eşkinli, Eşlenik, İkileme, İlenmek, İlişken, İlişmek, İmreniş, İnilmek, İnlemek, İrkilme, İşlemek, İşlenme, Kemerli, Kemiriş, Kişneme, Menşeli, Meşelik, Şekerim, Şekerli,

6 Harfli Kelimeler

Ekilme, Ekşili, Ekşime, Emekli, Erimek, Erinme, Erişim, Erişme, Ermeni, Eşilme, Eşinme, İkilem, İkişer, İleniş, İlenme, İlinek, İlişme, İnilme, İnleme, İnmeli, İşemek, İşkine, İşleme, Kelime, Kerime, Kermen, Kirmen, Leşker, Lineer, Melike, Mineli, Nereli, Neşeli, Renkli, Şeklen, Şenlik, Şikeli,

5 Harfli Kelimeler

Ekili, Eklem, Ekler, Elmek, Emlik, Enlem, Erime, Erken, Erkin, Erkli, Erlik, Ermek, Ermin, Ermiş, Eşkin, Eşlek, Eşlem, Eşlik, Eşmek, İklim, İleri, İlkin, İlmek, İlmik, İmlek, İmlik, İmren, İnmek, İrkme, İrmik, İşeme, İşkil, İşlek, İşlem, İşlik, Kelem, Keler, Keleş, Kemer, Kemre,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Ekşi, Elek, Elem, Elik, Elim, Emek, Emel, Emen, Emik, Emin, Emir, Emiş, Enek, Enik, Enir, Enli, Erek, Eren, Erik, Eril, Erim, Erin, Eriş, Erke, Erme, Eşek, Eşik, Eşli, Eşme, İken, İlik, İlim, İlke, İlme, İnek, İnik,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, Erk, İki, İle, İlk, İni, İri, Kel, Kem, Ker, Keş, Kil, Kim, Kin, Kir, Leş, Lim, Lir, Men, Mil, Mir, Nem, Nim, Niş, Şek, Şem, Şen, Şer, Şii,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, En, Er, Eş, İl, İm, İn, İş, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Re, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.