İPHAM (TDK)


1 . Belirsizlik, kapalılık.
2 . edebiyat Kapalılık.

İpham kelimesi baş harfi İ son harfi M olan bir kelime. Başında İ sonunda M olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi P , üçüncü harfi H , dördüncü harfi A , beşinci harfi M . Başı İ sonu M olan 5 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BELİ Nedir?

Evet.

BELİRSİZ Nedir?


1 . Belirli olmayan, belgisiz, gayrimuayyen: "Tatlı ve mahmur bakışlı gözlerini belirsiz bir noktaya dikti."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Niteliği hakkında tam bir bilgi edinilemeyen, müphem: "Bir ayağın yerlere sürtünmesinden çıkan, silik ve belirsiz sesi işitti."- P. Safa.
3 . Bilinmeyen, meçhul: "Ne olduğu belirsiz."- .

BELİRSİZLİK Nedir?

Belirsiz olma durumu, müphemiyet: "Ne yanına baksa ürkütücü belirsizlikler..."- A. İlhan.

EDEBİYAT Nedir?


1 - Yazın, °literatür.
2 - Bir bilim kolunun türlü konuları üzerine yazılmış yazı ve yapıtlarının tümü, °literatür.
3 - Yazınsal yapıtlara ilişkin bilgilerin öğretildiği ders.
4 - İçten olmayan, gereksiz, boş sözler.

KAPALI Nedir?


1 . Kapanmış olan, açılmamış, açık karşıtı: "Şimdi oğlunu kanlı göğsü, kapalı gözleri, mor dudaklarıyla görür gibi oluyordu"- N. Hikmet.
2 . Geçilmez durumda olan.
3 . Çalışma süresi sona ermiş (iş yeri).
4 . Başı örtülü (kadın).
5 . Açık ve kesin söz kullanmadan söylenen, müphem.
6 . Gizli, saklı: "Meclisler, iç tüzük hükümlerine uygun olarak kapalı oturumlar yapabilir."- .
7 . Açık olmayan (giyecek): "Damalı bir eteklik, açık mavi, kapalı bir yün kazak giymişti."- N. Cumalı.
8 . Bulutlu, karanlık (hava): "Ankara'nın soğuk, kapalı havalı günlerinden biriydi."- Y. K. Karaosmanoğlu.
9 . mecaz İçe dönük yaradılışta olan: "Kapalı ruhlu, ağırbaşlı, güç heyecana gelir insanlardır."- R. H. Karay.

KAPALILIK Nedir?


1 . Kapalı olma durumu.
2 . edebiyat Etkisini artırmak için anlamın bilerek, isteyerek kapalı bırakılması, ipham.

A H M P İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

İpham,

4 Harfli Kelimeler

Amip, Hami, İham, İmha,

3 Harfli Kelimeler

Ahi, Ham, Hap, İma, Mai, Pah, Pim,

2 Harfli Kelimeler

Ah, Am, Ha, İm, İp, Mi,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.