İRADESİZLİK (TDK)

İstençsizlik: "İşin içinden nasıl çıkacağını kestiremez, bir iradesizlik, bir bilgisizlik, bir bıkkınlık, canından bezginlik ile ayakta durabiliyordu."- M. Ş. Esendal.

İradesizlik kelimesi baş harfi İ son harfi K olan bir kelime. Başında İ sonunda K olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi R , üçüncü harfi A , dördüncü harfi D , beşinci harfi E , altıncı harfi S , yedinci harfi İ , sekizinci harfi Z , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi İ , onbirinci harfi K . Başı İ sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AYAKTA Nedir?


1 . Ayağa kalkmış durumda: "Kahvelerimizi ayakta içtik."- A. Gündüz.
2 . mecaz Telaşlı, heyecanlı bir biçimde.

BEZGİNLİK Nedir?

Bezgin olma durumu, usanç, yorgunluk: "Gider gitmez de teselli kabul etmez bir bezginliğe, üzüntüye düşmüştüm."- R. H. Karay.

BIKKIN Nedir?

Çok bıkmış, usanmış, bezmiş.

BIKKINLIK Nedir?

Çok bıkmış olma durumu: "Konakta da eskiye karşı bir bıkkınlık, bir usanç yok değildi."- S. Ayverdi.

BİLGİ Nedir?


1 . İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat.
2 . Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf: "Babası, önce ona, Mazlume ve ailesi hakkında birçok bilgi vermişti."- H. E. Adıvar.
3 . İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf.
4 . felsefe Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler.
5 . Bilim: "Doğa bilgisi."- .
6 . bilişim Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam.

BİLGİSİZ Nedir?


1 . Bilgi sahibi olmayan, bilisiz, malumatsız, cahil: "Sen hükûmeti yönetenleri hep bilgisiz, akılsız mı sanırsın?"- N. Cumalı.
2 . Aymaz.

BİLGİSİZLİK Nedir?

Bilgisiz olma veya bilgi yokluğu durumu, bilisizlik, cahillik, cahiliyet, cehalet: "Bilgisizlikle mücadele sonunda kuvvetli nesiller göreceğimiz gün gibi aşikârdır."- S. F. Abasıyanık.

ESEN Nedir?

Ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı, sıhhatli, salim.

İÇİNDE Nedir?


1 . Süresince, zarfında: "Bu yarım saat içinde evde neler geçti?"- Y. Z. Ortaç.
2 . Ortamında: "Dünya atom çağında, biz hâlâ medeniyet kavgası içindeyiz."- F. R. Atay.
3 . ... ile dolu bir biçimde: "Yüzü kırışık içinde."- .

İRADE Nedir?


1 . Bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücü, istenç: "Korkunç bir irade kuvveti sarfıyla baş ucundaki lambayı yaktı."- S. F. Abasıyanık.
2 . felsefe, ruh bilimi İstenç.
3 . eskimiş Buyruk: "Görülünce vurulması için irade bile var."- S. M. Alus.
4 . eskimiş İstek, dilek.

İRADESİZ Nedir?

İstençsiz: "O, artık bu adamın elinde iradesiz, cansız bir şey gibiydi."- Y. K. Karaosmanoğlu.

İRADESİZLİK Nedir?

İstençsizlik: "İşin içinden nasıl çıkacağını kestiremez, bir iradesizlik, bir bilgisizlik, bir bıkkınlık, canından bezginlik ile ayakta durabiliyordu."- M. Ş. Esendal.

İSTENÇ Nedir?


1 . İrade: "Böyle bir değerlendirme, yerel seçimlerin halk istencini daha iyi gösterdiği sonucunu ortaya çıkarır."- M. C. Anday.
2 . felsefe, ruh bilimi Davranışlarla ilgili tepilerden bir bölümünü tutup ötekileri eyleme dönüştürme gücü, irade.

İSTENÇSİZ Nedir?

Yapılması istenmediği hâlde yapılan (davranış), istenç dışı, irade dışı, iradesiz, gayriiradi.

İSTENÇSİZLİK Nedir?

İradesiz olma durumu, iradesizlik.

NASIL Nedir?


1 . Bir işin ne biçimde, hangi yolla olduğunu belirtmek için kullanılan bir söz: "Ben dudaklarımın ucuna gelen bir suali nasıl sorduğumu, niçin sorduğumu bilmiyorum."- S. F. Abasıyanık.
2 . Bir hareketin yapılış biçimine duyulan şaşkınlığı belirten bir söz: "Falih Rıfkı Atay gibi en güzel Türkçeyi yazan bir muhabirin kaleminden bu satırlar nasıl çıktı?"- O. S. Orhon.
3 . İşin zorunlu olduğunu belirten bir söz: "Bu yaptıklarından sonra ona nasıl kızmam?"- . "Okula nasıl gitmez!"- .
4 . Ne kadar çok: "Seni nasıl seviyorum."- .
5 . Elbette, kesinlikle: "Bak nasıl sınıfını geçecek!"- .
6 . "Ben sana dememiş miydim, gördün mü?" anlamlarında kullanılan bir söz: "Nasıl, kitap kiminmiş?"- .
7 . "Ne dediniz?" veya "iyi mi, beğendiniz mi?" anlamlarında kullanılan bir söz: "Nasıl, bir daha söyler misiniz?"- .
8 . sıfat Ne gibi, ne türlü.

A D E K L R S Z İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

İdaresizlik, İradesizlik,

9 Harfli Kelimeler

Dirliksiz, Dirsizlik,

8 Harfli Kelimeler

Dairesiz, Deliksiz, Direksiz, Diriksel, Ersizlik, İdaresiz, İdealsiz, İdraksiz, İradesiz, Kadersiz, Kaidesiz, Kredisiz,

7 Harfli Kelimeler

Ailesiz, Aksedir, Asrilik, Daireli, Derslik, Direkli, Dirilik, Esirlik, İadesiz, İdareli, İkizler, İliksiz, İradeli, Kadirli, Kaideli, Karides, Kesirli, Kredili, Reislik, Sadelik, Sekizli, Sezdiri, Sidikli, Sirkeli, Zerdali, Zilkade,

6 Harfli Kelimeler

Adilik, Aleksi, Asilik, Askeri, Derili, Dikili, Dilsiz, Dirlik, Dirsek, Dizili, Dizlik, Eriksi, Erksiz, İadeli, İkizli, İliksi, İrilik, İsilik, Kadiri, Kadril, Kareli, Kaside, Kilise, Laedri, Likide, Risale, Riskli, Rizeli, Sekili, Selika, Serili,

5 Harfli Kelimeler

Adres, Akide, Alize, Aside, Asker, Azeri, Daire, Dekar, Delik, Derik, Dikel, Dikiz, Dikse, Dilek, Dilsi, Direk, Diril, Dizek, Dizel, Ekili, Eksiz, Erika, Erkli, Erlik, Ersiz, Erzak, Eskil, Eskiz, Esrik, İdare, İdari, İdeal, İdrak, İkili, İkraz, İksir, İleri, İrade, İradi, İrsal,

4 Harfli Kelimeler

Adil, Adli, Aile, Akil, Akis, Akli, Akse, Aksi, Asil, Asli, Asri, Azil, Dair, Deli, Delk, Deri, Derk, Ders, Derz, Diri, Disk, Dize, Dizi, Edik, Ekli, Eksi, Elik, Erik, Eril, Esik, Esir, Eski, Ezik, İade, İare, İdea, İdil, İkaz, İkiz, İlik,

3 Harfli Kelimeler

Adi, Aks, Ali, Ari, Ark, Arz, Asi, Ask, Dal, Dar, Daz, Dek, Dik, Dil, Diz, Eda, Edi, Ela, Elk, Erk, Eza, İde, İka, İki, İla, İle, İlk, İri, İrs, İsa, Kal, Kar, Kas, Kaz, Kel, Ker, Kes, Kez, Kil, Kir,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Al, Ar, As, Az, De, Ek, El, Er, Es, İl, İs, İz, Ke, Ki, La, Le, Ra, Re, Se, Si, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.