İNDİRGEYİCİ (TDK)

İndirgeme işini yapan, yapabilecek özellikleri taşıyan madde.

İndirgeyici kelimesi baş harfi İ son harfi İ olan bir kelime. Başında İ sonunda İ olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi N , üçüncü harfi D , dördüncü harfi İ , beşinci harfi R , altıncı harfi G , yedinci harfi E , sekizinci harfi Y , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi C , onbirinci harfi İ . Başı İ sonu İ olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

İNDİRGEME Nedir?

İndirgemek işi, irca, redüksiyon.

MADDE Nedir?


1 . Duyularla algılanabilen nesne.
2 . Bir cismi oluşturan öge, öz: "Cam yapmak için silisli maddeler kullanılır."- .
3 . Yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm: "Kanun tatbikatında merhamet bilmez. Suçları maddeleriyle ölçer. Hükmünü verir, çarpar."- H. R. Gürpınar.
4 . Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri: "Bir uzmanla buluşacağı zaman ansiklopediyi açar, o konuyla ilgili maddeyi okur."- S. Birsel.
5 . Para, mal vb. ile ilgili şey: "Maddeye önem vermek."- .
6 . Kendi içinde bütünlüğü olan anlatım.
7 . fizik Boşlukta yer kaplayan, bir kütlesi olan her türlü varlık, özdek.
8 . kimya Molekül.

ÖZEL Nedir?


1 . Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan.
2 . Benzerlerinden ayrılmasını sağlayan bir özelliği olan, spesiyal.
3 . Bir kişiyi ilgilendiren, hususi, zatî: "Özel bir diyeceği varmış gibi koluma girdi sokakta."- N. Cumalı.
4 . Devlete değil, kişiye ait olan, hususi, resmî karşıtı.
5 . Dikkate değer: "Özel bir ilgi gösterdi."- .
6 . Ayırt edici bir niteliği olan.
7 . Her zaman görülenden, olağandan farklı: "Özel durumları da göz önüne alalım."- .

ÖZELLİK Nedir?

Bir şeyin benzerlerinden veya başka şeylerden ayrılmasını sağlayan nitelik, hususiyet, spesiyalite: "Her kadının kendine göre bir özelliği oluyor."- H. Taner.

ÖZELLİKLE Nedir?

Özel olarak, her şeyden önce, başta, hele, bilhassa, hususuyla, bahusus, mahsus: "Eşiğinde bulunduğu delilik üzerine konuşmaktan özellikle zevk alırmış."- H. Taner.

C D E G N R Y İ İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

İndirgeyici,

9 Harfli Kelimeler

Giydirici,

8 Harfli Kelimeler

Giderici,

7 Harfli Kelimeler

Dergici, Yedigir, Yedinci, Yergici,

6 Harfli Kelimeler

Derici, Dineri, Dirgen, Dirice, Gerici, Gidici, Yenici, Yerici,

5 Harfli Kelimeler

Dergi, Derin, Dince, Dinci, Dingi, Diren, Direy, Ergin, Gider, Girdi, Giren, İncir, İrice, İyice, Yengi, Yergi,

4 Harfli Kelimeler

Cedi, Cide, Deni, Deri, Deyi, Dine, Dini, Diri, Diye, Dren, Ecir, Enir, Ergi, Erin, Geri, Gidi, Gine, Gren, İnce, İnci, İndi, İrin, Neci, Nice, Niye, Ring, Yedi, Yeni, Yine,

3 Harfli Kelimeler

Cer, Cin, Din, Edi, Erg, Gen, Gri, İde, İni, İri, İye, İyi, Ney, Rey, Yen, Yer,

2 Harfli Kelimeler

Ce, De, En, Er, Ey, Ge, İn, Ne, Re, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.