İNDİSLEMEK (TDK)

Programlama dilinde genellikle tablo elde etmek için bir değişkene indis vermek.

İndislemek kelimesi baş harfi İ son harfi K olan bir kelime. Başında İ sonunda K olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi N , üçüncü harfi D , dördüncü harfi İ , beşinci harfi S , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi K . Başı İ sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DEĞİŞ Nedir?


1 . Değme işi.
2 . Değişim.

DEĞİŞKE Nedir?


1 . Varyant.
2 . biyoloji Her canlıda dış etkilerle ortaya çıkabilen, kalıtımla ilgili olmayan değişiklik, modifikasyon.

DEĞİŞKEN Nedir?


1 . Değişme özelliği gösteren, çok değişen, değişebilir, kararsız, değişici, mütehavvil: "Sağlık bakımından canına okuyan kentler de değişken rüzgârlara açık kentler oluyor."- H. Taner.
2 . isim, matematik Değişik sayı değerleri alabilen nicelik.
3 . isim, matematik Cebirde bir denklemin kat sayılarına giren değişken nicelik, parametre.
4 . isim Geometride, bir koninin odağından çıkan dikeyin konikle kesiştiği noktaya kadar olan parçanın uzunluğu, parametre.
5 . isim Bir istatistik bütünün belli başlı niteliklerini daha basit ve kısa olarak gösterme olanağı veren ölçülebilir büyüklük, parametre.

ETMEK Nedir?


1 . Bir işi yapmak: "Şemsi, sıra düştükçe emlak komisyonculuğu ediyordu."- H. Taner.
2 . "İyi, kötü" zarflarıyla birlikte davranmak: "İyi ettiniz de geldiniz."- .
3 . (-i) Bulmak, erişmek: "Hemşerileri gelir, kemençe gibi bir çalgıyla sabahı ederlerdi."- R. H. Karay.
4 . (-i, -den) Birini bir şeyden yoksun bırakmak.
5 . Eşit değer kazanmak: "İki iki daha dört eder."- .
6 . Herhangi bir değerde olmak: "Kira dâhil olduğu hâlde aylık masrafımız tam beş lira ediyordu."- Ö. Seyfettin.
7 . Kötülükte bulunmak: "Ah, iki bardak süt sen bana neler ettin?"- S. F. Abasıyanık.
8 . (-e) Küçük veya büyük abdestini yapmak: "Çocuk altına etti."- .

GENELLİKLE Nedir?

Genel olarak, büyük bir çoğunlukla, çoğu kez, çoğunlukla, çoklukla, ekseri, ekseriya, ekseriyetle, umumiyetle: "Türkler genellikle konukseverdir."- .

İNDİS Nedir?


1 . Bir harf üzerine konulan işaret.
2 . matematik Bir harf, benzer fakat yine de değişik biçimlerde iki veya daha çok kez kullanılmak istendiğinde harfin üstüne veya altına eklenen ayırıcı işaret.
3 . matematik Bir kökün derecesini göstermek için kök işaretinin kolları arasına konulan sayı.

PROGRAMLAMA Nedir?

Programlamak ya da programlaştırmak eylemi.

TABLO Nedir?


1 . Bez, tahta, kâğıt vb. maddeler üzerine yapılmış yağlı boya, sulu boya, pastel veya kara kalem resim: "Bu tablolardan biri gölge oyunu hâlinde karikatürize edilmişti."- H. Taner. "Hırsından bazılarına tablomu bedava verdim, alın, götürün, diye bağırdım."- H. C. Yalçın.
2 . Birbiriyle olan ilgilerine göre düzenlenerek yazılmış şeylerin hepsi: "Çarpım tablosu. Kronoloji tablosu."- .
3 . mecaz Yaşanan, var olan olay ve olguların hepsinin genel görünüşü, manzara: "Talebelik günlerimizden bazı tabloları çizmeye çalışacağım."- H. F. Ozansoy.
4 . tiyatro Bir perdenin dekor değişikliğiyle belirlenen alt bölümü.

VERME Nedir?

Vermek işi: "İşitilen sözler, görülen tavırlar, beğenilen düşünceler Şinasi Bey'e yeni fikirler vermeye başladı."- M. Ş. Esendal.

VERMEK Nedir?


1 - (Üzerinde ya da yakınında olan bir şeyi) Birisine eriştirmek, iletmek.
2 - Bırakmak ya da bağışlamak.
3 - Ondan bilmek °atfetmek.
4 - (Düşünce ya da bilgi anlatan şeyler için) Başkalarına iletmek, bildirmek.
5 - Döndürmek, çevirmek, yöneltmek.
6 - Herhangi bir duruma yol açmak.
7 - (Eğlenceli toplantı) Düzenlemek, konuk çağırıp ağırlamak.
8 - (Sanatçı) Topluluk önünde sanatını göstermek, °icra etmek.
9 - Satmak.
10 - Biriyle evlendirmek. 1
1 - (-i) Ödemek. 1
2 - Yaymak. 1
3 - Ürün üretmek. 1
4 - Herhangi bir şey ortaya çıkarmak, oluşturmak. 1
5 - Tümünü herhangi bir duruma sokmak. 1
6 - Sahip olmasını sağlamak. 1
7 - (Bir şey üzerinde) Etki yapmak, biçimini değiştirmek. 1
8 - Saptamak, tespit etmek. 1
9 - Kazandırmak, katmak.
20 - Ayırmak, harcamak. 2
1 - Dayamak. 2
2 - Kök ya da gövdeleri sonuna -e (-a) ulaç eki almış eylemsilerle tezlikbildirir. 2
3 - Dilek bildiren birleşik eylemler yapar.

D E E K L M N S İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Edinilmek, Medenilik,

8 Harfli Kelimeler

Delinmek, Denilmek, Diklenme, Dilenmek, Dilinmek, Dinelmek, Dinlemek, Edinilme, Endeksli, İkilenme, İslenmek, Silinmek, Silkinme,

7 Harfli Kelimeler

Delinme, Deminki, Denilme, Denklem, Desenli, Dikelme, Dikenli, Dikensi, Dikilme, Dilemek, Dilenme, Dilinme, Dinelme, Dinleme, Edilmek, Edimsel, Edinmek, Eksilen, Eksilme, Elimine, Endemik, Esenlik, Eskiden, İkileme, İlenmek, İnilmek, İnlemek, İskemle, İslemek, İslenme, Kesilme, Kesinme, Kimesne, Mesleki, Nikelsi, Selendi, Senelik, Silinme,

6 Harfli Kelimeler

Delmek, Demlik, Denmek, Dikine, Dikmen, Dileme, Dilmek, Dinmek, Dinsel, Edilme, Edimli, Edinim, Edinme, Ekilme, Emekli, Endeks, Eskime, İkilem, İlenme, İlinek, İndeks, İnilme, İnleme, İnmeli, İskele, İsleme, Kelime, Keseli, Kilise, Likide, Medeni, Melike, Mendil, Menisk, Mesken, Meslek, Mineli, Miskin, Nedime, Sekili,

5 Harfli Kelimeler

Delik, Delme, Demek, Demin, Demli, Denek, Denim, Denli, Denme, Desen, Dikel, Diken, Dikim, Dikme, Dikse, Dilek, Dilim, Dilme, Dilsi, Dinek, Dinli, Dinme, Ekili, Eklem, Eksen, Eksin, Elden, Elmek, Emlik, Enlem, Eskil, Eslek, Esmek, Esnek, İklim, İlkin, İlmek, İlmik, İmlek, İmlik,

4 Harfli Kelimeler

Deli, Delk, Deme, Deni, Denk, Dimi, Dine, Dini, Dink, Disk, Edik, Edim, Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Eksi, Elde, Elek, Elem, Elik, Elim, Emek, Emel, Emen, Emik, Emin, Enek, Enik, Enli, Ense, Esen, Esik, Esim, Esin, Eski, Esme, İdil, İken, İlik,

3 Harfli Kelimeler

Dek, Dem, Dik, Dil, Din, Ede, Edi, Eke, Elk, İde, İki, İle, İlk, İni, Kel, Kem, Kes, Kil, Kim, Kin, Lim, Men, Mil, Mis, Nem, Nim, Sek, Sel, Sem, Sen, Sik, Sim, Sin, Ski,

2 Harfli Kelimeler

De, Ek, El, Em, En, Es, İl, İm, İn, İs, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Se, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.