İNSAFSIZ (TDK)

İnsafı olmayan, vicdansız, imansız: "Dünyanın en insafsız elleri sanki beni kırbaçlarla, sopalarla dövdüler."- H. C. Yalçın.

İnsafsız kelimesi baş harfi İ son harfi Z olan bir kelime. Başında İ sonunda Z olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi N , üçüncü harfi S , dördüncü harfi A , beşinci harfi F , altıncı harfi S , yedinci harfi I , sekizinci harfi Z . Başı İ sonu Z olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

İMAN Nedir?


1 . İnanç.
2 . mecaz Güçlü inanç, inan: "Kalpleri vatan aşkı ve imanı ile doluydu."- H. C. Yalçın.

İMANSIZ Nedir?


1 . İmanı olmayan, inançsız, inansız.
2 . mecaz İnsafsız, acımasız.

İNSAF Nedir?


1 . Acımaya, vicdana veya mantığa dayanan adalet: "Sende insaf yok mu, adamcağız bu borcu birden verirse işi bozulmaz mı?"- .
2 . ünlem "Acı, düşün" anlamlarında bir seslenme sözü: "İnsaf! Oraya yarım saatte gidilir mi?"- .

İNSAFSIZ Nedir?

İnsafı olmayan, vicdansız, imansız: "Dünyanın en insafsız elleri sanki beni kırbaçlarla, sopalarla dövdüler."- H. C. Yalçın.

KIRBA Nedir?


1 . Sakaların içinde su taşıdıkları ağzı dar, altı geniş, deriden yapılmış kap, su kabı, matara: "Nihayet bir çobanın kırbasında yosunlu, tozlu, berbat bir su ele geçirmişler."- .
2 . mecaz Çok su içen kimse.
3 . halk ağzında Çocuklarda karın şişmesiyle beliren bir hastalık.

KIRBAÇ Nedir?

Tek parça deri veya uzun esnek bir değneğin ucuna sırım bağlanarak yapılmış vurma aracı: "Yağız atlar kişnedi, meşin kırbaç şakladı / Bir dakika araba yerinde durakladı."- F. N. Çamlıbel.

SANKİ Nedir?


1 . Farz edelim ki, güya.
2 . Soru cümlelerinde belirtilen konuya ilgiyi çekmek veya uyarıda bulunmak için kullanılan bir söz: "Ne olur sanki, sen de gelsen?"- .
3 . Sözüm ona, sözde: "Hatta görünmez bir delikten biri sanki bakıyor."- R. H. Karay.

SOPA Nedir?


1 . Kalın değnek: "Erkekler ellerine birer sopa aldılar, köy halkı peşlerinde dere içine koştular."- H. E. Adıvar.
2 . mecaz Dayak, kötek.

VİCDAN Nedir?

Kişiyi kendi davranışları hakkında bir yargıda bulunmaya iten, kişinin kendi ahlak değerleri üzerine dolaysız ve kendiliğinden yargılama yapmasını sağlayan güç: "Tüm insanlar dünyaya, kafa ve yüreklerinde bir iç mahkeme ile gelirler. Bunun adına vicdan denir."- A. Boysan.

VİCDANSIZ Nedir?

Vicdanı olmayan, insafsız.

YALÇIN Nedir?


1 . Dik, sarp: "Yanık ve yalçın araziden geçerken Mehmet Emin Bey'in bir mısrasını hatırladım."- H. E. Adıvar.
2 . Düz, kaygan.

A F I N S S Z İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

İnsafsız,

6 Harfli Kelimeler

Sansız,

5 Harfli Kelimeler

Ansız, Aznif, İnfaz, İnsaf, Nafiz, Sınai,

4 Harfli Kelimeler

Afis, Anız, Anif, Faiz, Fani, İfna, İzan, Nafi, Naif, Nazi, Nisa, Niza, Safi, Sanı, Sası, Zina,

3 Harfli Kelimeler

Afi, Anı, Ani, Ası, Asi, Azı, Fan, Fas, Faz, Fin, İfa, İsa, Nas, Naz, Saf, San, Saz, Sif, Sin, Sis, Siz, Zan,

2 Harfli Kelimeler

Af, An, As, Az, Fa, İn, İs, İz, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.