İNTİŞAR (TDK)


1 . Yayılma.
2 . Gazete veya dergi, çıkma, yayımlanma.

İntişar kelimesi baş harfi İ son harfi R olan bir kelime. Başında İ sonunda R olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi N , üçüncü harfi T , dördüncü harfi İ , beşinci harfi Ş , altıncı harfi A , yedinci harfi R . Başı İ sonu R olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇIKMA Nedir?


1 . Çıkmak işi.
2 . Bir yapının üst katlarından dışarıya doğru uzanmış bölüm, balkon.
3 . Hamamdan çıkarken kullanılan havlu ve kurulanma takımı, çıkacak.
4 . Bir yazı sayfasının kenarına metinle ilgili olarak yazılan ek, derkenar.
5 . Desteklemek amacıyla verilen para.
6 . sıfat Çıkmış: "Saraydan çıkma İstanbul eşyalarını görünce bunların hakikatine inanmak lazım geldiğini anlamış."- A. Ş. Hisar.
7 . sıfat Eski, kullanılmış: "Çıkma jant."- .

DERGİ Nedir?

Siyaset, edebiyat, teknik, ekonomi vb. konuları inceleyen ve belirli aralıklarla çıkan süreli yayın, mecmua: "Yanında getirdiği dergileri çıkardı; karıştırmaya, okumaya başladı."- M. Ş. Esendal.

GAZETE Nedir?


1 . Politika, ekonomi, kültür ve daha başka konularda haber ve bilgi vermek için yorumlu veya yorumsuz, her gün veya belirli zaman aralıklarıyla çıkarılan yayın: "Kahvelerde ikinci bir oyalanma yolu, gazetelerdi."- N. Cumalı.
2 . Bu yayının yönetildiği, hazırlandığı, basıldığı yer: "Her gün gazeteye uğruyordu."- .

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YAYILMA Nedir?


1 . Yayılmak işi, intişar.
2 . fizik Işığın, bir kaynaktan çıkarak doğru çizgiler durumunda türlü yönlere dağılması.
3 . tıp (***) Organizmanın herhangi bir noktasında bulunan bir hastalığın organizmanın başka bir yerine sıçraması, metastaz.

YAYIM Nedir?


1 . Yayma işi.
2 . Kitap, gazete vb. okunacak şeylerin basılıp dağıtılması, neşir: "Kitap ve gazete yayımı işi bizim can davamızdır."- R. N. Güntekin.
3 . Herhangi bir eserin radyo ve televizyon aracılığıyla dinleyiciye, seyirciye ulaştırılması, neşir.

YAYIMLANMA Nedir?

Yayımlanmak işi.

A N R T İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

İntişar,

6 Harfli Kelimeler

İrtişa, İştira, Trişin,

5 Harfli Kelimeler

İnşat, İrşat, İtina, Naşir, Şiran, Şirin, Tiran, Tranş,

4 Harfli Kelimeler

Aşir, İnat, İniş, İnşa, İnti, İrat, İrin, İşar, İtiş, Naşi, Rant, Raşi, Rina, Rint, Şair, Şart, Şiar, Şiir, Şita,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Ani, Ant, Ari, Arş, Art, Ati, İni, İri, İta, İti, Nar, Niş, Şan, Şat, Şia, Şii, Tan, Tar, Taş, Tin,

2 Harfli Kelimeler

An, Ar, Aş, At, İn, İş, İt, Ra, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.