İNDİRTMEK (TDK)

İndirmesini sağlamak.

İndirtmek kelimesi baş harfi İ son harfi K olan bir kelime. Başında İ sonunda K olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi N , üçüncü harfi D , dördüncü harfi İ , beşinci harfi R , altıncı harfi T , yedinci harfi M , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi K . Başı İ sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

İNDİ Nedir?

Herkesçe kabul edilebilecek bir temele bağlanamayıp yalnız bir kişinin kendi kanısına dayanan: "Bizden evvelki zamanların tarihleri hep değilse de ekseriyetle indi vesikalara istinat etmiştir."- A. Gündüz.

İNDİRME Nedir?

İndirmek işi.

SAĞLAM Nedir?


1 . Dayanıklı, kolay bozulmaz, yıkılmaz, stabil: "En sağlam sütunlar üstünde durduğu sanılan devir, bir karton kale gibi yıkılmıştı."- F. R. Atay.
2 . Zarar görmemiş, bozulmamış: "Bütün eşya sağlam."- .
3 . Sakatlık veya hastalığı bulunmayan, sağlıklı, sıhhatli: "Kendisi uzun boylu, sağlam, orta yaşlı bir adamdır; ama yıprandığını söylüyor."- M. Ş. Esendal.
4 . Güvenilir: "Sağlam iş. Sağlam para."- .
5 . Gerçek, inanılır bir temeli olan: "Böyle sağlam adı nereden bulacaksın."- M. Ş. Esendal.
6 . zarf, halk ağzında (sa'ğlam) Her hâlde, muhakkak: "Sağlam bu gece perilere karıştım gitti."- H. R. Gürpınar.

SAĞLAMA Nedir?


1 . Sağlamak işi: "Kimse siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."- Anayasa.
2 . matematik Bir problemin çözümü veya bir hesabın doğruluğunu denetlemek için yapılan kontrol işlemi, mizan.

SAĞLAMAK Nedir?


1 . Bir işin olması için gerekli durumu, şartları hazırlamak, temin etmek: "Biz bu ihtiyara son günlerinde hiç aklından geçirmediği bir saadet sağladık."- H. Taner.
2 . Elde etmek, sahip olmak: "... o sevimli yavru hâliyle sağladığı sempatinin büyük bir kısmını yitirmişti."- Y. N. Nayır.
3 . matematik Bir işlemin doğruluğunu ortaya koymak. sağlamak (II) (nsz) Öndeki aracın sağından ilerleyerek önüne geçmek.

D E K M N R T İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

İndirtmek,

8 Harfli Kelimeler

Diktirme, İndirmek, İndirtme,

7 Harfli Kelimeler

Deminki, Derinti, Direnim, İdentik, İmrenti, İndirme, Kiremit, Neritik, Nitekim,

6 Harfli Kelimeler

Demiri, Dikine, Dikmen, Dimnit, Dineri, Dinmek, Direkt, Ditmek, Edinim, Edinti, Ekinti, Kendir, Kirmen, Metrik, Minder, Ritmik, Tekdir, Temkin, Temrin, Terkin, Termik, Termin,

5 Harfli Kelimeler

Demin, Demir, Denim, Derik, Derin, Diken, Dikim, Dikit, Dikme, Dikte, Dinek, Dinme, Direk, Diren, Dirim, Ditme, Erkin, Ermin, Etkin, Etnik, İmren, İnmek, İrite, İrkme, İrmik, İtmek, Kendi, Kerim, Kerti, Kirde, Kitin, Kredi, Metin, Minik, Nedim, Nimet, Ritim, Tekin, Tekir, Temin,

4 Harfli Kelimeler

Deni, Denk, Deri, Derk, Dert, Dimi, Dine, Dini, Dink, Diri, Dren, Edik, Edim, Ekim, Ekin, Ekti, Emik, Emin, Emir, Enik, Enir, Erik, Erim, Erin, Etik, Etki, İken, İmdi, İndi, İnek, İnik, İnme, İnti, İrin, İtki, İtme, Kedi, Kent, Kimi, Krem,

3 Harfli Kelimeler

Dek, Dem, Dik, Din, Edi, Erk, Eti, İde, İki, İni, İri, İti, Kem, Ker, Ket, Kim, Kin, Kir, Kit, Men, Met, Mir, Mit, Nem, Net, Nim, Ret, Tek, Tem, Ten, Ter, Tik, Tim, Tin,

2 Harfli Kelimeler

De, Ek, Em, En, Er, Et, İm, İn, İt, Ke, Ki, Me, Mi, Ne, Re, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.