İNDİVİDÜALİST (TDK)

Bireyci.

İndividüalist kelimesi baş harfi İ son harfi T olan bir kelime. Başında İ sonunda T olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi N , üçüncü harfi D , dördüncü harfi İ , beşinci harfi V , altıncı harfi İ , yedinci harfi D , sekizinci harfi Ü , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi L , onbirinci harfi İ , onikinci harfi S , onüçüncü harfi T . Başı İ sonu T olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİREY Nedir?


1 . Kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlık, fert.
2 . Doğa bilgisinde türü oluşturan tek varlıklardan her biri.
3 . mantık Bir türün kapsamı içine giren somut varlık.
4 . ruh bilimi İnsan topluluklarını oluşturan, insanların benzer yanlarını kendinde taşımakla birlikte, kendine özgü ayırıcı özellikleri de bulunan tek can, fert.
5 . toplum bilimi Toplumları oluşturan ve düşünsel, duygusal, iradeyle ilgili nitelikleri toplum içinde belirlenen insanların her biri, fert.

BİREYCİ Nedir?


1 . Kişi haklarını savunan (kimse), individüalist.
2 . felsefe, toplum bilimi Bireycilikten yana olan, ferdiyetçi, individüalist.

A D D L N S T V Ü İ İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

İndividüalist,

7 Harfli Kelimeler

Didinti, Divitin, Düalist, Silinti,

6 Harfli Kelimeler

Divani, İlinti, İnilti, İstida, İstila, İstiva, İtidal, İvinti, Ladini, Lisani, Nüdist, Silvan, Viladi,

5 Harfli Kelimeler

Dasit, Dilsi, Dinli, Dival, Divan, Divit, Dünit, İdadi, İddia, İndis, İslav, İsnat, İtila, İtina, Ladin, Latin, Lisan, Nisai, Sitil, Sivil, Tadil, Tasdi, Tasni, Visal, Vüsat,

4 Harfli Kelimeler

Adil, Adli, Anüs, Asil, Asit, Asli, Dans, Dini, İdil, İlan, İnal, İnat, İndi, İnti, İsal, İsli, Lain, Liva, Nail, Nida, Nisa, Salt, Sili, Sini, Slav, Stil, Süit, Tali, Vadi, Vali, Vals, Vasi, Vida,

3 Harfli Kelimeler

Adi, Ait, Ali, Alt, Ani, Ant, Asi, Ast, Ati, Dal, Dav, Dil, Din, Dün, İla, İni, İsa, İta, İti, Lan, Lav, Nal, Nas, Sal, San, Sav, Sin, Sit, Süt, Tal, Tan, Tas, Tav, Tin, Tül, Tün, Üst, Van, Vat,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Al, An, As, At, Av, İl, İn, İs, İt, La, Nü, Si, Ta, Ti, Ün, Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.