İNSANLIKÇI (TDK)

İnsanlıkçılık yanlısı kişi ya da tutum.

İnsanlıkçı kelimesi baş harfi İ son harfi I olan bir kelime. Başında İ sonunda I olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi N , üçüncü harfi S , dördüncü harfi A , beşinci harfi N , altıncı harfi L , yedinci harfi I , sekizinci harfi K , dokuzuncu harfi Ç , onuncu harfi I . Başı İ sonu I olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

İNSANLIKÇILIK Nedir?

İnsanlığın yararını, iyiliğini isteyen, haksızlıkların ortadan kaldırılmasını savunan görüt.

KİŞİ Nedir?


1 . İnsan, şahıs, zat, nefer: "Dilenciler de sayıda olduğu hâlde, yirmi otuz kişi kadardık."- M. Ş. Esendal.
2 . dil bilgisi Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs: "Ben (tekil kişi), sen (tekil kişi), o (tekil kişi); biz (çoğul kişi.) siz (çoğul kişi), onlar (çoğul kişi)."- .
3 . edebiyat Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse.
4 . halk ağzında Eş, koca.
5 . eskimiş Erkek.

TUTU Nedir?

Bir borcun ödeneceğine teminat olarak ödenince geri alınmak şartıyla borçlunun alacaklıya verdiği değerli şey, rehin, ipotek.

TUTUM Nedir?


1 . Tutulan yol, davranış: "Anlayışsızlıklarınız ve yanlış tutumlarınız yüzünden beni inatçı sanıyorsunuz."- T. Buğra.
2 . Para veya herhangi bir şeyi dikkatli kullanma, idare, idareli tüketme, iktisat, tasarruf, ekonomi.

YANLI Nedir?

Yandaş.

A I I K L N N S Ç İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

İnsanlık,

7 Harfli Kelimeler

Anlıkçı, İnançlı, İnsanlı,

6 Harfli Kelimeler

Açkılı, Anılık, Askılı, Çakılı, Çınlak, Ilıkça, İnakçı, İnanlı, Kalçın, Kasınç, Kınalı,

5 Harfli Kelimeler

Açlık, Akçıl, Anlık, Asılı, Asklı, Aslık, Çakıl, Çakın, Çalık, Çalkı, Çanlı, Çıkan, Çıkın, Islak, Islık, İnanç, İnsan, İskan, Kaçlı, Kalıç, Kalın, Kanlı, Kaslı, Kasnı, Kılıç, Kınlı, Laçın, Laçin, Lakçı, Lakin, Laski, Lisan, Nakıs, Nakil, Nakli, Nalın, Nanik, Nasıl, Nisan, Saçık,

4 Harfli Kelimeler

Açık, Açkı, Akıl, Akın, Akil, Akis, Aklı, Akli, Aksi, Alçı, Alıç, Alık, Alın, Anık, Asık, Asıl, Asil, Askı, Asli, Çakı, Çalı, Çıkı, Ilık, Isıl, Isın, Iska, İkna, İlaç, İlan, İnak, İnal, İnan, İsal, Kaçı, Kail, Kain, Kanı, Kani, Kına, Kısa,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Akı, Aks, Ali, Anı, Ani, Ası, Asi, Ask, Çak, Çal, Çan, Çın, Çil, Çis, Isı, İka, İla, İlk, İnç, İsa, Kaç, Kal, Kan, Kas, Kıç, Kıl, Kın, Kil, Kin, Lak, Lan, Nal, Nan, Nas, Saç, Sak, Sal, San, Sık,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ak, Al, An, As, İç, İl, İn, İs, Ki, La, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.