İNSANBİÇİMCİLİK (TDK)

İnsanın niteliklerinin başka bir varlığa, özellikle Tanrı'ya aktarılması eğilimi, °antropomorfizm.

İnsanbiçimcilik kelimesi baş harfi İ son harfi K olan bir kelime. Başında İ sonunda K olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi N , üçüncü harfi S , dördüncü harfi A , beşinci harfi N , altıncı harfi B , yedinci harfi İ , sekizinci harfi Ç , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi M , onbirinci harfi C , onikinci harfi İ , onüçüncü harfi L , ondördüncü harfi İ , onbeşinci harfi K . Başı İ sonu K olan 15 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AKTAR Nedir?


1 . Baharat veya güzel kokular satan kimse veya dükkân.
2 . İğne, iplik, baharat, zarf, kâğıt, tütün vb. satılan dükkân.

BAŞKA Nedir?


1 . Bilinenden ayrı, değişik, farklı, özge: "Yıllar sonra olaya başka bir açıdan bakabildim."- H. Taner.
2 . Nitelik yönünden alışılmışın dışında bir üstünlüğü olan: "Bütün bunlar beni herkesten başka bir insan yapmıyor."- H. E. Adıvar.
3 . edat "Ayrıca, üstelik, bir yana" anlamlarında -dan / -den başka biçiminde kullanılan bir söz.

EĞİLİM Nedir?


1 . Bir şeyi sevmeye, istemeye veya yapmaya içten yönelme, meyil, temayül, tandans: "İnsanoğlunun, yaradılıştan medeniliğe eğilimi vardır."- N. Ataç.
2 . Para piyasalarında zamanla oluşan değişim, alım satım işlemleriyle ilgili iniş çıkış seyri.

İNSAN Nedir?


1 . İki eli bulunan, iki ayak üzerinde dolaşan, sözle anlaşan, akıl ve düşünme yeteneği olan en gelişmiş canlı.
2 . Kişi, şahıs, âdemoğlu, âdem evladı: "O yaşta insan hiç düşünmeden sadece yaşamaya bakar."- H. Taner.
3 . sıfat, mecaz Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli (kimse).

NİTE Nedir?

Nasıl, niçin.

NİTEL Nedir?

Nitelik bakımından, nitelikle ilgili, kalitatif.

NİTELİK Nedir?


1 . Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf, keyfiyet: "Niteliğini kestiremediği müzmin iştahsızlıktan yorgun düşmüş."- A. İlhan.
2 . Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği, kalite.
3 . felsefe Bireyi, nesne veya yaşantının bir yönünü ötekilerden ayırt etmeye yarayan ve ölçebilen özellik, keyfiyet.

ÖZELLİKLE Nedir?

Özel olarak, her şeyden önce, başta, hele, bilhassa, hususuyla, bahusus, mahsus: "Eşiğinde bulunduğu delilik üzerine konuşmaktan özellikle zevk alırmış."- H. Taner.

TANRI Nedir?

Çok tanrıcılıkta var olduğuna inanılan insanüstü varlıklardan her biri, ilah. Birleşik Sözler çok tanrılı http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=çok tanrılı&EskiSoz=tanrı&GeriDon=2 neden tanrıcı http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=neden tanrıcı&EskiSoz=tanrı&GeriDon=2 Tanrı (II) özel, isim, din b. (***) Kâinatta var olan her şeyi yaratan, koruyan, tek ve yüce varlık, Yaradan, Allah, Rab, İlah, Mevla, Halik, Hüda, Hu, Oğan.

A B C K L M N N S Ç İ İ İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Biçimcilik, Cismanilik,

9 Harfli Kelimeler

Biçicilik, Binicilik, Çinicilik, İsimcilik, Manicilik,

8 Harfli Kelimeler

Cibinlik, İçicilik, İskambil,

7 Harfli Kelimeler

Biçimci, Biçimli, Biçkici, Bilakis, Bilimci, Bininci, Canilik, Cinslik, Cismani, Çimbali, İçimlik, İkincil, İnsicam, İsimlik, Kalinis, Kilimci, Kininli, Minicik, Sincabi,

6 Harfli Kelimeler

Anilin, Asilik, Baskil, Biçici, Biilaç, Bikini, Bilici, Bilinç, Binici, Binlik, Bismil, Cilban, Çinici, Çinili, Çiskin, İbikli, İbiksi, İçimli, İçkici, İçkili, İkinci, İlikçi, İliksi, İnikas, İnsani, İsilik, İsimli, İslami, Kimisi, Limaki, Lisani, Maliki, Manici, Mikail, Misina, Miskal, Miskin, Nikbin, Silici, Sincan,

5 Harfli Kelimeler

Basil, Bicik, Biçim, Biçki, Bilim, Cibin, Cinai, Cinas, Cinli, Cisim, Çinli, İblis, İcmal, İçici, İçkin, İçlik, İkbal, İkici, İkili, İklim, İkmal, İlkin, İlmik, İmbik, İmkan, İmlik, İmsak, İnanç, İncik, İncil, İnsan, İskan, İslam, İslim, Kabil, Kabin, Kamil, Kilim, Kilis, Kilsi,

4 Harfli Kelimeler

Abis, Abli, Acil, Akil, Akim, Akis, Akli, Aksi, Alim, Amil, Amin, Asil, Asli, Baki, Baks, Bani, Bank, Bili, Bina, Bini, Cali, Cami, Cani, Cila, Cima, Cins, Çini, İbik, İbis, İcma, İçim, İçin, İçki, İçli, İkna, İlaç, İlam, İlan, İlca, İliç,

3 Harfli Kelimeler

Abi, Aks, Ali, Ani, Asi, Ask, Baç, Bak, Bal, Ban, Bas, Bin, Cam, Can, Cim, Cin, Çak, Çal, Çam, Çan, Çil, Çim, Çis, İka, İki, İla, İlk, İma, İnç, İni, İsa, Kaç, Kal, Kam, Kan, Kas, Kil, Kim, Kin, Lak,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Aç, Ak, Al, Am, An, As, İç, İl, İm, İn, İs, Ki, La, Mi, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.