İNDİRGENLİK (TDK)

İndirgen olma durumu.

İndirgenlik kelimesi baş harfi İ son harfi K olan bir kelime. Başında İ sonunda K olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi N , üçüncü harfi D , dördüncü harfi İ , beşinci harfi R , altıncı harfi G , yedinci harfi E , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi İ , onbirinci harfi K . Başı İ sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

İNDİRGEN Nedir?

Oksit durumundaki cisimlerin oksijenini alma veya daha düşük bir oksitleme derecesine indirme özelliği olan (madde).

D E G K L N N R İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

İndirgenlik,

9 Harfli Kelimeler

Dinginlik,

8 Harfli Kelimeler

Derinlik, Enginlik, Erginlik, İndirgen, İnginlik,

7 Harfli Kelimeler

Dikenli, Direkli, Dirilik, Edilgin, Ergilik, Erinlik, Gedikli, Gerilik, Kininli, Kliring, Kredili, Ninelik, Nirengi,

6 Harfli Kelimeler

Derili, Dikgen, Dikili, Dikine, Dineri, Dingil, Dingin, Dirgen, Dirlik, Edilgi, Genlik, Gerili, Gineli, İkindi, İlinek, İrilik, İrinli, Kendir, Lignin, Likide, Renkli,

5 Harfli Kelimeler

Delgi, Delik, Denli, Dergi, Derik, Derin, Dikel, Diken, Dilek, Dinek, Dinen, Dingi, Dinli, Direk, Diren, Diril, Ekili, Elgin, Engin, Ergin, Erkin, Erkli, Erlik, Gedik, Gelin, Gelir, Gider, Girdi, Giren, İkili, İleri, İlkin, İngin, Kendi, Kiler, Kinin, Kinli, Kirde, Kiril, Kirli,

4 Harfli Kelimeler

Deli, Delk, Deni, Denk, Deri, Derk, Dine, Dini, Dink, Diri, Dren, Edik, Ekin, Ekli, Elik, Enik, Enir, Enli, Ergi, Erik, Eril, Erin, Geri, Gidi, Gine, Grek, Gren, Gril, İdil, İken, İlgi, İlik, İlke, İndi, İnek, İnik, İrin, Kedi, Kile, Link,

3 Harfli Kelimeler

Dek, Dik, Dil, Din, Edi, Elk, Erg, Erk, Gen, Gri, İde, İki, İle, İlk, İni, İri, Kel, Ker, Kil, Kin, Kir, Lig, Lir,

2 Harfli Kelimeler

De, Ek, El, En, Er, Ge, İl, İn, Ke, Ki, Le, Ne, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.