İNSANLAŞMAK (TDK)

İnsanca davranma özelliği kazanmak, insana yaraşır biçimde davranmak.

İnsanlaşmak kelimesi baş harfi İ son harfi K olan bir kelime. Başında İ sonunda K olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi N , üçüncü harfi S , dördüncü harfi A , beşinci harfi N , altıncı harfi L , yedinci harfi A , sekizinci harfi Ş , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi A , onbirinci harfi K . Başı İ sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

DAVRANMAK Nedir?


1 . Bir kimseye veya bir şeye karşı belli tavır takınmak: "Hiç gerekmezken dönüyor ve onu yeni görmüş gibi davranıyor."- T. Buğra.
2 . (-e) Bir şeye el atmak, girişmek: "Polisi görünce kaçmaya davrandılar."- H. Taner.
3 . (-e) Bir işi yapmaya hazır olmak, hazırlanmak: "Kalbine bu üzüntü düşünce duramadı, ayağa kalkıp gitmeye davrandı."- R. H. Karay.

İNSAN Nedir?


1 . İki eli bulunan, iki ayak üzerinde dolaşan, sözle anlaşan, akıl ve düşünme yeteneği olan en gelişmiş canlı.
2 . Kişi, şahıs, âdemoğlu, âdem evladı: "O yaşta insan hiç düşünmeden sadece yaşamaya bakar."- H. Taner.
3 . sıfat, mecaz Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli (kimse).

İNSANCA Nedir?


1 . İnsana yakışan, insana özgü olan, insanla ilgili, insani.
2 . zarf (insa'nca) İnsana yakışır bir biçimde, insancasına: "İnsana insanca muamele etmek, Türk geleneğinde bir fevkaladelik sayılmazdı."- S. Ayverdi.
3 . zarf (insa'nca) İnsan bakımından, insancasına: "İnsanca kayıp yok."- .

KAZA Nedir?


1 . Can veya mal kaybına, zararına neden olan kötü olay: "Tren kazası."- .
2 . İlçe, kaymakamlık: "Kazada mektepli dişçi olmadığı için onu vilayete götürdüm."- R. N. Güntekin.
3 . din b. (***) Vaktinde kılınmayan namazı veya tutulmayan orucu sonradan yerine getirme.
4 . eskimiş, hukuk Yargı.
5 . eskimiş Kadılık görevi.

KAZAN Nedir?


1 . Çok miktarda yemek pişirmeye veya bir şey kaynatmaya yarayan büyük, derin kap: "Koca bir kazan patates kaynattık."- A. Gündüz.
2 . Buhar makinelerinde, kalorifer tesisatında, suyun kaynatıldığı büyük derin kap: "Kazan patladı."- .

KAZANMA Nedir?

Kazanmak işi, edinme.

KAZANMAK Nedir?


1 . Kazanç sağlamak: "Bu beş lirayı bitirmeden ben para kazanmalıyım."- P. Safa.
2 . (nsz) Olumlu, iyi bir sonuç elde etmek: "Böyle yazılara hiç cevap vermeyiz ve yazı çok ağırsa dava açarak çok defa kazanırız."- B. Felek.
3 . Çıkmak, isabet etmek.
4 . Edinmek, sahip olmak: "Emniyetlerini kazanmak için bu esrar bir kimya gibi gizli kalmalıdır."- R. N. Güntekin.
5 . (nsz) Tutulmak, yakalanmak: "Huy kazanmak."- . "Dert kazanmak."- .
6 . Kendinden yana çekmek: "Bu genç şairin dostluğunu kazanmak için hiçbir külfete katlanmadım."- M. Ş. Esendal.
7 . (-den) Ele geçirmek, fethetmek, kazanç sağlamak: "Düşmandan yer kazanmak."- .
8 . Yenmek, galip gelmek: "İşte kesin muharebeyi bu manevi kudret kazanacaktır."- R. E. Ünaydın.

ÖZEL Nedir?


1 . Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan.
2 . Benzerlerinden ayrılmasını sağlayan bir özelliği olan, spesiyal.
3 . Bir kişiyi ilgilendiren, hususi, zatî: "Özel bir diyeceği varmış gibi koluma girdi sokakta."- N. Cumalı.
4 . Devlete değil, kişiye ait olan, hususi, resmî karşıtı.
5 . Dikkate değer: "Özel bir ilgi gösterdi."- .
6 . Ayırt edici bir niteliği olan.
7 . Her zaman görülenden, olağandan farklı: "Özel durumları da göz önüne alalım."- .

YARA Nedir?


1 . Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik: "Mendilimi bir çatkı şekline sokarak başıma, yaramın üzerine sardım."- R. H. Karay.
2 . Bir şeyin iç veya dış yüzünde herhangi bir etki ile oluşan ve tehlikeli olabilen oyuk, gedik, yarık: "Geminin omurgasındaki yara."- .
3 . mecaz Dert, üzüntü, acı: "Bu yarayı deşmeyin."- .

A A A K L M N N S İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

İnsanlaşmak,

10 Harfli Kelimeler

İnsanlaşma, Nişanlamak,

9 Harfli Kelimeler

Nişanlama,

8 Harfli Kelimeler

Anlaşmak, Kanlanma, Kaslaşma, Saklanma,

7 Harfli Kelimeler

Aklanma, Aklaşma, Almanak, Anlamak, Anlaşma, İnaksal, İnanmak, Kalamin, Kanlama, Kaşanma, Kaşlama, Klasman, Lansman, Manişka, Saklama, Şaklama,

6 Harfli Kelimeler

Akasma, Aklama, Aksama, Anamal, Ananas, Anlama, Asalak, İnanma, Kanama, Makina, Manika, Manisa, Maslak, Maşala, Miskal, Nakisa, Salmak, Samani, Sanmak, Şalaki, Şamani,

5 Harfli Kelimeler

Akala, Aklan, Akman, Aksam, Aksan, Akşam, Alaka, Alkan, Almak, Alman, Almaş, Anlak, Anlam, Anmak, Aslan, Asmak, Aşama, Aşina, Aşmak, İkmal, İmkan, İmsak, İnsan, İskan, İslam, İşkal, Kalan, Kalas, Kalma, Kaman, Kamil, Kanal, Kaniş, Kanma, Kasma, Kaşan, Klima, Lakin, Laski, Liman,

4 Harfli Kelimeler

Akil, Akim, Akis, Akli, Akma, Aksi, Alan, Alim, Alma, Amal, Aman, Amil, Amin, Anal, Anam, Anka, Anma, Asal, Asil, Asla, Asli, Asma, Aşma, İkna, İlam, İlan, İmal, İman, İmla, İnak, İnal, İnam, İnan, İnşa, İsal, Kail, Kaim, Kain, Kala, Kama,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Aks, Ala, Ali, Ama, Ana, Ani, Asa, Asi, Ask, Aşk, İka, İla, İlk, İma, İsa, Kal, Kam, Kan, Kas, Kaş, Kil, Kim, Kin, Lak, Lam, Lan, Lim, Mai, Mal, Mas, Maş, Mil, Mis, Nal, Nam, Nan, Nas, Nim, Niş,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, An, As, Aş, İl, İm, İn, İs, İş, Ki, La, Mi, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.