İNSAFSIZCA (TDK)

İnsafsız bir biçimde, insafsızcasına, gaddarca: "Esnaf, enflasyonun acısını fiyatları insafsızca artırarak çıkarıyor."- H. Taner.

İnsafsızca kelimesi baş harfi İ son harfi A olan bir kelime. Başında İ sonunda A olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi N , üçüncü harfi S , dördüncü harfi A , beşinci harfi F , altıncı harfi S , yedinci harfi I , sekizinci harfi Z , dokuzuncu harfi C , onuncu harfi A . Başı İ sonu A olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARTI Nedir?


1 . Toplama işleminde + işaretinin adı, zait.
2 . sıfat, matematik Sıfırdan büyük, önünde artı işareti bulunan (sayı), eksi karşıtı, pozitif.
3 . mecaz Fazlalık: "Alışkanlıklarımız artılarıyla eksileriyle nelerdir, aktarılmıyor çocuklarımıza."- N. Meriç.

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

ÇIKAR Nedir?

Dolaylı bir biçimde elde edilen kazanç, menfaat, yarar: "Kimse siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."- Anayasa.

ENFLASYON Nedir?


1 . Para şişkinliği.
2 . mecaz Gereğinden fazla artış, şişkinlik: "Hasılı orada da bizdeki gibi bir armağan enflasyonu var."- H. Taner.
3 . halk ağzında Pahalılık: "Esnaf, enflasyonun acısını fiyatları insafsızca artırarak çıkarıyor."- H. Taner.

FİYAT Nedir?


1 - Alım ya da satımda bir şeyin para karşılığındaki değeri, eder, °paha.
2 - Bir mal ya da hizmet için uygun görülen parasal karşılık.
3 - Bir değer ile para birimi arasındaki ilişki.

GADDAR Nedir?

Acıması olmayan, başkalarına haksızlık eden, merhametsiz, katı yürekli, insafsız davranan, kıyıcı (I): "Onu sevenler, farkında olmadan acı, insafsız ve gaddar bir sevginin zindanı içinde eziyor, sıkıyor, boğuyorlardı."- S. Ayverdi.

GADDARCA Nedir?


1 . Gaddara yakışır, gaddara uygun.
2 . zarf (gadda'rca) Gaddara yakışır bir biçimde, gaddarcasına, insafsızca: "Bunu nasıl gaddarca kullandığımı adamlarımdan bile iyi biliyorsun."- T. Buğra.

İNSAF Nedir?


1 . Acımaya, vicdana veya mantığa dayanan adalet: "Sende insaf yok mu, adamcağız bu borcu birden verirse işi bozulmaz mı?"- .
2 . ünlem "Acı, düşün" anlamlarında bir seslenme sözü: "İnsaf! Oraya yarım saatte gidilir mi?"- .

İNSAFSIZ Nedir?

İnsafı olmayan, vicdansız, imansız: "Dünyanın en insafsız elleri sanki beni kırbaçlarla, sopalarla dövdüler."- H. C. Yalçın.

İNSAFSIZCA Nedir?

İnsafsız bir biçimde, insafsızcasına, gaddarca: "Esnaf, enflasyonun acısını fiyatları insafsızca artırarak çıkarıyor."- H. Taner.

TANE Nedir?


1 . Herhangi bir sayıda olan, adet.
2 . Bazı bitkilerin tohumu: "Bu küllerin içinde, kavrulmuş buğday taneleri ... görüyorum."- M. Ş. Esendal.
3 . bitki bilimi Çekirdekli küçük meyve: "Üzüm tanesi. Nar tanesi."- .

A A C F I N S S Z İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

İnsafsızca,

8 Harfli Kelimeler

İnsafsız,

7 Harfli Kelimeler

İnfazcı,

6 Harfli Kelimeler

Anasız, Cansız, Sansız,

5 Harfli Kelimeler

Afazi, Ansız, Aznif, Cinas, Cinsı, Facia, İnfaz, İnsaf, Nafia, Nafiz, Sancı, Sazan, Sazcı, Sınai,

4 Harfli Kelimeler

Aciz, Afis, Anca, Anız, Anif, Azca, Caiz, Cana, Cani, Cins, Faiz, Fani, İcaz, İfna, İzan, Nafi, Naif, Nazi, Nisa, Niza, Safa, Safi, Sana, Sanı, Sası, Zaaf, Zina,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Afi, Ana, Anı, Ani, Asa, Ası, Asi, Aza, Azı, Can, Caz, Cıs, Cız, Cif, Cin, Fan, Fas, Faz, Fin, İfa, İsa, Nas, Naz, Sac, Saf, San, Saz, Sif, Sin, Sis, Siz, Zan,

2 Harfli Kelimeler

Af, An, As, Az, Fa, İn, İs, İz, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.