İNZİBATSIZ (TDK)

Sıkı düzeni olmayan, düzensiz, başıboş.

İnzibatsız kelimesi baş harfi İ son harfi Z olan bir kelime. Başında İ sonunda Z olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi N , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi İ , beşinci harfi B , altıncı harfi A , yedinci harfi T , sekizinci harfi S , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi Z . Başı İ sonu Z olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAŞIBOŞ Nedir?


1 . Bir şeye veya kimseye bağlı olmayan: "Başıboş yaşayışa alışkın değildir."- H. Taner.
2 . Bağlanmamış, serbest bırakılmış: "İstanbul'un başıboş köpekleri rahatça ömür sürmektedirler."- S. Birsel.
3 . zarf, mecaz (başı'boş) Yönetimsiz, baskısız, denetimsiz bir biçimde: "Günün birçok saatlerinde dar sokaklarda başıboş dolaşır, eski Anadolu evlerini seyrederdim."- A. H. Tanpınar.
4 . zarf, mecaz (başı'boş) Kendi isteğine göre, hiçbir etki altında kalmadan.

DÜZE Nedir?

Doz.

DÜZEN Nedir?


1 . Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem.
2 . Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması, konsept.
3 . Yerleştirme, tertip: "Evin en bozuk düzeninde bile hastalığa mahsus birtakım aletler vardır."- R. N. Güntekin.
4 . Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim.
5 . mecaz Bir kimseye, bir kuruluşa karşı toplu olarak alınan gizli karar, dolap, komplo.
6 . mecaz Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan, dolap, komplo.
7 . mecaz Dolap, hile: "Hile, düzen dağarcığından elbette yeni bir şey bulup çıkaracak."- E. E. Talu.
8 . müzik Müzik aletlerinde ses ayarı, akort.
9 . toplum bilimi Toplumsal bir yapı içinde ögelerin bütüne, bütünün ögelere ve ögelerin birbirlerine göre ilişkileri: "Orta hâlli ailelerin kurduğu bu düzende herkesin bacası tüten, kapısı çalınan bir evi var."- N. Meriç.
10 . halk ağzında Alet edevat takımı. 1
1 . halk ağzında Bez dokuma tezgâhı.

DÜZENSİZ Nedir?


1 . Düzeni olmayan veya düzeni bozuk, karışık, tertipsiz, intizamsız, gayrimuntazam: "Düzensiz nüfus artışı sadece yoksulluğu artırmaya yarıyor."- H. Taner.
2 . Sistemsiz.

SIKI Nedir?


1 . Dar: "Sıkı bir kemer."- .
2 . İyice sıkıştırılmış, doldurulmuş, tıkız, gevşek olmayan: "Sıkı bir denk."- .
3 . Zorlu, güçlü ve etkili: "En sıkı ve katı bir merkeziyet sistemi, bugün diğer faaliyet merkezlerini bloke edebilir."- B. Felek.
4 . Dikkatli, titiz ve göz yummadan uygulanan: "Ankaralılarla münasebetlerinde her zaman sıkı bir ahlak ve seviye kontrolüne tabi tutuldu."- Y. K. Karaosmanoğlu.
5 . İlkelerine çok bağlı, hoşgörüsü olmayan, katı.
6 . Yoğun: "Samsun'a geldiğimi ve kendisiyle daha sıkı temasta bulunmak istediğimi bildirdim."- Atatürk.
7 . Cimri.
8 . zarf Sıkıca, iyice: "Sıkı giyinmek."- .
9 . isim Disiplin.
10 . isim Zorlayıcı durum: "Sıkıya gelmemek. Sıkıyı görünce kaçtı."- . 1
1 . isim Ağızdan dolma ateşli silahlarda, barut ve kurşunun üstünden namluya sokulup bastırılan bez ve kâğıt parçaları vb. şeylerin tümü: "İlk sıkıyı babam attı."- S. Kocagöz. 1
2 . Güçlü ve çabuk, hızlı: "Karabalçıklı çiftliği, kasabadan sıkı yürüyüşle bir saat çeker."- R. N. Güntekin.

A B I N S T Z Z İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

İnzibatsız,

8 Harfli Kelimeler

İtinasız,

7 Harfli Kelimeler

İnzibat, İstizan, İzansız,

6 Harfli Kelimeler

Antsız, Batıni, Bizzat, İntiba,

5 Harfli Kelimeler

Ansız, Basın, Basit, Bastı, Batın, Bazit, Binit, İsnat, İtina, Nabız, Nisai, Sabit, Satın, Sınai, Tabii, Tasni, Taziz, Tınaz, Zabıt, Zabit,

4 Harfli Kelimeler

Abis, Anıt, Anız, Asit, Azit, Aziz, Bani, Bant, Bası, Batı, Bati, Bazı, Biat, Bina, Bini, İbis, İnat, İnti, İzan, İzaz, İzin, Nazi, Nisa, Niza, Sabi, Sanı, Satı, Sini, Tabi, Tanı, Tazı, Zait, Zati, Zatı, Zina,

3 Harfli Kelimeler

Abi, Ait, Anı, Ani, Ant, Ası, Asi, Ast, Ati, Azı, Ban, Bas, Bat, Baz, Bin, Bit, Biz, İni, İsa, İta, İti, Nas, Naz, San, Saz, Sin, Sit, Siz, Tab, Tan, Tas, Tın, Tıs, Tin, Tiz, Zan, Zat, Zıt,

2 Harfli Kelimeler

Ab, An, As, At, Az, İn, İs, İt, İz, Si, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.