İNDİSLENMEK (TDK)

Bir değişken indisle donatılmak.

İndislenmek kelimesi baş harfi İ son harfi K olan bir kelime. Başında İ sonunda K olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi N , üçüncü harfi D , dördüncü harfi İ , beşinci harfi S , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi E , onbirinci harfi K . Başı İ sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DEĞİŞKEN Nedir?


1 . Değişme özelliği gösteren, çok değişen, değişebilir, kararsız, değişici, mütehavvil: "Sağlık bakımından canına okuyan kentler de değişken rüzgârlara açık kentler oluyor."- H. Taner.
2 . isim, matematik Değişik sayı değerleri alabilen nicelik.
3 . isim, matematik Cebirde bir denklemin kat sayılarına giren değişken nicelik, parametre.
4 . isim Geometride, bir koninin odağından çıkan dikeyin konikle kesiştiği noktaya kadar olan parçanın uzunluğu, parametre.
5 . isim Bir istatistik bütünün belli başlı niteliklerini daha basit ve kısa olarak gösterme olanağı veren ölçülebilir büyüklük, parametre.

DONATI Nedir?

Teçhizat.

DONATILMAK Nedir?

Donatma işine konu olmak veya donatma işi yapılmak: "Renk renk şemsiyelerle donatılmış kilometreler boyu alabildiğine bir plaj..."- Ç. Altan.

İNDİ Nedir?

Herkesçe kabul edilebilecek bir temele bağlanamayıp yalnız bir kişinin kendi kanısına dayanan: "Bizden evvelki zamanların tarihleri hep değilse de ekseriyetle indi vesikalara istinat etmiştir."- A. Gündüz.

İNDİS Nedir?


1 . Bir harf üzerine konulan işaret.
2 . matematik Bir harf, benzer fakat yine de değişik biçimlerde iki veya daha çok kez kullanılmak istendiğinde harfin üstüne veya altına eklenen ayırıcı işaret.
3 . matematik Bir kökün derecesini göstermek için kök işaretinin kolları arasına konulan sayı.

D E E K L M N N S İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Dinlenmek, Edinilmek, Medenilik,

8 Harfli Kelimeler

Delinmek, Denilmek, Diklenme, Dilenmek, Dilinmek, Dinelmek, Dinlemek, Dinlenme, Edinilme, Endeksli, İkilenme, İslenmek, Kinlenme, Silinmek, Silkinme,

7 Harfli Kelimeler

Delinme, Deminki, Denilme, Denklem, Desenli, Dikelme, Dikenli, Dikensi, Dikilme, Dilemek, Dilenme, Dilinme, Dinelme, Dinleme, Edilmek, Edimsel, Edinmek, Eksilen, Eksilme, Elimine, Elinden, Endemik, Esenlik, Eskiden, İkileme, İlenmek, İnilmek, İnlemek, İskemle, İslemek, İslenme, Kesilme, Kesinme, Kimesne, Mesleki, Nedenli, Nikelsi, Ninelik, Selendi, Senelik,

6 Harfli Kelimeler

Delmek, Demlik, Denmek, Dikine, Dikmen, Dileme, Dilmek, Dinmek, Dinsel, Edilme, Edimli, Edinim, Edinme, Ekilme, Emekli, Endeks, Eskime, İkilem, İlenme, İlinek, İndeks, İnilme, İnleme, İnmeli, İskele, İsleme, Kelime, Keseli, Kilise, Likide, Medeni, Melike, Mendil, Menisk, Mesken, Meslek, Mineli, Miskin, Nedime, Nesnel,

5 Harfli Kelimeler

Delik, Delme, Demek, Demin, Demli, Denek, Denim, Denli, Denme, Desen, Dikel, Diken, Dikim, Dikme, Dikse, Dilek, Dilim, Dilme, Dilsi, Dinek, Dinen, Dinli, Dinme, Ekili, Eklem, Eksen, Eksin, Elden, Elmek, Emlik, Enlem, Eskil, Eslek, Esmek, Esnek, İklim, İlkin, İlmek, İlmik, İmlek,

4 Harfli Kelimeler

Deli, Delk, Deme, Deni, Denk, Dimi, Dine, Dini, Dink, Disk, Edik, Edim, Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Eksi, Elde, Elek, Elem, Elik, Elim, Emek, Emel, Emen, Emik, Emin, Enek, Enik, Enli, Ense, Esen, Esik, Esim, Esin, Eski, Esme, İdil, İken, İlik,

3 Harfli Kelimeler

Dek, Dem, Dik, Dil, Din, Ede, Edi, Eke, Elk, İde, İki, İle, İlk, İni, Kel, Kem, Kes, Kil, Kim, Kin, Lim, Men, Mil, Mis, Nem, Nim, Sek, Sel, Sem, Sen, Sik, Sim, Sin, Ski,

2 Harfli Kelimeler

De, Ek, El, Em, En, Es, İl, İm, İn, İs, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Se, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.