İNTERFEROMETRİ (TDK)

Girişim ölçme.

İnterferometri kelimesi baş harfi İ son harfi İ olan bir kelime. Başında İ sonunda İ olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi N , üçüncü harfi T , dördüncü harfi E , beşinci harfi R , altıncı harfi F , yedinci harfi E , sekizinci harfi R , dokuzuncu harfi O , onuncu harfi M , onbirinci harfi E , onikinci harfi T , onüçüncü harfi R , ondördüncü harfi İ . Başı İ sonu İ olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GİRİŞİM Nedir?


1 . Bir işe girişme, teşebbüs: "Bu yeni öğrendikleri girişim birçok bakımdan düşündürücü ve karanlık görünüyordu."- T. Buğra.
2 . fizik İki veya daha çok dalga hareketinin, aynı noktaya aynı anda gelmesiyle birbirini yok edebilmesi veya kuvvetlendirebilmesi olayı: "Işık girişimi. Ses girişimi. Su dalgalarının girişimi."- .

ÖLÇME Nedir?

Ölçmek işi.

E E E F M N O R R R T T İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

İnterferometri,

9 Harfli Kelimeler

Terementi,

8 Harfli Kelimeler

Meteorit,

7 Harfli Kelimeler

Efemine, Ettirme, Fermene, Ferment, İmrenti, İttirme, Refetme, Titreme,

6 Harfli Kelimeler

Erinme, Eriten, Eritme, Ermeni, Fetret, Forint, Formen, Mefret, Meteor, Metfen, Morfin, Nefret, Nefrit, Reform, Tefrit, Temren, Temrin, Teorem, Termin, Termit, Tiroit, Titrem, Tornet, Triton,

5 Harfli Kelimeler

Eneme, Erime, Ermin, Eroin, Etene, Etmen, Fener, Fitin, Fitne, Fitre, Fonem, Forte, İfrit, İmren, İrite, İroni, Menfi, Meret, Metin, Metot, Metre, Metro, Monte, Moren, Motif, Nefer, Nefir, Nefti, Nimet, Noter, Ritim, Romen, Temin, Tenor, Tente, Teori, Terfi, Terim, Terme, Tetir,

4 Harfli Kelimeler

Efor, Emen, Emet, Emin, Emir, Enir, Eren, Erim, Erin, Erme, Erte, Eten, Eter, Etme, Fent, Fert, Fino, Fire, Font, Form, Fren, Frer, İnme, İnti, İrin, İtme, Meni, Meri, Mert, Mine, Mini, Mont, Neft, Nemf, Nere, Nite, Norm, Remi, Rint, Tefe,

3 Harfli Kelimeler

Efe, Eti, Fen, Fer, Fin, Fit, Fon, İni, İri, İti, Men, Met, Mir, Mit, Mor, Nem, Net, Nim, Nom, Not, Ret, Rom, Rot, Tef, Tem, Ten, Ter, Tim, Tin, Ton, Tor,

2 Harfli Kelimeler

Em, En, Er, Et, Fe, İm, İn, İt, Me, Mi, Ne, Of, Om, On, Ot, Re, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.