İNTİBAKSIZLIK (TDK)

Çevreye uymama durumu.

İntibaksızlık kelimesi baş harfi İ son harfi K olan bir kelime. Başında İ sonunda K olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi N , üçüncü harfi T , dördüncü harfi İ , beşinci harfi B , altıncı harfi A , yedinci harfi K , sekizinci harfi S , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi Z , onbirinci harfi L , onikinci harfi I , onüçüncü harfi K . Başı İ sonu K olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇEVRE Nedir?


1 . Bir şeyin yakını, dolayı, etraf, periferi: "Büyük kentlerin çevreleri gecekondularla sarılmıştır."- O. Rifat.
2 . Kişinin içinde bulunduğu toplumu oluşturan ortam: "Her girdiği çevreye kişiliği ile birlikte olgun ve asil bir huzur havası getirirdi."- H. Taner.
3 . Sırma işlemeli mendil: "Geçen gün sandığı karıştırırken elime işlemeli çevreler geçti."- M. Yesari.
4 . mecaz Aynı konu ile ilgisi bulunan kimselerin tümü, muhit: "Siyasi çevreler. Sanat çevresi."- .
5 . mecaz Bir kimse ile ilişkisi bulunanlar, muhit: "Babanın ve çevresinin var güçleri ile destekledikleri düşünülebilir."- H. Taner.
6 . dil bilgisi Bir birimden önce veya sonra gelen aynı türden birimlerin tümü, bunların oluşturduğu küçük grup, kontekst.
7 . matematik Düzlem üzerindeki bir şekli sınırlayan çizgi.
8 . toplum bilimi Hayatın gelişmesinde etkili olan doğal, toplumsal, kültürel dış faktörlerin bütünlüğü.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

UYMA Nedir?

Uymak işi, intibak, riayet, tebaiyet, tevafuk: "Bu karşılaştıklarına uyma yeteneği, en çok kocasıyla ilişkilerinde görünüyordu."- N. Cumalı.

A B I I K K L N S T Z İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

İntibaksızlık,

11 Harfli Kelimeler

İtinasızlık,

10 Harfli Kelimeler

İntibaksız,

9 Harfli Kelimeler

Baskınlık, Batkınlık, Kansızlık, Tıknazlık,

8 Harfli Kelimeler

Balıksız, Balistik, Basıklık, Basitlik, Baskılık, İstikbal, İtinasız, Kabızlık, Kanıtsız, Katıksız, Katkısız, Kızanlık, Kızkalbi, Naziklik, Sabitlik, Sakinlik, Sanıklık, Tanıklık, Zabitlik,

7 Harfli Kelimeler

Akılsız, Aksilik, Altınsı, Anıklık, Anıtsız, Anızlık, Askılık, Askıntı, Atiklik, Azıklık, Azınlık, Bakıntı, Bakilik, Baskılı, Bilakis, İktibas, İltibas, İltisak, İnkıbaz, İntibak, İntikal, İnzibat, İstizan, İtinalı, Kakıntı, Kalıntı, Kalinis, Kanıtlı, Kasıntı, Kasıtlı, Katıklı, Katılık, Katkılı, Kazıklı, Kazıntı, Kınasız, Kısalık, Sakıntı, Sakızlı, Salıntı,

6 Harfli Kelimeler

Akıntı, Alıntı, Altsız, Anılık, Anıtlı, Anıtsı, Anızlı, Antsız, Asıltı, Asıntı, Asilik, Askılı, Atkılı, Azıklı, Baltık, Bankiz, Basılı, Baskın, Baskil, Bastık, Batılı, Batıni, Batkın, Bazısı, Bıkkın, Bilsat, Binkat, Binlik, Bitkin, Bitlis, Bitnik, İktiza, İnikas, İnikat, İnkıta, İntiba, İstika, İstila, İtalik, İtikal,

5 Harfli Kelimeler

Aklık, Altık, Altın, Altız, Anlık, Ansız, Antik, Antlı, Asılı, Asklı, Aslık, Astik, Atılı, Azılı, Azlık, Balık, Balkı, Basık, Basın, Basil, Basit, Baskı, Bastı, Batık, Batıl, Batın, Batik, Batkı, Bazik, Bazit, Binit, Bitik, Bitki, Bitli, Iskat, Islak, Islık, Itlak, İblis, İbzal,

4 Harfli Kelimeler

Abis, Abli, Akıl, Akın, Akik, Akil, Akis, Akit, Aklı, Akli, Aksi, Alık, Alın, Altı, Anık, Anıt, Anız, Asık, Asıl, Asil, Asit, Askı, Asli, Atık, Atıl, Atik, Atkı, Atlı, Azık, Azil, Azit, Bakı, Baki, Baks, Bani, Bank, Bant, Bası, Batı, Bati,

3 Harfli Kelimeler

Abi, Ait, Akı, Aks, Ali, Alt, Anı, Ani, Ant, Ası, Asi, Ask, Ast, Ati, Azı, Bak, Bal, Ban, Bas, Bat, Baz, Bin, Bit, Biz, Isı, İka, İki, İla, İlk, İni, İsa, İta, İti, Kak, Kal, Kan, Kas, Kat, Kaz, Kıl,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ak, Al, An, As, At, Az, İl, İn, İs, İt, İz, Ki, La, Si, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.