İPSİZ (TDK)


1 . İpi olmayan.
2 . mecaz Haylaz, serseri, hayta.

İpsiz kelimesi baş harfi İ son harfi Z olan bir kelime. Başında İ sonunda Z olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi P , üçüncü harfi S , dördüncü harfi İ , beşinci harfi Z . Başı İ sonu Z olan 5 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

HAYLAZ Nedir?


1 . Hoşa gitmeyen davranışlarda bulunan (kimse), hayta: "Gelene geçene dilini çıkarır, edepsiz, haylaz bir çocuktu."- S. F. Abasıyanık.
2 . Çalışma gücü varken çalışmayan, aylaklık eden, yaramaz.

HAYTA Nedir?


1 . Osmanlıların ilk dönemlerinde eyalet askerlerinin uç boylarında görevli sınıflarından biri.
2 . sıfat, mecaz Başıboş, bir baltaya sap olamamış, apaş, serseri: "Ötedeki masada birtakım hayta gençler cıvık cıvık gülüşüyor."- Y. K. Karaosmanoğlu.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

SERSERİ Nedir?


1 . Belli bir işi ve yeri olmayan, başıboş (kimse), hayta: "Hayran Baba'yı bir serseri ile birlikte temizlemişlerdi."- F. R. Atay.
2 . Tutarsız, beğenilmeyen davranışları olan (kimse).
3 . mecaz Belli bir hedefi olmayan, belli bir hedefe atılmamış olan, rastlantıyla gelen (kurşun, mayın vb.): "Köpüklü denizin üstünde serseri martılar uçuşuyor, yanımızdan yelkenli bir mavna geçiyordu."- Ö. Seyfettin.

P S Z İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

İpsiz,

4 Harfli Kelimeler

İpsi, Pisi,

3 Harfli Kelimeler

Pis, Siz,

2 Harfli Kelimeler

İp, İs, İz, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.