İNDÜKLEMELİ (TDK)

Çalışma ilkesi indüklemeye dayanan (aygıt, düzenek).

İndüklemeli kelimesi baş harfi İ son harfi İ olan bir kelime. Başında İ sonunda İ olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi N , üçüncü harfi D , dördüncü harfi Ü , beşinci harfi K , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi L , onbirinci harfi İ . Başı İ sonu İ olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇALIŞMA Nedir?


1 . Çalışmak işi, emek, say: "Kendilerine iyi bir çalışma fırsatı verdim."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Bir yapı elemanının yük altında biçim değiştirmesi, az veya çok zorlanması: "Bu kiriş hesabında kirişin aşırı yük altında çalışması göz önüne alınmıştır."- .
3 . Bünyesindeki suyun azalması veya çoğalması sonucu ağacın biçim ve boyutlarının değişmesi: "Ağaçtan üretilen işlerin sonradan bozulması istenmiyorsa bütün birleştirilmelerde ağacın çalışması özelliği dikkate alınmalıdır."- .
4 . Bilimsel ve sanatsal amaçlı ürün.

DÜZE Nedir?

Doz.

DÜZEN Nedir?


1 . Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem.
2 . Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması, konsept.
3 . Yerleştirme, tertip: "Evin en bozuk düzeninde bile hastalığa mahsus birtakım aletler vardır."- R. N. Güntekin.
4 . Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim.
5 . mecaz Bir kimseye, bir kuruluşa karşı toplu olarak alınan gizli karar, dolap, komplo.
6 . mecaz Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan, dolap, komplo.
7 . mecaz Dolap, hile: "Hile, düzen dağarcığından elbette yeni bir şey bulup çıkaracak."- E. E. Talu.
8 . müzik Müzik aletlerinde ses ayarı, akort.
9 . toplum bilimi Toplumsal bir yapı içinde ögelerin bütüne, bütünün ögelere ve ögelerin birbirlerine göre ilişkileri: "Orta hâlli ailelerin kurduğu bu düzende herkesin bacası tüten, kapısı çalınan bir evi var."- N. Meriç.
10 . halk ağzında Alet edevat takımı. 1
1 . halk ağzında Bez dokuma tezgâhı.

DÜZENEK Nedir?

Mekanizma.

İLKE Nedir?


1 . Temel düşünce, temel inanç, umde, unsur, prensip: "İlkelerine sıkı sıkıya bağlı, bilinçli ve ödün vermez bir insandı."- H. Taner.
2 . Temel bilgi: "Kimyanın ilkeleri."- .
3 . Öge: "Atomlar cisimlerin ilkeleridir."- .
4 . Davranış kuralı: "Bence ahlakın bir ilkesi, bir kökü vardır. Sana yapılmasını istemediğini sen de başkasına yapma."- N. Ataç.
5 . mantık Her türlü tartışmanın dışında sayılan öncül, mebde, umde, prensip.

İNDÜKLEME Nedir?

İndüklemek işi.

D E E K L L M N Ü İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Dillenmek, Edinilmek, İliklenme, İndükleme, Medenilik,

8 Harfli Kelimeler

Delinmek, Denilmek, Denlilik, Diklenme, Dilenmek, Dilinmek, Dillenme, Dinelmek, Dinlemek, Edinilme, İkilenme, İlikleme, Küllenme, Mendilli, Nemlilik,

7 Harfli Kelimeler

Delikli, Delilik, Delinme, Deminki, Denilme, Denklem, Dikelme, Dikenli, Dikilme, Dilemek, Dilenme, Dilinme, Dinelme, Dinleme, Edilmek, Edinmek, Eklemli, Elimine, Endemik, Enlilik, İkileme, İlenmek, İnilmek, İnlemek, Killeme, Külleme, Nikelli, Ünlemek,

6 Harfli Kelimeler

Delmek, Demlik, Denmek, Dikine, Dikmen, Dileme, Dillek, Dilmek, Dinmek, Edilme, Edimli, Edinim, Edinme, Ekilme, Eldeli, Elemli, Emekli, İkilem, İlenme, İlinek, İnilme, İnleme, İnmeli, Kelime, Kümeli, Lekeli, Likide, Medeni, Melike, Mendil, Mineli, Nedime, Ünleme,

5 Harfli Kelimeler

Delik, Delil, Delme, Demek, Demin, Demli, Denek, Denim, Denli, Denme, Dikel, Diken, Dikim, Dikme, Dilek, Dilim, Dilli, Dilme, Dinek, Dinli, Dinme, Dümen, Ekili, Eklem, Elden, Ellik, Elmek, Emlik, Enlem, İklim, İlkel, İlkin, İlmek, İlmik, İmlek, İmlik, İnmek, Kelem, Kelle, Kelli,

4 Harfli Kelimeler

Deli, Delk, Deme, Deni, Denk, Dimi, Dine, Dini, Dink, Edik, Edim, Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Elde, Elek, Elem, Elik, Elim, Elli, Emek, Emel, Emen, Emik, Emin, Enek, Enik, Enli, İdil, İken, İlik, İlim, İlke, İlle, İlme, İmdi, İndi, İnek, İnik,

3 Harfli Kelimeler

Dek, Dem, Dik, Dil, Din, Dük, Dün, Ede, Edi, Eke, Ekü, Elk, İde, İki, İle, İlk, İni, Kel, Kem, Kil, Kim, Kin, Kül, Lim, Lük, Men, Mil, Nem, Nim,

2 Harfli Kelimeler

De, Ek, El, Em, En, İl, İm, İn, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Nü, Ün,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.