İNTİBAKSIZ (TDK)

Yaşadığı çevreye veya duruma uymakta güçlük çeken.

İntibaksız kelimesi baş harfi İ son harfi Z olan bir kelime. Başında İ sonunda Z olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi N , üçüncü harfi T , dördüncü harfi İ , beşinci harfi B , altıncı harfi A , yedinci harfi K , sekizinci harfi S , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi Z . Başı İ sonu Z olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇEVRE Nedir?


1 . Bir şeyin yakını, dolayı, etraf, periferi: "Büyük kentlerin çevreleri gecekondularla sarılmıştır."- O. Rifat.
2 . Kişinin içinde bulunduğu toplumu oluşturan ortam: "Her girdiği çevreye kişiliği ile birlikte olgun ve asil bir huzur havası getirirdi."- H. Taner.
3 . Sırma işlemeli mendil: "Geçen gün sandığı karıştırırken elime işlemeli çevreler geçti."- M. Yesari.
4 . mecaz Aynı konu ile ilgisi bulunan kimselerin tümü, muhit: "Siyasi çevreler. Sanat çevresi."- .
5 . mecaz Bir kimse ile ilişkisi bulunanlar, muhit: "Babanın ve çevresinin var güçleri ile destekledikleri düşünülebilir."- H. Taner.
6 . dil bilgisi Bir birimden önce veya sonra gelen aynı türden birimlerin tümü, bunların oluşturduğu küçük grup, kontekst.
7 . matematik Düzlem üzerindeki bir şekli sınırlayan çizgi.
8 . toplum bilimi Hayatın gelişmesinde etkili olan doğal, toplumsal, kültürel dış faktörlerin bütünlüğü.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GÜÇLÜK Nedir?


1 . Zorluk.
2 . Ağır ve yorucu emek, zahmet, meşakkat: "Bir kere güçlük, ev bulmak ve eşya taşımak derdiyle başlar."- B. Felek.
3 . Engel, pürüz: "Güçlüklere bir başına da olsa karşı koyan insan, kuvvetli insan olmalı."- O. V. Kanık.

UYMA Nedir?

Uymak işi, intibak, riayet, tebaiyet, tevafuk: "Bu karşılaştıklarına uyma yeteneği, en çok kocasıyla ilişkilerinde görünüyordu."- N. Cumalı.

UYMAK Nedir?


1 - Ölçüleri birbirini tutmak, tam gelmek.
2 - Renk, biçim vb. yönünden birbirini tutmak, uygun düşmek.
3 - Beğeniye, anlayışa uygun düşmek.
4 - Bir inanca, bir anlayışa, bir duruma ya da egemen bir güce uygun davranışta bulunmak.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YAŞA Nedir?

Hoşnutluk, sevinç gibi duyguları anlatmak ya da alkışlamak için söylenir.

A B I K N S T Z İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

İntibaksız,

8 Harfli Kelimeler

İtinasız,

7 Harfli Kelimeler

İktibas, İnkıbaz, İntibak, İnzibat, İstizan,

6 Harfli Kelimeler

Antsız, Bankiz, Baskın, Bastık, Batıni, Batkın, Binkat, Bitkin, Bitnik, İktiza, İnikas, İnikat, İnkıta, İntiba, İstika, Kansız, Kinsiz, Kitabi, Tansık, Tıknaz,

5 Harfli Kelimeler

Ansız, Antik, Astik, Basık, Basın, Basit, Baskı, Bastı, Batık, Batın, Batik, Batkı, Bazik, Bazit, Binit, Bitik, Bitki, Iskat, İntak, İskan, İsnat, İtina, İznik, Kabız, Kabin, Kanıt, Kasıt, Kasnı, Kasti, Kızan, Kitin, Nabız, Nakıs, Nakız, Nakit, Nazik, Nisai, Sabık, Sabit, Sakın,

4 Harfli Kelimeler

Abis, Akın, Akis, Akit, Aksi, Anık, Anıt, Anız, Asık, Asit, Askı, Atık, Atik, Atkı, Azık, Azit, Bakı, Baki, Baks, Bani, Bank, Bant, Bası, Batı, Bati, Bazı, Biat, Bina, Bini, Iska, İbik, İbis, İkaz, İkiz, İkna, İnak, İnat, İnik, İnti, İtki,

3 Harfli Kelimeler

Abi, Ait, Akı, Aks, Anı, Ani, Ant, Ası, Asi, Ask, Ast, Ati, Azı, Bak, Ban, Bas, Bat, Baz, Bin, Bit, Biz, İka, İki, İni, İsa, İta, İti, Kan, Kas, Kat, Kaz, Kın, Kıt, Kız, Kin, Kit, Nas, Naz, Sak, San,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ak, An, As, At, Az, İn, İs, İt, İz, Ki, Si, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.