İRİDOSKOP (TDK)

İrisi muayene etmeye yarayan araç.

İridoskop kelimesi baş harfi İ son harfi P olan bir kelime. Başında İ sonunda P olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi R , üçüncü harfi İ , dördüncü harfi D , beşinci harfi O , altıncı harfi S , yedinci harfi K , sekizinci harfi O , dokuzuncu harfi P . Başı İ sonu P olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARAÇ Nedir?


1 . Bir iş yapmakta veya sonuçlandırmakta, gücünden yararlanılan nesne.
2 . Kişiler veya nesneler arasında bağlantı sağlayan şey, vasıta: "Dil, anlaşmayı sağlayan bir araçtır."- .
3 . Taşıt: "Taşıt araçlarına hiç binmez, yaz kış asker postalları ile kilometrelerce yolu yaya yürürdü."- H. Taner.

ETME Nedir?

Etmek işi.

İRİS Nedir?

Saydam tabaka ile göz merceği arasında bulunan, ince, kasılabilen bir zardan oluşan, gözün renkli bölümü.

MUAYENE Nedir?


1 . Bir kimsenin hasta olup olmadığını veya hastalığın ne olduğunu araştırma: "En son bir de kan muayenesi yaptılar."- S. F. Abasıyanık.
2 . Gözden geçirme, araştırma, yoklama, kontrol: "Gümrük muayenesi."- .

YARA Nedir?


1 . Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik: "Mendilimi bir çatkı şekline sokarak başıma, yaramın üzerine sardım."- R. H. Karay.
2 . Bir şeyin iç veya dış yüzünde herhangi bir etki ile oluşan ve tehlikeli olabilen oyuk, gedik, yarık: "Geminin omurgasındaki yara."- .
3 . mecaz Dert, üzüntü, acı: "Bu yarayı deşmeyin."- .

D K O O P R S İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Siroko,

5 Harfli Kelimeler

Disko, İksir, İspir, Kirpi, Pisik, Sidik,

4 Harfli Kelimeler

Diri, Disk, İpsi, İris, Koro, Kros, Piko, Pisi, Risk, Sirk, Skor, Spor,

3 Harfli Kelimeler

Dik, Dip, Dok, İki, İri, İrs, Kip, Kir, Kod, Kor, Pik, Pir, Pis, Pos, Rop, Sik, Ski,

2 Harfli Kelimeler

Do, İp, İs, Ki, Od, Ok, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.