İPEKBÖCEĞİGİLLER (TDK)

İpekböceği türlerini içeren kelebek familyası.

İpekböceğigiller kelimesi baş harfi İ son harfi R olan bir kelime. Başında İ sonunda R olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi P , üçüncü harfi E , dördüncü harfi K , beşinci harfi B , altıncı harfi Ö , yedinci harfi C , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi Ğ , onuncu harfi İ , onbirinci harfi G , onikinci harfi İ , onüçüncü harfi L , ondördüncü harfi L , onbeşinci harfi E , Başı İ sonu R olan 16 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

FAMİLYA Nedir?


1 . Aile: "Halep'in esas familyalarının asılları Türklerdi."- F. R. Atay.
2 . biyoloji Birçok ortak özelliği sebebiyle bir araya getirilen cinslerin topluluğu, fasile: "Karabuğdaygiller. İzmaritgiller. Gelincikgiller."- .
3 . halk ağzında Karı, eş.

İPEKBÖCEĞİ Nedir?

Ördüğü kozalardan ipek elde edilen, kanatları pullu böcekler sınıfından, dut yaprağıyla beslenen bir cins kelebeğin tırtılı (Bombyx mori).

KELEBEK Nedir?


1 . Pul kanatlılardan, vücudu, kanatları ince pullarla ve türlü renklerle örtülü, dört kanatlı, çok sayıda türleri olan böceklere verilen genel ad: "Kelebek gibi uçmada ruhumuz / Barış dolu bu yıldız bahçesinde."- A. M. Dranas.
2 . sıfat Biçim olarak bu böceklere benzeyen: "Kaymakam Bey jaketataylı, kelebek kravatlıdır."- T. Buğra.
3 . hayvan bilimi Geviş getiren hayvanların karaciğerlerinde yerleşip en çok öd yollarını tıkayan bir cins asalak hayvan.
4 . Bu hayvanın neden olduğu hastalık.
5 . teknik Vida, somun vb. nesnelerde kolayca çevrilmeye yarayan bölüm.

B C E E E G K L L P R Ö Ğ İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Belgecilik, Bölgecilik,

9 Harfli Kelimeler

Becerikli, Bilecikli, Gericilik, Görecelik, Görelilik, Kelepirci,

8 Harfli Kelimeler

Belgelik, Bilgelik, Bilgilik, Bircilik, Böcekler, Celeplik, Geceleri, Göreceli,

7 Harfli Kelimeler

Bekilli, Belgeci, Belgeli, Belgili, Belirgi, Belirli, Belkili, Bilecik, Bilerek, Bilgece, Bilgici, Bilgili, Birecik, Biricik, Böcekli, Bölgeci, Eğrilik, Ergilik, Erillik, Gebelik, Geberik, Gecelik, Gelberi, Gelecek, Gelirli, Gerekli, Gerilek, Gerilik, Göbekli, Göbelek, Görelik, İkircil, İlerici, İlerlek, İlkelce, İplicik, Kelepir, Kelleci, Kibirli, Kilerci,

6 Harfli Kelimeler

Beceri, Bellek, Bellik, Bereli, Beriki, Bileği, Bilici, Birlik, Cebeli, Cebire, Ebelik, Eğrice, Eğrili, Ereğli, Geceki, Geğrek, Gerici, Gerili, Görece, Göreci, Görele, Göreli, Gripli, İbikli, İlgili, İlikli, İlkeci, İpekli, İrilik, Kebere, Keleci, Köleci, Köleli, Körebe, Lekeci, Lekeli, Pergel, Perili, Pilili, Pireli,

5 Harfli Kelimeler

Bekri, Belce, Belek, Belge, Belgi, Beliğ, Belik, Belki, Belli, Beril, Bicik, Bikir, Bilek, Bilge, Bilgi, Bilir, Birci, Birli, Böcek, Bölge, Börek, Cebel, Cebir, Celbe, Celep, Celil, Cibre, Ciğer, Ebeli, Eğlek, Ekici, Ekili, Ekler, Elcik, Ellik, Ercik, Erkli, Erlik, Gebre, Gelir,

4 Harfli Kelimeler

Beli, Bere, Beri, Berk, Bile, Bili, Biri, Böce, Böke, Böle, Börk, Brik, Cebe, Celi, Celp, Ecel, Ecir, Eğer, Eğik, Eğil, Eğir, Eğri, Ekip, Ekli, Elci, Elek, Elik, Elli, Eper, Epik, Erce, Erek, Ergi, Erik, Eril, Erke, Gebe, Gece, Gele, Geri,

3 Harfli Kelimeler

Bek, Bel, Bir, Böğ, Bre, Cep, Cer, Cip, Ebe, Ece, Ege, Eğe, Eke, Elk, Epe, Erg, Erk, Gök, Göl, Gri, İki, İle, İlk, İri, Kel, Kep, Ker, Kil, Kip, Kir, Kör, Leb, Lep, Lig, Lir, Lök, Löp, Öge, Öke, Örk,

2 Harfli Kelimeler

Be, Ce, Ek, El, Er, Ge, İğ, İl, İp, Ke, Ki, Le, Pe, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.