İNDİRGENEBİLİR (TDK)

Daha düşük bir oksitleme derecesine indirilebilen.

İndirgenebilir kelimesi baş harfi İ son harfi R olan bir kelime. Başında İ sonunda R olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi N , üçüncü harfi D , dördüncü harfi İ , beşinci harfi R , altıncı harfi G , yedinci harfi E , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi B , onbirinci harfi İ , onikinci harfi L , onüçüncü harfi İ , ondördüncü harfi R . Başı İ sonu R olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DAHA Nedir?


1 . Şimdiye kadar, henüz: "Daha kimse gelmemiş. Daha bir saat olmadı."- .
2 . Var olana, elde bulunana ek olarak, olana katarak: "Bir kızım daha olsaydı, adını Meliha koyardım."- P. Safa.
3 . Kendisinden sonra üçüncü kişi iyelik eki alan bir sıfatla birlikte sözü edilen konuda en önemli durumu belirtmek için kullanılan bir söz: "Daha kötüsü treni de kaçırdık."- .
4 . Bundan başka, bunun dışında: "Daha çiçekleri de sulayacağım."- H. Taner.

DERE Nedir?


1 . Genellikle yazın kuruyan küçük akarsu: "Bu ensiz tahta köprü altında ince dere."- E. B. Koryürek.
2 . coğrafya Bu akarsuyun yatağı.
3 . coğrafya İki dağ arasındaki uzun çukur.
4 . Damlarda yağmur sularını toplayarak oluğa veren çinko veya kiremit yol.

DERECE Nedir?


1 . Bir süreç içindeki durumlardan her biri, basamak, aşama, rütbe, mertebe: "Hukuk tahsilini Paris'te bitirmiş, birinci derece diploma almıştı."- Ö. Seyfettin.
2 . edat Denli, kadar: "Beyoğlu'nda bu derece itibar görmemişti."- E. E. Talu.
3 . fizik Ölçü aletlerinin ölçeğinde belirtilmiş bulunan başlıca bölümlerden her biri: "Sıcakölçerin dereceleri."- .
4 . fizik Sıcaklıkölçer.
5 . kimya Bir çözeltinin yoğunluğunu ölçmede kullanılan birim.
6 . matematik Bir çemberin üç yüz altmışta birine eşit olan açı birimi: "Dik açılar doksan derecedir."- .
7 . spor Başarı gösterme.

DÜŞÜK Nedir?


1 . Yaşayabilecek duruma gelmeden doğan yavru, ceninisakıt, sakıt.
2 . sıfat Aşağı doğru düşmüş, aşağı sarkmış: "Düşük mide. Düşük omuz."- .
3 . sıfat Az: "Düşük faiz. Düşük fiyat."- .
4 . sıfat İktidardan düşmüş veya düşürülmüş.
5 . sıfat Dil bilgisi kurallarına uymayan: "Düşük cümle."- .
6 . sıfat, mecaz Eski değer ve onurunu yitirmiş olan: "Dolmuşa bindiğine göre orta hâlli belki de daha düşük olacak."- R. H. Karay.

İNDİ Nedir?

Herkesçe kabul edilebilecek bir temele bağlanamayıp yalnız bir kişinin kendi kanısına dayanan: "Bizden evvelki zamanların tarihleri hep değilse de ekseriyetle indi vesikalara istinat etmiştir."- A. Gündüz.

OKSİTLEME Nedir?

Oksitlemek işi, yükseltgeme.

B D E E G L N N R R İ İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

İndirgenebilir,

10 Harfli Kelimeler

Gibilerden,

8 Harfli Kelimeler

Belirgin, Bildirge, Birileri, Direngen, Edirneli, İndirgen,

7 Harfli Kelimeler

Begdili, Belirgi, Bildiri, Bilinen, Blender, Dengeli, Edilgen, Edilgin, Elinden, Gelberi, İleride, Nedenli, Nirengi, Rendeli,

6 Harfli Kelimeler

Beledi, Belgin, Benden, Bendir, Berdel, Bereli, Bilgin, Birden, Birler, Dereli, Derili, Dilber, Dineri, Dingil, Dingin, Dirgen, Edilgi, Edirne, Enberi, Erigen, Geleni, Gerdel, Gerili, Gineli, İrinli, Lenger, Lignin, Lineer, Nereli, Reiber,

5 Harfli Kelimeler

Bedel, Beden, Bedii, Bedir, Belde, Belen, Belge, Belgi, Bende, Bengi, Benli, Beril, Berri, Bilge, Bilgi, Bilir, Bindi, Biner, Bingi, Birer, Birli, Debil, Delgi, Denge, Denli, Derbi, Dergi, Derin, Dinen, Dingi, Dinli, Diren, Diril, Ebeli, Elden, Elgin, Ender, Engel, Engin, Erbin,

4 Harfli Kelimeler

Beli, Bere, Beri, Bide, Bile, Bili, Bini, Biri, Debi, Deli, Deni, Dere, Deri, Dine, Dini, Diri, Dren, Eder, Elde, Enir, Enli, Eren, Ergi, Eril, Erin, Gebe, Gele, Gene, Geri, Gibi, Gidi, Gine, Gren, Gril, İbne, İbre, İdil, İlgi, İndi, İrin,

3 Harfli Kelimeler

Bed, Bel, Ben, Bin, Bir, Bre, Dil, Din, Ebe, Ede, Edi, Ege, Erg, Gen, Gri, İde, İle, İni, İri, Leb, Lig, Lir,

2 Harfli Kelimeler

Be, De, El, En, Er, Ge, İl, İn, Le, Ne, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.