İNCİRSİMEYVE (TDK)

Gerçek bir meyve olmayan, yumurtalıklardan değil, çiçeklikten oluşan incire benzer meyve.

İncirsimeyve kelimesi baş harfi İ son harfi E olan bir kelime. Başında İ sonunda E olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi N , üçüncü harfi C , dördüncü harfi İ , beşinci harfi R , altıncı harfi S , yedinci harfi İ , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi Y , onbirinci harfi V , onikinci harfi E . Başı İ sonu E olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BENZER Nedir?


1 . Nitelik, görünüş ve yapı bakımından bir başkasına benzeyen veya ona eş olan, benzeri, müşabih, mümasil: "Baksana kız, paşaya benzer yerim var mı benim?"- H. Taner.
2 . isim, matematik Benzeşim.
3 . isim, sinema, TV (***) Bazı önemsiz veya tehlikeli sahnelerde asıl oyuncunun yerine çıkan, yapı ve yüz bakımından bu oyuncuyu andıran kimse, dublör.

ÇİÇEK Nedir?


1 . Bir bitkinin, üreme organlarını taşıyan çoğu güzel kokulu, renkli bölümü.
2 . bitki bilimi Çiçek açan kır veya bahçe bitkisi: "Evin ufak çiçekler ve bitkilerle süslü bahçesine çıktım."- R. H. Karay.
3 . mecaz Davranışları hafif, toplum kurallarına uymayan kimse: "Onun ne çiçek olduğunu hep biliriz."- .
4 . kimya Süblimleşme veya çiçeksime yoluyla elde edilen toz.
5 . tıp (***) İrinli kabarcıklar dökerek yüzde izler bırakan ateşli, ağır ve bulaşıcı bir hastalık.

ÇİÇEKLİ Nedir?

Çiçeği veya çiçek resimleri olan: "Gölgelerinde koyunlar otlayan çiçekli badem ağaçlarının altından geçtiler."- Ö. Seyfettin.

ÇİÇEKLİK Nedir?


1 . Koparılmış çiçekleri koymaya yarar kap: "Her evde, bahçelerde, sofalarda, odalarda, saksılarda, çiçekliklerde çiçekler bulunur."- A. Ş. Hisar.
2 . Çiçek saksılarını koymaya veya çiçek yetiştirmeye ayrılmış yer.
3 . Eski evlerde süs eşyası konulan raflı duvar oyuğu.
4 . bitki bilimi Çiçeğin üzerinde çanak, taç ve öteki organlarının bulunduğu parça.

DEĞİL Nedir?

Cümle içinde art arda kullanılan iki veya daha çok özneyi, tümleci, yüklemi, aralarından bazılarına olumsuzluk kavramı vererek birbirine bağlayan veya yüklemin olumsuz çekimini sağlayan kelime: "Bu direniş çetin değil, haşin değil, yürek burkucuydu."- T. Buğra.

GERÇEK Nedir?


1 . Yalan olmayan, doğru olan şey, hakikat.
2 . Gerçeklik: "Her hâlde o gün imparatorluğun ölümü apaçık bir gerçekti."- H. E. Adıvar.
3 . Doğruluk: "Bu laflarda gerçek payı ne kadar çoksa duygu payı da ondan az değildir."- B. Felek.
4 . sıfat Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, hakiki, reel: "Kâğıt paranın saymaca değeri varsa da gerçek değeri yoktur."- .
5 . sıfat Aslına uygun nitelikler taşıyan, sahici: "Gerçek elmas. Gerçek hikâye."- .
6 . sıfat Temel, başlıca, asıl: "Bir kişinin ahlaklı olması için, o benim dediğim gerçek ahlaka erişebilmesi için bir iç âlemi olmalıdır."- N. Ataç.
7 . sıfat Doğadaki gibi olan, doğayı olduğu gibi yansıtan: "Bu peyzajdaki çiçekler son derece gerçek."- .
8 . sıfat Yapay olmayan.
9 . sıfat, felsefe Düşünülen, tasarımlanan, imgelenen şeylere karşıt olarak var olan.

İNCİ Nedir?


1 . İstiridye gibi bazı kavkılı deniz hayvanlarının içerisinde oluşan, değerli, küçük, sert, sedef renginde süs tanesi.
2 . Bu tanelerden oluşan takı: "Yalıdaki ev, Dürnev Hanım'ın halılarını, incilerini gözden çıkarmasıyla kurtuldu."- N. Cumalı.
3 . teklifsiz konuşmada Yanlışlığı sebebiyle gülünç olan söz veya cümle.

İNCİR Nedir?


1 . Dutgillerden, asıl yurdu Akdeniz kıyıları olan, yaprakları geniş dilimli bir ağaç (Ficus carica).
2 . Bu ağacın yaş veya kuru olarak yenilen etli, tatlı yemişi, ballıdarı.

MEYVE Nedir?


1 . Bitkilerde çiçeğin döllenmesinden sonra yumurtalığın gelişmesiyle oluşan tohumları taşıyan, genellikle yenebilen organ, yemiş.
2 . mecaz Ürün, sonuç, kâr: "Mektebimizin şapirografla basılan haftalık Fidan'ında, en güzel meyve benim imzamdır."- Y. Z. Ortaç.

OLUŞ Nedir?


1 - Olmak eylemi ya da biçimi, °vuku.
2 - Oluşma, °teşekkül, °tekevvün.
3 - Bir durumdan öteki duruma geçiş.

YUMURTA Nedir?


1 . Bir dişinin vücudunda oluşan, yumurtlama ve döllenmeden sonra aynı türden bir canlı oluşturan hücre: "Balık yumurtası. Böcek yumurtası."- .
2 . Kanatlı hayvanların çoğalmasını sağlayan kabuklu bir besin maddesi.
3 . Tavuk yumurtası.
4 . anatomi Er bezi: "Koç yumurtası."- .
5 . halk ağzında Çorap onarmakta kullanılan, yumurta biçiminde, genellikle tahta veya mermerden kalıp.

YUMURTALIK Nedir?


1 . Canlılarda dişi üreme hücrelerini veren organ, mebiz.
2 . Pişmiş yumurtayı içine dik olarak koymaya yarayan, fincana benzer kap. Yumurtalık -k'ı özel, isim (yumu'rtalığı) Adana iline bağlı ilçelerden biri.

C E E M N R S V Y İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Nevresim, Yemenici, Yirminci,

7 Harfli Kelimeler

Evcimen, Evrimci, İmrence, İyicene, İyimser, Mersiye, Mesnevi, Meyveci, Resimci, Semerci, Seminer, Serince, Sevinme, Seyirci, Sinirce, Sivrice, Verniye, Yenimsi, Yenirce, Yerinme, Yermeci,

6 Harfli Kelimeler

Cemevi, Cermen, Cismen, Erinme, Ermeni, Esirci, Esirme, Esrime, Evirme, Eyerci, İvecen, Mersin, Mesire, Mineci, Neresi, Resmen, Seciye, Senevi, Sevici, Seviye, Verici, Yemeni, Yenice, Yenici, Yerici, Yerine,

5 Harfli Kelimeler

Cemre, Ceren, Cesim, Cevir, Cimri, Cirim, Cisim, Emici, Enser, Erime, Ermin, Esire, Esmer, Eviye, Evren, Evrim, Evsin, İmece, İmren, İncir, İrice, İrsen, İsevi, İsmen, İvesi, İyice, Merci, Meres, Mersi, Mesen, Meyve, Nemse, Nesim, Nesir, Nevir, Neyse, Recim, Resen, Resim, Resmi,

4 Harfli Kelimeler

Cemi, Cins, Ecir, Emen, Emin, Emir, Enir, Ense, Erce, Eren, Erim, Erin, Erme, Esen, Eser, Esim, Esin, Esir, Esme, Esre, Evce, Evci, Evin, Evre, Eyer, İnce, İnci, İnme, İrin, İris, İsim, İvme, Meni, Meri, Mine, Mini, Miri, Nece, Neci, Nere,

3 Harfli Kelimeler

Cem, Cer, Cim, Cin, Ece, İni, İri, İrs, İye, İyi, Men, Mey, Mir, Mis, Nem, Nev, Ney, Nim, Rey, Sem, Sen, Ser, Sim, Sin, Yem, Yen, Yer, Yiv,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Em, En, Er, Es, Ev, Ey, İm, İn, İs, Me, Mi, Ne, Re, Se, Si, Ve, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.