İNDÜKLEYİCİ (TDK)


1 - Indüklenen.
2 - İlaçlarla kullanıldığında genel anesteziyi başlatan kimyasal madde.

İndükleyici kelimesi baş harfi İ son harfi İ olan bir kelime. Başında İ sonunda İ olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi N , üçüncü harfi D , dördüncü harfi Ü , beşinci harfi K , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi Y , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi C , onbirinci harfi İ . Başı İ sonu İ olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANESTEZİ Nedir?

Uyuşturucu bir ilaçla vücudun bütününde veya belirli bir bölgesinde duyuların yok olması, duyum yitimi: "Zavallı Hacı Ömer, dişçinin koltuğunda anestezi bile kabul etmiyor."- R. N. Güntekin.

GENEL Nedir?


1 . Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi: "Genel seçim. Genel tarih."- .
2 . Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan: "Genel bir sıralama yapmak gerekirse denebilir ki dünyada en iyisi mutlu, dengeli bir evliliktir."- H. Taner.
3 . Yetkisi ve sorumluluğu çok olan: "Genel başkan. Genel müdür."- .
4 . Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne): "Genel kitaplık."- .
5 . Bir genelleme sonucunda elde edilen: "Genel düşünce."- .

İLAÇ Nedir?


1 . Bir hastalığı iyi etmek veya önlemek için türlü yollarla kullanılan madde, em, deva.
2 . mecaz Çare, önlem.

KİMYASAL Nedir?

Kimyaya ait, kimya ile ilgili, kimyevi: "Kimyasal birleşim."- .

MADDE Nedir?


1 . Duyularla algılanabilen nesne.
2 . Bir cismi oluşturan öge, öz: "Cam yapmak için silisli maddeler kullanılır."- .
3 . Yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm: "Kanun tatbikatında merhamet bilmez. Suçları maddeleriyle ölçer. Hükmünü verir, çarpar."- H. R. Gürpınar.
4 . Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri: "Bir uzmanla buluşacağı zaman ansiklopediyi açar, o konuyla ilgili maddeyi okur."- S. Birsel.
5 . Para, mal vb. ile ilgili şey: "Maddeye önem vermek."- .
6 . Kendi içinde bütünlüğü olan anlatım.
7 . fizik Boşlukta yer kaplayan, bir kütlesi olan her türlü varlık, özdek.
8 . kimya Molekül.

C D E K L N Y Ü İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Yedincilik,

9 Harfli Kelimeler

Dinleyici, Yenicilik, Yüklenici,

8 Harfli Kelimeler

Dileyici, Dincilik,

7 Harfli Kelimeler

Cildiye, Dikenli, Dilenci, İkincil, İncelik, Nicelik, Yedilik, Yedinci, Yenilik, Yücelik,

6 Harfli Kelimeler

Delici, Dikici, Dikili, Dikine, Dilcik, Ekinci, İkinci, İkindi, İlinek, İlkeci, İyelik, İyicil, İyilik, Likide, Üyelik, Yedili, Yenici,

5 Harfli Kelimeler

Cinli, Delik, Denli, Dicle, Dikel, Diken, Dikey, Dilci, Dilek, Dince, Dinci, Dinek, Dinli, Düyek, Ekici, Ekili, Elcik, İkici, İkili, İlkin, İncik, İncil, İyice, Kendi, Kinci, Kinli, Künde, Künye, Ledün, Liken, Nicel, Nikel, Yelin, Yenik, Yenli,

4 Harfli Kelimeler

Cedi, Celi, Cenk, Cide, Deli, Delk, Deni, Denk, Deyi, Dine, Dini, Dink, Diye, Edik, Ekin, Ekli, Elci, Elik, Enik, Enli, İdil, İken, İlik, İlke, İnce, İnci, İndi, İnek, İnik, Kedi, Kile, Lice, Link, Neci, Nice, Niye, Ülen, Ülke, Ünik, Ünye,

3 Harfli Kelimeler

Cin, Dek, Dik, Dil, Din, Dük, Dün, Edi, Ekü, Elk, İde, İki, İle, İlk, İni, İye, İyi, Kel, Kil, Kin, Kül, Ley, Lük, Ney, Üye, Yek, Yel, Yen, Yük, Yün,

2 Harfli Kelimeler

Ce, De, Ek, El, En, Ey, İl, İn, Ke, Ki, Le, Ne, Nü, Ün, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.