İNTİZAM (TDK)


1 . Düzenli, düzgün olma: "Kahve kalbini kuvvetlendirir, intizama sokar."- R. H. Karay.
2 . Düzen, çekidüzen.

İntizam kelimesi baş harfi İ son harfi M olan bir kelime. Başında İ sonunda M olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi N , üçüncü harfi T , dördüncü harfi İ , beşinci harfi Z , altıncı harfi A , yedinci harfi M . Başı İ sonu M olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇEKİ Nedir?


1 . Tartı.
2 . 225,97
8 kg olan, odun, kireç vb. ağır ve kaba şeyleri tartmakta kullanılan ağırlık ölçü birimi.
3 . mecaz Üzüntü, sıkıntı.
4 . halk ağzında Kadınların başlarına bağladıkları örtü.

ÇEKİDÜZEN Nedir?


1 . Düzenli olma durumu.
2 . Toplumca kabul gören ölçü: "Onun her yazdığı iyi olmayabilir, kendini bırakıp çekidüzen gözetmeden karmakarışık yazdığı da oluyor."- N. Ataç.

DÜZE Nedir?

Doz.

DÜZEN Nedir?


1 . Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem.
2 . Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması, konsept.
3 . Yerleştirme, tertip: "Evin en bozuk düzeninde bile hastalığa mahsus birtakım aletler vardır."- R. N. Güntekin.
4 . Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim.
5 . mecaz Bir kimseye, bir kuruluşa karşı toplu olarak alınan gizli karar, dolap, komplo.
6 . mecaz Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan, dolap, komplo.
7 . mecaz Dolap, hile: "Hile, düzen dağarcığından elbette yeni bir şey bulup çıkaracak."- E. E. Talu.
8 . müzik Müzik aletlerinde ses ayarı, akort.
9 . toplum bilimi Toplumsal bir yapı içinde ögelerin bütüne, bütünün ögelere ve ögelerin birbirlerine göre ilişkileri: "Orta hâlli ailelerin kurduğu bu düzende herkesin bacası tüten, kapısı çalınan bir evi var."- N. Meriç.
10 . halk ağzında Alet edevat takımı. 1
1 . halk ağzında Bez dokuma tezgâhı.

DÜZENLİ Nedir?


1 . Düzeni olan, yerli yerinde, kararlı, tertipli, muntazam: "Hele, düzenli giyim diye bir dertleri hiç yoktur."- S. Ayverdi.
2 . Sistemli, nizamlı, metodik.

DÜZGÜN Nedir?


1 . Doğru ve pürüzsüz, muntazam: "Düzgün tahta. Düzgün yol."- .
2 . Düzenli, kusursuz, insicamlı, rabıtalı, muntazam.
3 . İyi: "Belli ki hâlleri vakitleri çok düzgün değil."- M. Ş. Esendal.
4 . zarf Kurala uygun olarak, kusursuz bir biçimde: "Düzgün konuşuyor."- .
5 . matematik Kenar veya ayrıtları ile açıları birbirine eşit olan (biçim): "Düzgün çok yüzlü."- .
6 . isim, eskimiş Fondöten.

İNTİZAM Nedir?


1 . Düzenli, düzgün olma: "Kahve kalbini kuvvetlendirir, intizama sokar."- R. H. Karay.
2 . Düzen, çekidüzen.

KALBİ Nedir?

İçten, yürekten, gönülden (gelen).

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

KUVVE Nedir?


1 . Düşünce, niyet.
2 . Bir devletin silahlı kuvvetlerinin durumu veya gücü.
3 . Yeti.

KUVVET Nedir?


1 - Fiziksel güç, takat.
2 - Güç, dayanma gücü.
3 - Şiddet, zor, °cebir.
4 - Yetke, erk, °nüfuz.
5 - Dayanıklı olma durumu, °tahammül, °mukavemet.
6 - Bir niceliğin kendisiyle çarpılarak yükseltildiği derecelerden her biri.
7 - Bir ülkenin savaşçı silahlı örgütü ya da gücü.
8 - Dinginliği devime ya da devimi dinginliğe çeviren etken, direnci kıran ya da direnç doğuran özellik.

KUVVETLE Nedir?


1 . Güçlü ve sağlam bir biçimde: "Acı poyraz kuvvetle esiyordu."- O. Kemal.
2 . Üzerinde durarak, direnerek: "Kuvvetle iddia edilebilir."- .

A M N T Z İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

İntizam,

6 Harfli Kelimeler

İmtina, Nizami, Tanzim, Tazmin,

5 Harfli Kelimeler

İtina, Manti, Matiz, Mizan, Nizam, Tazim,

4 Harfli Kelimeler

Amin, Amit, Azim, Azit, İman, İmza, İnam, İnat, İnti, İzam, İzan, İzin, Main, Mani, Mazi, Miat, Mini, Miza, Nazi, Niza, Zait, Zati, Zina,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Ani, Ant, Ati, İma, İni, İta, İti, Mai, Mat, Mit, Nam, Naz, Nim, Tam, Tan, Tim, Tin, Tiz, Zam, Zan, Zat,

2 Harfli Kelimeler

Am, An, At, Az, İm, İn, İt, İz, Mi, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.