İNSİCAMSIZ (TDK)

Birbirini tutmayan, tutarsız.

İnsicamsız kelimesi baş harfi İ son harfi Z olan bir kelime. Başında İ sonunda Z olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi N , üçüncü harfi S , dördüncü harfi İ , beşinci harfi C , altıncı harfi A , yedinci harfi M , sekizinci harfi S , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi Z . Başı İ sonu Z olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİRBİRİ Nedir?


1 - Karşılıklı olarak biri ötekini, öteki de onu.
2 - Biri diğerinin yanı sıra, ardından.

TUTAR Nedir?


1 . Nicelik bakımından bir şeyin bütünü.
2 . Para miktarı, meblağ.

TUTARSIZ Nedir?

Tutarlı olmayan, aralarında çelişki bulunan, insicamsız: "Tutarsız her olayı, her davranışı alaturkadır diyerek Doğu'ya yükledik."- N. Cumalı.

TUTMA Nedir?


1 . Tutmak işi: "Daha çatal ve bıçağı tutmasına eli yatmamıştı, ikide bir düşürürdü."- R. H. Karay.
2 . Destekleme.
3 . Yanaşma.
4 . spor Bazı takım oyunlarında ayakla veya vücutla karşı takım oyuncusunun hareketine engel olma, markaj.

A C I M N S S Z İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

İnsicamsız,

7 Harfli Kelimeler

Cismani, İmansız, İnsicam,

6 Harfli Kelimeler

Camsız, Cansız, Manici, Misina, Nizami, Sansız, Sinizm,

5 Harfli Kelimeler

Ansız, Camız, Camsı, Canım, Cinai, Cinas, Cinsı, Cisim, Misis, Mizan, Nazım, Nisai, Nizam, Sancı, Sazcı, Sınai, Sınma, Sızma, Sicim, Sinsi, Zımni,

4 Harfli Kelimeler

Aciz, Amin, Anız, Asım, Azim, Caiz, Cami, Cani, Cima, Cins, İcaz, İcma, İman, İmza, İnam, İnci, İsim, İzam, İzan, İzci, İzin, Main, Mani, Mazı, Mazi, Mini, Miza, Nazi, Nisa, Niza, Sami, Sanı, Sası, Sıma, Sima, Sini, Zina,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Anı, Ani, Ası, Asi, Azı, Cam, Can, Caz, Cıs, Cız, Cim, Cin, İma, İni, İsa, Mai, Mas, Mis, Nam, Nas, Naz, Nim, Sac, Sam, San, Saz, Sim, Sin, Sis, Siz, Zam, Zan,

2 Harfli Kelimeler

Am, An, As, Az, İm, İn, İs, İz, Mi, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.