İNSEKTARYUM (TDK)

Bilimsel amaçlarla böcek inceleme, saklama, koruma yeri.

İnsektaryum kelimesi baş harfi İ son harfi M olan bir kelime. Başında İ sonunda M olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi N , üçüncü harfi S , dördüncü harfi E , beşinci harfi K , altıncı harfi T , yedinci harfi A , sekizinci harfi R , dokuzuncu harfi Y , onuncu harfi U , onbirinci harfi M . Başı İ sonu M olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AMAÇ Nedir?


1 . Ulaşmak istenilen sonuç, maksat: "Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz."- Anayasa.
2 . Gaye: "Kuruluş amaç ve şartlarını kaybeden yahut kanunun öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmeyen dernekler, kendiliğinden dağılmış sayılır."- Anayasa.
3 . Hedef: "Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı maliye politikasının sosyal amacıdır."- Anayasa.
4 . Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon.

BİLİMSEL Nedir?

Bilimle ilgili, bilime dayanan, ilmî.

BÖCEK Nedir?


1 . Eklem bacaklıların, altı bacaklı, çoğu kanatlı ve vücutları baş, göğüs, karın olarak eklemlerden oluşmuş hayvan sınıfı, haşere.
2 . Istakoza benzer, uzunluğu 30-
40 cm kadar olan, sarı renkli, kısa kıskaçlı, yenilen bir deniz hayvanı.
3 . halk ağzında Kelebek, kurt ve tırtılın dışında kalan küçük hayvancıklar: "Artık onun yalnızca bir böcek ısırığı olduğunu düşünüyordum."- O. Pamuk.

İNCE Nedir?


1 . Kendi cinsinden olanlara göre, dar ve kalınlığı az olan, kalın karşıtı: "İnce minare. İnce değnek. İnce kitap."- .
2 . Zayıf: "Sarışın, kuru, ince bir kadındı."- Y. K. Beyatlı.
3 . Taneleri ufak, iri karşıtı: "İnce un. İnce kum."- .
4 . Aşırı özen gerektiren, kaba karşıtı: "İnce nakış."- .
5 . Ayrıntılı: "Bugün temizlikçi geliyor. Şöyle ince bir temizliğe..."- T. Uyar.
6 . Akışkanlığı çok olan, yoğun ve koyu olmayan (sıvılar).
7 . Tiz (ses), pes karşıtı: "İnce bir çocuk sesinin hırçınlaştığı, ağladığı işitildi."- R. N. Güntekin.
8 . Hafif, gücü az: "Hiçbir hareket bu gülüş kadar belirsiz ve ince değildir."- S. F. Abasıyanık.
9 . mecaz İyiden iyiye, enikonu, ayrıntılı: "Benim hasta olduğum günlerde her şey uzun uzun düşünülmüş, ince hesaplarla hazırlanmıştı."- R. N. Güntekin.
10 . mecaz Düşünce, duygu veya davranış bakımından insanın sevgi ve saygısını kazanan, zarif, kaba karşıtı: "Dostum şair, yazar Sabahattin Teoman, yazdığı ince bir mektupla durumu düzeltiyor."- .

İNCELEME Nedir?


1 . İncelemek işi, tetkik.
2 . edebiyat Bir bilim veya sanat konusunu her yönüyle geniş biçimde açıklayan eser veya yazılı araştırma: "İlk çalışmaları daha çok deneme ve inceleme türünde olmuş, bunları edebî hatıraları izlemiştir."- A. Ş. Hisar.

KORUMA Nedir?


1 . Korumak işi.
2 . Can güvenliğinin tehlikede olduğu düşünülen bir kimseyi saldırılardan korumak üzere görevlendirilmiş kişi, koruma görevlisi.
3 . ekonomi Bankacılık alanında, bir malda veya bir menkulde gelecekte ortaya çıkacak fiyat değişikliklerine karşı korunmak amacıyla vadeli bir sözleşme yapılması.

SAKLAMA Nedir?

Saklamak eylemi.

A E K M N R S T U Y İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

İnsektaryum,

9 Harfli Kelimeler

Antiserum, Masuniyet,

8 Harfli Kelimeler

Aktinyum, Manyetik, Semantik, Sitemkar,

7 Harfli Kelimeler

Arsenik, Entrika, Kasiyer, Katiyen, Kayseri, Keratin, Kiyanus, Kiyaset, Maksure, Mankurt, Masturi, Matriks, Musikar, Narteks, Nasturi, Numerik, Nusayri, Rantiye, Riyaset, Santuri, Seramik, Sirayet, Stearik, Stearin, Tenakus, Turnike, Yasemin,

6 Harfli Kelimeler

Aksine, Aktris, Akyurt, Anemik, Ariyet, Asetik, Askeri, Ekstra, Entari, Esatir, Eskrim, Etamin, İkamet, İmaret, İnayet, İsteka, Kanser, Karine, Kasten, Katmer, Kayser, Kemani, Kinaye, Kirmen, Kurmay, Maiyet, Makine, Maksut, Mantis, Market, Martin, Maruni, Master, Mastur, Matine, Matris, Menisk, Mensur, Merkat, Mersin,

5 Harfli Kelimeler

Kenya, Akemi, Anemi, Anime, Anket, Antik, Antre, Armut, Arsin, Asker, Astik, Ekran, Eksin, Emtia, Enayi, Ensar, Erika, Erkan, Erkin, Ermin, Esrik, Etkin, Etnik, Eytam, İkame, İkram, İmkan, İmren, İmsak, İnkar, İnmek, İntak, İrkme, İrsen, İskan, İsmen, İsmet, İsnat, İstek, İstem,

4 Harfli Kelimeler

Akim, Akis, Akit, Akne, Akse, Aksi, Aksu, Akur, Akut, Amin, Amir, Amit, Amut, Anut, Asit, Asri, Atik, Ayet, Ayin, Ayni, Ekim, Ekin, Eksi, Ekti, Eman, Emay, Emik, Emin, Emir, Enam, Enik, Enir, Erat, Erik, Erim, Erin, Esik, Esim, Esin, Esir,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Aks, Ani, Ant, Ari, Ark, Art, Asi, Ask, Ast, Ate, Ati, Aut, Ayn, Erk, Eti, İka, İma, İrs, İsa, İta, İye, Kam, Kan, Kar, Kas, Kat, Kay, Kem, Ker, Kes, Ket, Kim, Kin, Kir, Kit, Kum, Kur, Kut, Mai,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Am, An, Ar, As, At, Ay, Ek, Em, En, Er, Es, Et, Ey, İm, İn, İs, İt, Ke, Ki, Me, Mi, Ne, Ra, Re, Se, Si, Su, Ta, Te, Ti, Tu, Un, Ur, Us, Ut, Ya, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.